כרטיס מתחם 30

אזור מרכז העיר דרום - מערב

כרטיס מתחם מספר: 30

תיאור מתחם:


מקום:

בין הרחובות גד מכנס, ראשון לציון, קרמניאן משה
​גוש
חלקה​
כתובת​
יח"ד​קומות
שנה​
שטח חלקה במ"ר​הערות​
​8263
​108
​גד מכנס ​​5
​18
​4
​1969
​1113
​- שנת בניה לפי בדיקת היתרים
​​8263
​141
גד מכנס ​​6
​-
​12
​1987
​748
​מלון טיילת​
​​8263
​140

​753
​​8263
​109
​גד מכנס ​​7
​20
​5
​1973
​1112
​​- שנת בניה לפי בדיקת היתרים
​​8263
​119
​גד מכנס ​​9
​-
​-
​-
​806
​מלון מרגוע
​​8263
​31
​גד מכנס ​​11
​-
​-
​-
​1008
​מלון ג'רמי
​​8263
​28
​גד מכנס ​​13
​14
​7
​1980
​1008
​​8263
​137
​גד מכנס ​​14
​-
​5
​-
​903
​מבנה ציבור ההתסדרות
​​8263
​27
​גד מכנס ​​15
​24
6​
2010​​1008

​​8263
​136
​גד מכנס ​​16
​-
8​
1993​902​​מלון
​​8263
​154
​גד מכנס ​​17
​37
19​
2014​
754​
​ראשון לציון 18
​20
20​2011​1594​
​​8263
​148
​גד מכנס ​​19
​36
18​2018​2046​
​​8263
​134
​גד מכנס ​​20
​21
7​1975​900​
​​8263
​146
​גד מכנס ​​22

14​2008​1350​​מלון בלו וייס
​​8263
​140

​22

​​8263
​16
​גד מכנס ​​25
​16
3​
1964​983

​​8263
​14
​גד מכנס ​​27
​20
6​​1966
​1017

​​8263
​11
​גד מכנס ​​29
​16
6​1969​​*954

​​8263
​8
​גד מכנס ​​31
​15
6​1970​​*859

​​8263

​10
​גד מכנס ​​33

​-
​-
​1959
​*1696
​מלון פאלאס

​11
​​8263
​39
​אוסישקין 4
​16
8​
1980​977​
​​8263
​38
​ראשון לציון 4
​18
9​
1977​
920​
​​8263
​37
​ראשון לציון 6
​16
​8
1974​1349​
​​8263
​30
​ראשון לציון 10
​14
7​1973​822​
​​8263
​29
​ראשון לציון 12
​10
5​
1980​910​
​​8263
​145
​ראשון לציון 14
​12
​8
​2011
​730

​​8263
​128
​ראשון לציון 16
​14
8​​1998
​754

​​8263
​154
​ראשון לציון 18
​20
​20
​2011
​1594

​​8263
​124
​ראשון לציון 20
​6
​3
​1980
​970

​​8263
​18
​ראשון לציון 22
​17
​9
​​1980​
​963

​​8263
​113
​ראשון לציון 24
​16
​8
​​1980
​862

​​8263
​122
​ראשון לציון 26
​14
​8
​1987
​1753

​​8263
​12
​ראשון לציון 30
​8
​3
​1961
​992
​- שבת בניה לפי בדיקת היתרים
​8262
​32
​ראשון לציון 32
​16
​5
​1965
​988

​​8262
​34
​ראשון לציון 34
13​
6​1964​
869​
​​8262
​139
​-
​-
​-
​-
​752
​מסחר ומלונאות
​​8262
​138
​-
​-
​-
​-
​748
​מסחר ומלונאות
​​8262
116​​-
​-
​-
​-
​61
​שצ"פ
​​8262
​142
​-
​-
​-
​-
​10
​שצ"פ
​​8262
​139
​-
​-
​-
​-
​43
​שצ"פ
​סה"כ
503​
39,505 מ"ר *כולל שטחים לפני הפקעה​​​
נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה,
עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בדרום מערב העיר, בין הרחובות: גד מכנס, ראשון לציון, קרמניאן משה. סמוך לחוף הים
ולטיילת.

שטח מתחם:

כ-39 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים ג' לפי נת/100/ש/1 ,אזור מגורים ג' מיוחד לפי נת/13/548 ,מגורים ומסחר לפי נת/84/800 ,
דרך משולבת ושביל לפי נת/1/343 ,מגורים ותיירות לפי 408-0346411 ,מלונאות מיוחד לפי נת/800/28 ,אזור בתי מלון לפי
נת /19/343/א, מגורים ותיירות לפי נת/מק/41/548 .

טיפוסי בינוי קיימים:

המתחם מאופיין בבנייה מגוונת, מבני המגורים מתפלגים לגובה של כ- 3-5 קומות וכ-7-9 קומות,
הבנייה המלונאית בגובה של כ-30 קומות או נמוכים יותר.

מגרשים:

בשטחים משתנים וצורניות א-רגולריים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: במתחם זה לא קיימים גני ילדים בטווח הליכה של כ- 250 מ' . בטווח הליכה של 500 מ' קיימות
2 כיתות גן. בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 כמו בטווח 750 מ' קיים בית ספר אחד ממלכתי. חינוך על יסודי: בטווח של
1500 מ' ישנם 3 בתי ספר אקסטרנים ו-2 דתיים.

תכנון תחבורתי:

המתחם אינו משורת באופן מיטבי בתחבורה ציבורית, ממוקם בסמוך לרחוב אוסישקין המהווה ציר
תנועה המשורת בתחבורה ציבורית עירונית.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"רחובות גד מכנס ואוסישקין מתוכננים לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית בשירות
גבוה ע"י מספר קווים משמעותיים.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025 "מתוכנן שביל אופניים לאורך רחובות גד מכנס ואוסישקין. בהתאם
לתכנית האב לשבילי אופניים מתוכנן שביל אופניים נוסף לאורך טיילת החוף, מרביתו בביצוע.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של 'פינוי בינוי', חיזוק ועיבוי ושיפוצי חזיתות כמפורט בהנחיות הפרטניות. לא תותר
התחדשות בהליך תמ"א 38.

1 .תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם משנה רלוונטי שתוודא כי התכנית לא תסכל יכולת מגרשים אחרים להתחדש,
תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט. תכנית הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות
ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם.
גמישות: ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול
לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד הינו 2.5-2.9 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם
המשנה הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחוייב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני.
4 .הוראות תמ"מ8/21/3 מחייבות וייבנו מבנים מעורבי שימושים בהתאם להוראותיה, אלא אם יינתן פטור ממשרד
התיירות בתמיכת מהנדס העיר.

5 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר + 12 מ"ר + מרפסת
בשטח 12 מ"ר. בכל מקרה גודל דירות התמורה לא יפחת מ-60 מ"ר.

6 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 115 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

7 .הנחיות תכנון:

א. מעל קומות המסד (קומה מסחרית וקומות מסד נוספות ככל ויוגדר ע"י מהנדס העיר) הבינוי ישמור על תכסית
מצומצמת והקטנת ההשפעה הנפחית על סביבתו ככל הניתן, זאת בין היתר, באמצעות קווי בניין צידיים
מוגדלים ומרפסות שקועות.
ב. הבינוי יפנה חזית אחורית ראויה לכיוון מזרח.
ג. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
ד. ברח' גד מכנס יותר גובה בינוי עד 25 קומות ברוטו (ק+23 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
ה. ברח' ראשון לציון יותר גובה בינוי עד 18 קומות ברוטו (ק+16 +גג).
ו. מעל חזית מסחרית תותר תוספת קומות לתעסוקה ומשרדים. שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור יבואו בנוסף
לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ז. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ח. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ט. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
י. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחובות ראשון לציון וגד מכנס ברוחב של 2 מטר לפחות.
גמישות: צמצום רוחב זיקת הנאה באישור מהנדס העיר.

8 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. ככל ויידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני
1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות בלבד
(למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

9 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

10 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

11 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

12 .מדיניות תכנון

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

13 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.
2 .שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
3 .סוחרים: מעט.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .קרן תחזוקה: לא פחות מ-25% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

א. בתוכניות פינוי בינוי במתחם זה, יחולו היטלי השבחה מלאים ( 50% ).
ב. בבקשות להיתר לפי תמ"א 38 במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.
ג. בתוכניות אחרות במתחם זה, יחולו היטלי השבחה על פי חוק.

הנחיות פרטניות:

א. גוש 8262 חלקות 12-11 – ראשון לציון 34-36 – מלון פאלאס: באמצעות תוכנית בניין עיר נקודתית.

ב. מתחם משנה 1 :

גוש 8263 חלקות 16 ,14 ,11 ,8 – גד מכנס 25 ,27 ,29 ,31 : מתחם לפינוי בינוי בשלמותו.
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת מגרש מתחום התכנון.

ג. מתחם משנה 2 :

גוש 8263 חלקה 12 ,גוש 8262 חלקה 9 – ראשון לציון 30 ,32 :מתחם לפינוי בינוי בשלמותו.

ד. מתחם משנה 3 :

גוש 8263 חלקות 109-108 – גד מכנס 7,5 :מתחם לפינוי בינוי בשלמותו.
ה. במגרשים המפורטים להלן שמשמשים למלונאות, תותר התחדשות לפי תכנית מאושרת / יינתנו הנחיות
מיוחדות ע"י מהנדס העיר:
​גוש
חלקה​כתובת​
​8263
​141, 140
​גד מכנס 6
​​8263
​119
​​גד מכנס 9
​​8263
​31
​​גד מכנס 11
​​8263
​136
​​גד מכנס 16
​​8263
​135
​​גד מכנס 18
​8262
​146, 140
​​גד מכנס 22
ו. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר
התחדשות באמצעות מסלול חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות. 
​גוש
חלקה​
כתובת​
​​8263
​38
​ראשון לציון 4
​​8263
​37
​ראשון לציון 6
​​8263
​30
​ראשון לציון 10
​​8263
​134
​​גד מכנס 20
ז. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980​ .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד:​
​גוש
חלקה​כתובת​
​​8263
​28
​גד מכנס 13
​​8263
​27
​​גד מכנס 15
​​8263​
​154
​גד מכנס 17 / ראשון לציון 18
​​8263
​148
​​גד מכנס 19
​​8263
​39
​​אוסישקין 4
​​8263
​29
​ראשון לציון 12
​​8263
​145
​ראשון לציון 14
​​8263
​128
​ראשון לציון 16
​​8263
​154
​ראשון לציון 18
​​8263
​124
​ראשון לציון 20
​​8263
​18
​ראשון לציון 22
​​8263
​113
ראשון לציון 24
​​8263
​122
​​ראשון לציון 26

​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.
מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​


פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים