כרטיס מתחם 3

​​​אזור מרכז העיר צפון - מערב

כרטיס מתחם מספר: 3

תיאור מתחם:מקום :

בין הרחובות הרב הרצוג, שד' ויצמן, איכילוב, לאון רייך, זומרשטיין
​גוש
​חלקה
​כתובת
​יח"ד
​קומה
​שנה
​שטח חלקה במ"מ
​הערות
​​8273


​215
​​-


​​-


​​-


​​-


​112
​​חלקות צרות ביעוד מגורים,צמודות לשב"צ ולרחוב זומרשטיין​

​216
​140
​217
​235
​8273
​443
​-
​-
​-
​-
​1162
​שצ"פ - גן ציבורי
​8273
​107
​-
​-
​-
​-
​6283
​שב"צ
​8273
​371
​-
​-
​-
​-
​339
​שצ"פ
​8273
​64
​איכילוב 13
​14
​4
​1980
​1056
​​8273

​65

​איכילוב 15 ב'
​7
​7
​2010
​1049

​איכילוב 15 א'
​1
​1
​2010

​​8273
​394
​איכילוב 17
​24
​8
​1978
​1226

​​8273
​379
​הרצוג 14
​-
​-
​-
​1805
​טיפת חלב
​8273
​249
​הרצוג 14 ג
​13
​7
​2018
​1005

​8273
​157
​הרצוג 14 א
​-
​-
​1994
​10057
​מתקן תשתיות

​הרצוג 14 ב
​-
​-
​1983

​מרכז פיס
​8273
​250
​הרצוג 16
​8
​5
​1995
​1001

​​8273
​251
​הרצוג 16 א
​10
​5
​1990
​1000

​​8273
​252
הרצוג 18
10
5
1988
​​1000

​​​8273
​436
​הרצוג 22
​11
​8
​2018
640​
​​​8273
​437
​הרצוג 24
​16
8
​1996
​770

​​​8273
​438
​הרצוג 26
​16
​8
​2014
​718

​​​8273
​435
​הרצוג 30
​14
​7
​1959
​901

​​​8273
​53
​ויצמן 101
​40
​8
​1979
​1062

​​​8273
​48
​ויצמן 105
​30
​5
​1965
​​1062
​2 כניסות
​​​8273
​47
​ויצמן 107 א
​30
​5
​1984
​​1062

​​​8273
​106
​ויצמן 107 ב
​20
​5
​1984
​1335

​​​8273
​105
​ויצמן 109
​50
​6
​1972
​1336
2 כניסות​
​​​8273
​440
​ויצמן 111
​22
​6
1994​​921

​​​8273
​439
​ויצמן 115
​30
​8
2009​​661

​​​8273
​62
​ויצמן 89
​20
​6
1981​​1062

​​​8273
​61
​ויצמן 91
​1
​1
1959​​​1062​

​ויצמן 93
​16
​4
1988​
​​​8273
​58
​ויצמן 95
​16
​5
1983​​​1062

​​​8273
​57
​ויצמן 97
​16
​5
1990​​​1062

​​​8273
​54
​ויצמן 99 א
​16
​4
2003​​​1062

​​​8273
​51
​ויצמן 103
​40
​5
1981​​​1062

​​​8273
​425
​זומרשטיין 4
​23
​7
1990​​2124

​​זומרשטיין 6
​23
​7
1990​
​​​8273
​59
​​זומרשטיין 8
​14
​4
1979​​​1062

​​​8273
​56
​​זומרשטיין 10
​14
​4
1981​​​1062

​​​8273
​98
​​זומרשטיין 11
​2
​1
​1951
​719

​​זומרשטיין 11 א
​1
​1
​1951

​​​8273
​55
​​זומרשטיין 12
​15
​4
1977​​​1062

​​​8273
​97
​​זומרשטיין 13
​10
​5
1997​​748

​​​8273
​52
​​זומרשטיין 14
​12
​5
1995​​​1062

​​​8273
​96
​​זומרשטיין 15
​-
​-
​-
​860

​​​8273
​50
​​זומרשטיין 16
​12
​5
1988​​​1062

​​​8273
​95
​​זומרשטיין ​17
​12
​4
2000​​860

​​​8273
​49
​​זומרשטיין 18
​11
​6
​1988
​​1062

​​​8273
​94
​​זומרשטיין 19
​10
​1
​1991
​860

​​8273
​46
​​זומרשטיין 20 א
​1
​1
​1955
​1062​

​לפי בדיקת היתרים
​​זומרשטיין 20 ב
​6
​6
​2010

​8273
​253
​​זומרשטיין 21
​18
​5
​1978
​1066

​​​8273
​103
​​זומרשטיין 22
​16
​4
​1975
1001​
​​​8273
​102
​​זומרשטיין 24
​6
​6
​1984
​1002

​​זומרשטיין 24 א
​5
​5
​1996

​​​8273
​441
​​זומרשטיין 26
​12
​3
​2002
651​
​​​8273
​435
​​זומרשטיין 28
​14
​7
​1994
​-

​​​8273
​376
​יהושע טהון 18
​12
​4
​1967
​943
​מסחרי
​​​8273
​​375
​ ​
​​יהושע טהון 20
​8
​4
​1967
​​​3333


​​יהושע טהון 22
​8
​4
​1967

​לאון רייך 6
​46
​4
​1967
​6 כניסות
​​​8273
​157
​​לאון רייך 4
​-
​-
​-
​-
​בית ספר, בית כנסת, גן ילדים
​סה"כ
797​
65,911 מ"ר​

הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי
התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני:

המתחם ממוקם בצפון מערב העיר, בין הרחובות: הרב הרצוג, שד' ויצמן, איכילוב, לאון רייך, זומרשטיין.

שטח מתחם:

כ-66 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

מגורים א', מגורים ז', שטח לבנייני ציבור לפי נת/100/ש/1 ,מגורים ג' לפי 0265736-408 ,שטח
לבנייני ציבור לפי נת/ 212/2/א, שטח לבנייני ציבור לפי נת/ 287/1 ,אזור מגורים מיוחד לפי נת/ 287/3 ,אזור מגורים
מיוחד לפי נת/מק/552/17 ,שטח לבנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח ושבילים לפי נת/307/28/ה.

טיפוסי בינוי קיימים:

טיפוסים משתנים, המתחם מאופיין בריבוי מבני מגורים בבניה רוויה שנבנו אחרי 1980 .

מגרשים:

ריבוי חלקות מלבניות, בשד' ויצמן, הרב הרצוג והדופן המערבית של רח' זומרשטיין חלקות דומות בשטח של
כ-1 דונם. בדופן המזרחית של זומרשטיין ריבוי חלקות זהות בשטח של 85.0 דונם.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח הליכה של 250 מ' קיימות 8 כיתות גן. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 26 כיתות גן.
בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 5 מוסדות: 4 ממלכתיים דתיים ואחד ממלכתי. בטווח של 750 מ' קיימים 9
מוסדות: 3 ממלכתיים, 6 ממלכתיים דתיים. חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 7 מוסדות: 2 ממלכתיים, 2
חרדיים, 3 אקסטרניים. בריאות: בטווח 500 מ' המתחם נהנה מקרבה לקופת חולים ו-2 סניפי טיפת חלב. קהילה: בטווח
500 מ' 2 מועדונים לקשיש, 2 מועדוניות, דיור מוגן, תחנה ליעוץ נישואין, 2 מעונות יום, מרכז קהילתי. בתי כנסת: קיימים
14 בטווח הליכה של 250 -500 מ'.

תכנון תחבורתי:

המתחם משורת בצורה טובה, ממוקם לאורך שד' ויצמן שמשורת בתחבורה ציבורית במספר קווים
עירוניים ובין עירוניים, ביהושע טהון יש שירות קיים אך במידה נמוכה.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 ":

נתיבי העדפה ברשת "מהיר לעיר" מתוכננים בשד' ויצמן ורח' סוקולוב – הרב הרצוג,
הגובלים במתחם. המתחם גובל ברשת מגוונת ותחבורה ציבורית טובה.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר" מתוכנן שביל אופניים לאורך שד' ויצמן וסוקולוב . בהתאם לתכנית האב
העירונית "השביל הבטוח" מתוכנן ומבוצע בחלקו שביל אופניים לאורך יהושע טהון.

הנחיות כלליות :

המתחם מיועד להתחדשות חלקית בלבד. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות, עיבוי במקרים נקודתיים. פינוי בינוי ותמ"א 38
עפ"י הנחיות פרטניות.

1 .תכנון מתחמי:​

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית
הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה )במידת הצורך(, תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל מתחם משנה
והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם. במתחם זה, בשל שטחו הנרחב תותר חלוקה למספר תכניות צל.
גמישות: תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל
יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם
לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1980.1.1 . גמישות: תכנית צל לחלק מהמתחם.

2 .יחס יח"ד:

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 5.3-0.3 .יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם לנתוני מתחם המשנה
הקיימים.

3 .תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע,
הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה
ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

4 .תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת
בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר.

5 .תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק).
גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים
שינומקו.
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

6 .הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
 בשד' ויצמן יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
 ברח' הרב הרצוג יותר גובה בינוי עד 10 קומות ברוטו (ק+9 +גג).
 ברח' יהושע טהון יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28 +גג). חזית מסחרית מחייבת.
 ברח' זומרשטיין יותר גובה בינוי עד 15 קומות ברוטו (ק+13+גג).
 מעל חזית מסחרית תותר תוספת קומות לתעסוקה ומשרדים. שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור יבואו
בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית
(עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך.
זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי ברחובות זומרשטיין ברוחב של 2 מטר לפחות. גמישות:
צמצום זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

7 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות
שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר
התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות, חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות
הפרטניות).

8 .הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה
תנאי לתעודת גמר.

9 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

10 .גמישות:

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת
הציבורית.
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים
שקבלו היתר לאחר 1.1.1980 ,או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

11 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

12 .שלביות:

במימוש של מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמתית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 2.
2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון העיר.
3 .סוחרים: יהושע טהון 18.

ב. הנחיות :

1 .דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.
2 .הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית
במסלול מיסוי".
3 .סקר חברתי: יקבע בהתאם לממצאי דו"ח חברתי ראשוני.
4 .קרן תחזוקה: לא פחות מ- 75% מבעלי הדירות הקיימות לתקופה של 5 שנים. לאחר בחינת הדו"ח החברתי
תתאפשר גמישות.

היטלי השבחה:

יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).

הנחיות פרטניות:

א. מתחם משנה 1 :

מתחם לפינוי בינוי בשלמות.
​​גוש
חלקה​כתובת​
​8273
​376
​יהושע טהון 18
​8273
​375
​​יהושע טהון 20
​​8273
​375
​​יהושע טהון ​22
​​8273
​375
​לאון רייך 6

גמישות:

בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת או הוספת מגרש לתחום התכנון. 
ב. על רקע קושי ביצירת מתחמים משמעותיים לפינוי בינוי, ככל שלא יתאפשר לשתי חלקות אלו לבצע תוכנית פינוי
בינוי משותפת, יומלץ בנוסף לחיבור למתחמי תכנון משמעותיים:1 .תוכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38 בהתאם
למדיניות מהנדס העיר. בקומת הקרקע מסחר, תועלת ציבורית בהתאם להנחיית מהנדס העיר. הנחיה זו תקפה
ל-12 חודשים ולא יאוחר מיום 2021.10.31 וכל עוד לא פג תוקף תמ"א 38 .לאחר תום התקופה, יבחנו מחדש
אפשרויות ההתחדשות במגרש זה. 2 .עיבוי ו/או חיזוק. 3 .שיפוץ חזיתות.
​גוש
חלקה​כתובת​
​​8273
​48
​ויצמן 105
​​8273
​55
​זומרשטיין 12
​​8273
​59
​​זומרשטיין 8
​​8273
​253
​​זומרשטיין 21 (פינת הרצוג)
​​8273
​103
​​זומרשטיין 22

ג. גוש 8273 חלקה 46 - זומרשטיין 20א, גוש 8273 חלקה 65 – איכילוב 15א: תותר התחדשות בבינוי התואם לחצי
החלקה הסמוכה.
ד. במגרשים המפורטים להלן, מבנים נמוכים/מגרש ריק. התחדשות על פי תוכנית מאושרת בלבד:
​גוש
כתובת​
חלקה​
​​8273
​46
​זומרשטיין 20א
​​8273
​98
​זומרשטיין 11+11א
​​8273
​96
​זומרשטיין 15

ה. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות
באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים. 
​גוש
חלקה​כתובת​
​​8273
​394
​איכילוב 17
​​8273
​435
​הרצוג 30
​​8273
​53
​ויצמן 101
​​8273​
​105
​​ויצמן ​109

ו. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות
בלבד:
​גוש
חלקה​
כתובת​
​​8273
​64
​איכילוב 13
​​8273
​65
​איכילוב 15 ב
​​8273
​249
​הרצוג 14 ג
​​8273
​250
​הרצוג 16
​​8273
​251
​הרצוג 16 א
​​8273
​252
​הרצוג 18
​​8273
​436
​הרצוג 22
​​8273
​437
​הרצוג 24
​​8273
​438
​הרצוג 26
​​8273
​47
​​​ויצמן 107 א
​​8273
​106
​​​ויצמן 107 ב
​​8273
​440
​​​ויצמן 111
​​8273
​439
​​​ויצמן 115
​​8273
​62
​​​ויצמן 89
​​8273
​61
​​​ויצמן 91, ​​ויצמן 93
​​8273
​58
​​​ויצמן 95
​​8273
​57
​​​ויצמן 97
​​8273
​54
​​​ויצמן 99 א
​​8273
​51
​​​ויצמן 103
​​8273
​425
​​זומרשטיין 4, ​זומרשטיין 6
​​8273
​56
​​זומרשטיין 10
​​8273
​97
​​זומרשטיין 13
​​8273
​52
​​זומרשטיין 14
​​8273
​96
​​זומרשטיין 15
​​8273
​50
​​זומרשטיין 16
​​8273
​95
​​זומרשטיין 17
​​8273
​49
​​זומרשטיין 18
​​8273
​94
​​זומרשטיין 19
​​8273
​46
​​זומרשטיין 20 א,ב
​​8273
​102
​​זומרשטיין 24, ​זומרשטיין ​24 א
​​8273
​441
​​זומרשטיין 26
​​8273​
​435
​​​זומרשטיין 28​​​​​​​​​​​​​

​לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

​​
​העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.

מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים