כרטיס מתחם 31

​אזור מרכז העיר דרום - מערב

כרטיס מתחם מספר: 31

תיאור מתחם:


מקום:

בין הרחובות גד מכנס, ראשון לציון, קרמניאן משה
​גוש
חלקה​כתובת​
יח"ד​
קומות​
שנה​שטח חלקה במ"ר​​הערות
8263
​40
​אוסישקין 6
​17
​8
​2002
​803
​​8263
​43
​אוסישקין 8
​6
​3
​1959
​852
​בקשה להיתר לתמ"א 38
​​8263
​44
​אוסישקין 10
​28
​10
​2019
​938
​היתר בניה לפי תמ"א 38
​​8263
​47
​אוסישקין 12
10
​3
1958​
909​
​​8263
​48
​אוסישקין 14
​12
8​
2011​
822​​תמ"א 38 בביצוע
​​8263
​51
​אוסישקין 16
​21
​7
​1975
​930
​​8263
​52
​אוסישקין 18
​20
​20
​2011
917​​תמ"א 38 בביצוע
​​8263
​54
​אוסישקין 22
​34
9​​1980
994​​מבנה אחד על 2 חלקות
​​8263
​55
​אוסישקין 22
​17
​9
​1980
917​

​​8263
​58
​אוסישקין 24
​16
​6
​1984
​979

​​8263
​59
​אוסישקין 26
​16
​4
​1964
​966

​​8263
​61
​אוסישקין 28
​18
9​​2003
986​
​​8263
​62
​אוסישקין 30
​16
9​​1990
1028​
​​8263
​65
​אוסישקין 32
​18
5​
1982​1013​
​​8263
​66
​אוסישקין 34
​23
14​
2014​
936​
​​8263
​69
​אוסישקין 36
​12
3​1959
833​
​​8262
​41
​אוסישקין 38
​20
7​​1968
1045​
​​8262
​38
​אוסישקין 40
​14
​7
1970​
752​
​8262
​37
​אוסישקין 42
​774
​בבנייה
​​8262
​36
​גד מכנס 39
​13
​7
​1964
986​
​​8263
​42
​ראשל"צ 5
​24
8​1981​
​668

​​8263
​45
​ראשל"צ 7
​10
​5
1969​
​864

​​8263
​46
​ראשל"צ 9
​15
​9
​2000
882​
​​8263
​49
​ראשל"צ 11
​------
​3
​​------​
​890
​בית אבות "בית פלונציק"
​​8263
​50
​ראשל"צ 13
​18
​8
​2000
894​
​​8263
​53
​ראשל"צ 15
​16
​4
​1980
929​
​​8263
​56
​ראשל"צ 17
​16
​6
​1975
903​
​​8263
​57
​ראשל"צ ​21
​38
​13
​2015
​894
​מבנה אחד על 2 חלקות. בנוי לפי תמ"א 38.​

​​8263
​60

​896
​​8263
​63
​ראשל"צ 23
​12
​7
​1969
886​​יש היתר לבניה לפי תמ"א 38
​​8263
​110
​ראשל"צ 25
​14
​8
​1980
868​
​​8263
​67
​ראשל"צ 27
​18
8​
1972​731​
​​8263
​68
​ראשל"צ 29
​753
​תמ"א 38 בביצוע
​​8262
​39
​ראשל"צ 33
​16
​9
​1974
​867

​​8262
​40
​ראשל"צ 35
​11
​6
​1971
​832

​​8262
​178
​ראשל"צ 37
​20
​10
​1996
​1330

​​8263
​41
​ראשל"צ 38
​24
​8
​1983
705​

​סה"כ

​583
​33,154 מ"ר *כולל שטחים לפני הפקעה

נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי
התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בדרום מערב העיר, בין הרחובות אוסישקין, גד מכנס, ראשון לציון, קרמניאן משה . סמוך
לחוף הים ולטיילת.

שטח מתחם:

כ- 33 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ג' לפי נת/100/ש/1 ,אזור מגורים ג' מיוחד לפי נת/13/548 ,אזור מגורים ג' לפי נת/87/800 ,
מגורים ד' לפי 408-0255240 ,אזור מגורים ג' מיוחד לפי נת/1/43/800 .

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם מאופיין בבנייה בגובה מגוון: מספר מבנים בגובה של כ- 3-5 קומות, 7-9 קומות , 3 מבנים
גבוהים מעל 10 קומות.

מגרשים:

מרבית המגרשים בשטח של כ- 0.9 דונם בגאומטריה מלבנית.

שירותי ציבור:

גני ילדים: במתחם זה לא קיימים גני ילדים בטווח הליכה מקסימלי של כ- 500 מ' .
בתי ספר יסודיים: אין בתי ספר יסודיים בטווח של 750 מ'.
חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' ישנם 4 בתי ספר - אחד ממלכתי דתי,1 חרדי, 2 אקסטרניים.
בריאות: המתחם נהנה מ-5 קופות חולים ברדיוס של כ-500 מ'. בתי כנסת: בתחום המתחם קיימים 15 בתי כנסת בטווח
הליכה של 500 מ'. קהילה: בטווח 500 מ' קיימים 7 מוסדות לדיור מוגן, 2 מרכזים קהילתיים לקשיש.

תכנון תחבורתי:

סמוך לרחוב אוסישקין המהווה ציר תנועה המשורת בתחבורה ציבורית עירונית.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"רחובות אוסישקין וגד מכנס הסמוך מתוכננים לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכנניםשבילי אופניים לאורך רחובות אוסישקין וגד מכנס. בהתאם
לתכנית האב לשבילי אופניים מתוכנן שביל אופניים נוסף לאורך טיילת החוף, מרביתו בביצוע.

הנחיות כלליות :

המתחם להתחדשות מגוונת. פינוי בינוי, תמ"א 38 לפי ההנחיות המפורטת.
גמישות: חיזוק ועיבוי ושיפוצי חזיתות לפי ההנחיות הפרטניות.

1 .תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית
הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם. תת מתחם זה, בשל שטחו הנרחב יחולק למספר תכניות צל.
גמישות: תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל
יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתח​​ם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם
לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד הינו 2.8-3.2, וברח' ראש​ון לציון, טווח מכפיל יח"ד הוא - 2.5 
2.9 יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למתווה התכנוני שיאושר ומאפייני המתחם. 

3 .תועלת ציבורי​​ת:

המתחם יחוייב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר + 12 מ"ר + מרפסת
בשטח 12 מ"ר. בכל מקרה גודל דירות התמורה לא יפחת מ-60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:​

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 115 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
 ברח' אוסישקין יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג).
 ברח' ראשון לציון יותר גובה בינוי עד 18 קומות ברוטו (ק+16 +גג).
 שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית
מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
ה. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחוב אוסישקין ברוחב של 2 מטר לפחות.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. ככל ויידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני
1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות בלבד
(למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-25% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

א. בתוכניות פינוי בינוי במתחם זה, יחולו היטלי השבחה מלאים ( 50%).
ב. בבקשות להיתר לפי תמ"א 38 במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.
ג. בתוכניות אחרות במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.

הנחיות ​​פרטניות:

א. גוש 8263 חלקה 43 – אוסישקין 8 :בהתאם להחלטת ועדת משנה מספר 26 מיום 27.07.2020 .ככל שיפוג
תוקף ההחלטה, יחולו במגרש הוראות כרטיסיה זו.
ב. גוש 8263 חלקה 23 – ראשון לציון 23 :בהתאם להחלטת ועדת משנה מספר 23 מיום 19.08.2015 .ככל
שיפוג/פג תוקף ההחלטה, יחולו במגרש הוראות כרטיסיה זו.
ג. גוש 8263 חלקות 47 ,69 - אוסישקין 12 ,36 :על רקע קושי ביצירת מתחמים רציפים לפינוי בינוי, יותר: 1 .
מתחם תכנון לפינוי בינוי (כולו או חלקו). 2 .תמ"א 38 בהתאם למדיניות העירונית לפי סעיף 23 .3 .
חיזוק/עיבוי. הנחיה זו תקפה ל-12 חודשים וכל עוד לא פג תוקפה תמ"א 38.
ד. גוש 8263 חלקה 59 - אוסישקין 26 :על רקע קושי ביצירת מתחמים רציפים לפינוי בינוי, יותר: 1 .מתחם
תכנון לפינוי בינוי (כולו או חלקו). 2 .תמ"א 38 בהתאם למדיניות העירונית. יכול ותדרש תוכנית לפי סעיף 23 .
2 .חיזוק/עיבוי. הנחיה זו תקפה ל-12 חודשים וכל עוד לא פג תוקפה תמ"א 38.
ה. גוש 8263 חלקה 59 – אוסישקין 26: על רקע קושי ביצירת מתחמים רציפים לפינוי בינוי, יותר: 1. מתחם 
תכנון לפינוי בינוי (כולו או חלקו). 2. תבחן הכנת תוכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38. 3. חיזוק/עיבוי. 
הנחיה זו תקפה כל עוד לא פג תוקף תמ"א 38. 
ו. גוש 8263 חלקה 49 – ראשון לציון 11 :בית אבות. יימסרו הנחיות פרטניות.
ז. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר
התחדשות באמצעות מסלול חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות: 
​גוש
חלקה​כתובת​
8263
​51
​אוסישקין 16
8263
​67
​ראשל"צ 27
​​​8262
​39
​ראשל"צ 33
​​​8262
​40
​ראשל"צ 35
​​​8262
​41
​אוסישקין 38
​​​8262
​37
​אוסישקין 42
​​​8262
​36
​גד מכנס 39
8263
​56
​ראשל"צ 17
ח. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד:
​גוש
חלקה​
כתובת​
8263
​42
​ראשל"צ 5
​​8263
​50
​ראשל"צ 13
​​8263
​53
​ראשל"צ 15
​​8263
​57, 60
​ראשל"צ 21
​​8263
​110
​ראשל"צ 25
​​8263
​68
​ראשל"צ 29
​​​​8262
​178
​ראשל"צ 37
​​8263
​41
​ראשל"צ 38
​​8263
​40
​אוסישקין 6
​​8263
​44
​אוסישקין 10
​​8263
​48
​אוסישקין 14
​​8263
​52
​אוסישקין 18
​​8263
​55, 54
​אוסישקין 22
​​8263
​58
​אוסישקין 24
​​8263
​61
אוסישקין 28
​​8263
​62
​אוסישקין 30
​​8263
​65
​אוסישקין 32
​​8263
66​​אוסישקין 34
​​​​8262
​38
​אוסישקין 40
​​​​8262
​37
​אוסישקין 42​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים