כרטיס מתחם 23

​כרטיס מתחם מספר: 23

אזור לב העיר


מהדורה מס' 1 – אפריל 2023

מסמך זה הינו חלק מדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנד​סה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד התכנון.​​

תיאור מתחם:

​מקום:

בין הרחובות שד' וייצמן, שער העמק, שמואל הנציב ומלחמת ששת הימים. במרכז המתחם עובר רחוב אהרון גורדון.​

גוש
חלקה
כתובת
קומות
​יח"ד
שטח
שנה
הערות
​8269 
​123
​שמואל הנציב 36
​5
​18
​1009
​1962
​8269 
​124
​שמואל הנציב 34 א'
​4
​10
​1083
​1964
​8269 
​124
​שמואל הנציב 34 ב'
​6
​10
​----
​1964
​8269 
​125
​שמואל הנציב 32
​4
​16
​1091
​1962
​8269 
​126
שמואל הנציב 30

​9
​20
​1091
​1973

​שמואל הנציב 30 א'
​3

​----
​1973
​8269 
​28
​שמואל הנציב 28
​6
​14
​996
​1976
​8269 
​29
​שמואל הנציב 26 א'
​4
​12
​1006
​1962

​​שמואל הנציב 26 ב'​
​4
​10
​----
​1962
​8269 
​188
​שמואל הנציב

​125
​8269 
​189
שמואל הנציב 24
​7
​878
1995​
​8269 
​31
שמואל הנציב 22 א'

​5
​12
​996
​1970


​שמואל הנציב 
22 ב'
​3
​9
​996
​1970
​8269 
​32
​שמואלהנציב 
20 א'
5
​12
​1018
​1981


​שמואל הנציב 20 ב'
​3
​3
​----
​1981
​8269 
​33
​שמואל הנציב 18 א'
​4
​10
​992
​1970


​שמואל הנציב 18 ב'
​4
​10
​----
​1970
​8269 
​34
​שמואל הנציב 16 א'
​4
​6
​997
​1973


​שמואל הנציב 16 ב'
​4
​6
​----
​1973
​8269 
​34
​שמואל הנציב 14 ג'​
​----
​----
​----
​----
​משרדים

​8269 
​35
​שמואל הנציב 14 א'

4
​9
​1002
​1973


​שמואל הנציב 
14 ב'
​4
​6
​----
​1973
​8269 
​36
​שמואל הנציב 12 א'
​4
​6
​998
​1967


​שמואל הנציב 12 ב'
​4
​6
​----
​1967
​8269 
​37
​שמואל הנציב 10
​4
​25
​998
​1970


​8269 
​38
​שמואל הנציב 8
​1
​1
​1011
​1953


​8269 
​38
​שמואל הנציב 8 א'
​3
​3
​----
​----


​8269 
​39
​שמואל הנציב 6
​2
​1
​1002
​2000


​שמואל הנציב 6 א'
​1
​1
​----
​----
​8269 
​40
​שמואל הנציב 4
​3
​7
​1000
1970​

​8269 
​41
הרצל 23
​3
​----
​785
​1974


​שער עמק 1​
​1
​1
----​​1976
​8269 
​41/40
​שער העמק 1 א'
​6
​15
​----
​1976


​8269 
​40/51
​שער העמק 3 א'
​3
​8
​----
​1959


​8269 
​51
​שער העמק 3 ב'

​4
15
​1008
​1959


​שער העמק 3 ג'

​4
​15
​----
​1959

גורדון 1​​4
​10
​----
​1970
​8269 
​50
​גורדון 3
​4
​16
​​1065
​1970


​8269 
​49
​גורדון 5
​7
​21
​1007
​1974


​8269 
​48
​גורדון 7
​2
​8
​1004
​1960


​8269 
​47

​גורדון 9
​5
​25
​1004
​1965

​8269 
​46
​גורדון 11
​7
​21
​1004
​1971


​8269 
​118
​גורדון 13​
​6
​12
​808
​1952


​8269 
​119
​גורדון 15
​7
​22
​807
​2013


​8269 
​120
​גורדון 17
​3
​12
​809
​1961


​8269 
​121
​ששת הימים 8

​4
​8
​768
​1961


​ששת הימים 10
​4
​4
​----
​----
​8269 
​114
​גורדון 20
​4
​24
​693
​1962


​8269 
​115
​גורדון 18
​4
​24
​664
​1962


​8269 
​116
​גורדון 16
​4
​12
​669
​1954


​8269 
​117
​גורדון 14
​4
​12
​670
​1954


​8269 
​53
​גורדון 12א
​9
​8
​1000​גורדון 12ב
​2
​2
​----
​8269 
​54

גורדון 10 א'
​4
​8
​1008
​1964


​גורדון 10​
​3
​6
​----
​1964
​8269 
​55
​גורדון 8
​9
​18
​1004
​1988


​8269 
​56
​גורדון 6
​4
​16
​1001
​1962


​8269 
​62
​גורדון 4
​4
​20
​962
​1957


​8269 
​63

​גורדון 2 א'

​3
​6
​947
​1971

​גורדון 2 ב'​
​5
​10
​----
​1971
​8269 
​52
​----
​----
​----
​700
​----


​8269 
​65
​----
​----
​----
​5201
​----


​8269 
​64
​שד ויצמן 9
​4
​9
​957
​1964


​8269 
​64

​שד' ויצמן 11
​4
​9
​----
​1964

​8269 
​61
​שד' ויצמן 13
​2
​1
​992
​1952


​8269 
​60
​שד ויצמן 15
​8
​12
​1002
​2010


​8269 
​59
​שד ויצמן 17
​4
​20
​1002
​1963


​8269 
​58
​שד ויצמן 19
​1
​----
​1002
​1979
​בית כנסת
​8269 
​57
​שד ויצמן 21​
​1
​----
​1001
​1960
קופת חולים

​8269 
​110
​​שד ויצמן 23
​2
​----
​932
----​​משרד ממשלתי

​8269 
​111
​שד ויצמן 25​
​4
​12
​933
​1966


​8269 
​112
----​​----
​----
​931​8269 
​113
​שד' ויצמן 27

​4
​12
947
​1968


​ששת הימים 14
​4
​14
​----

​----


​סה"כ

​711
​58,582


נתונים אלה נלקחו מאתר GIS  עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.​

איפיון מתחם:

​מיקום עירוני:

​לב העיר, בין הרחובות וייצמן, שער העמק, מלחמת ששת הימים ושמואל הנציב.  במרכז המתחם עובר רח' אהרון גורדון. 

שטח מתחם:

כ- 58 דונם. ​

יעודי קרקע מאושרים: 

שטח לבנייני ציבור, מגורים א',  מגורים ב', שצ"פ, מסחר 1 ומסחרי 5 לפי נת/100/ש, דרך מוצעת לפי נת/114, דרך קיימת/מאושרת לפי נת/67/800, אזור מגורים מיוחד לפי נת/6/363, אזור מיוחד לפי נת/67/800, מגורים ב' מיוחד לפי נת/37/800, מגורים מיוחד לפי נת/2/800, דרך מוצעת לפי נת/​188

טיפוסי בינוי קיימים: 

בניה מגוונת. מרבית מבני המגורים בגובה 3-4 קומות, מבנים מסחריים לאורך רחוב הרצל ושער העמק ולאורך רחוב וייצמן, מבני "רכבות" בשמואל הנציב. 

מגרשים: 

מרבית המגרשים בשטח של 1 דונם. ​

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח של 500 מ' קיימים 7 גני ילדים. בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיים בית ספר ממלכתי אחד. בטווח של 750 מ'  קיים בית ספר יסודי ממלכתי דתי. חינוך על יסודי: קיים בית ספר על יסודי פרטי. לא קיים בית ספר על יסודי ממלכתי בטווח של 1500 מ"ר. בריאות: קיימים קופ"ח כללית ובית מרקחת. בנוסף, המתחם נהנה מהקרבה ללב העיר ומשורת היטב בסניפים המרכזיים של קופות חולים ברדיוס של כ-500 מ. בתי כנסת: במתחם קיימים מספר בתי כנסת. קהילה: בתוך המתחם קיים מועדון לנוער הצרפתי, עמותה לנוער "הפוך על הפוך", ומועדונית טיפולית – טבע לכיתות א'-ג' . מוסדות ממשלה: במתחם קיימים שני מוסדות ממשלתיים, של משרד הבריאות ומשרד הביטחון. רווחה: במתחם נמצאת היחידה לטיפול באדם עם מוגבלות ומשפחתו, השירות לנערה.​

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם בסמוך לרחוב הרצל ושמואל הנציב המרושתים בתחבורה ציבורית. המתחם ממוקם במרחק כ-300מ' מהתחנה המרכזית.
תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025": שד' ויצמן הגובלים במתחם מתוכננים לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית בשירות גבוה, במסגרת פרוייקט "מהיר לעיר". שבילי אופניים: בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025" מתוכנן שביל אופניים בשד' ויצמן. בסמיכות למתחם קיים שביל אופניים על רח' הרצל.​

​​

הנחיות כלליות:​

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38 למעט כמפורט בהנחיות הפרטניות. חיזוק ועיבוי לפי הנחיות פרטניות.  ככלל יותרו שיפוצי חזיתות.


1. תכנון מתחמי: 

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם. ​גמישות: תותר הכנת תכנית צל לחלק מהמתחם באישור מהנדס העיר. תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980

2. יחס יח"ד: 

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3-3.5. לאורך שד' וייצמן מכפיל יח"ד יקבע באופן פרטני. יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למתווה התכנוני שיאושר ומאפייני המתחם.​

3. תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע, הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר. ​

4. תמורה לדיירים: 

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר + מרפסת בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר. 

5. תמהיל יח"ד:

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120- 115 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק). גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים שינומקו. 
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).​

6. הנחיות תכנון:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
• ברח' שמואל הנציב, וייצמן וששת הימים, יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28+ גג). חזית מסחרית מחייבת.
• ברח' אהרון גורדון ושער העמק יותר גובה בינוי עד 20 קומות ברוטו (ק+18+גג).
• ברח' הרצל – המבנה מיועד לשימור – ינתנו הנחיות פרטניות. 
• מעל חזית מסחרית תותר בכפוף לאישור מהנדס העיר תוספת קומות לתעסוקה ומשרדים. שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.​
ב. בבניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בבניה מרקמית (עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית.  כל הדירות יכללו לפחות 2 כיווני אוויר.
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך. 
ה. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי. גמישות: צמצום רוחב זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.
ו. זיקות הנאה למעבר הולכי רגל לצורך שיפור החיבוריות בין הרחובות הראשיים, במסגרת התועלות הציבוריות.


7. בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה: 

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980, תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד. ככל ויידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות בלבד (למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).​

8. הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

רישום תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי לתעודת גמר.​

9. הפקעות מאושרות פרטניות: 

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה. 
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.​

10. גמישות: 

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת הציבורית. 
ב. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה באישור מהנדס העיר ככל שיידרש במסגרת התכנון המפורט.​

11. מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38. מסמך זה מהווה חלק ממסמך מדיניות מתחמית כהגדרתה בסעיף 4.1.1 בתוכנית המתאר הכוללנית נת/2035.​

12. שלביות:

תנאי למימוש תכנון מפורט עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה ביצוע בדיקה תחבורתית (בה"ת כוללת למרכז העיר) ומענה פרוגרמתי לרבות מענה לבית ספר על יסודי ממלכתי.​


הנחיות חברתיות:​

א. אפיון המתחם: 

1. דרגה חברתית: 2.
2. שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
3. סוחרים: מסחר רב ברחוב וייצמן, שער העמק ושמואל הנציב, אהרון גורדון 2-4, 1-3. 

ב. הנחיות:

1. הקמת נציגויות בעלי דירות ונציגויות סוחרים ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית במסלול מיסוי".
2. דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון. 
3. סקר חברתי: יקבע בהתאם לממצאי דו"ח חברתי ראשוני.
4. קרן תחזוקה: בהתאם למדיניות העירונית - 75% מהדירות לתקופה של 5 שנים.
5. לאור ריבוי הסוחרים, יש להציג תכנית ליווי לבעלי המסחר, לרבות פתרונות 
לתקופת הבניה.​

היטלי השבחה:​

בהתאם להחלטת מועצת העיר, יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).


הנחיות פרטניות:​

א. מתחם משנה לפינוי בינוי:

​גוש 
חלקה
כתובת
​8269
​29
​שמואל הנציב 26 א',26 
​8269
​31
​שמואל הנציב 22 א',22 ב'
​8269
​32
​שמואל הנציב 20 א',ב' 
​8269
​33
​שמואל הנציב 18 א',ב'
​8269
​34
​שמואל הנציב 16 א',ב'
​8269
​35
​שמואל הנציב 14 א',ב'
​8269
​36
​שמואל הנציב 12 א',ב'
​8269
​37
​שמואל הנציב 10
​8269

​40
​שער העמק 3 א'
​8269
​50
אהרון גורדון 3
​8269
​51
​שער העמק 3ב',3ג', אהרון גורדון 1​


גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת ו/או הוספת מגרש מתחום התכנון. 
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, ייעול התכנון והתועלת הציבורית, ניתן לבחון צירוף של חלקות 38,39,40 בגוש 8269 - שמואל הנציב 4,6,8. ככל ויצורפו החלקות או חלקן, יומלץ בגינן, עד פי 2 מהזכויות המאושרות ולא יותר מ-30 יח"ד לדונם. 

ב. מתחם משנה לפינוי בינוי:​

גוש​​​
חלקה
כתובת
​8269
​56
​אהרון גורדון 6
​8269
​62
​אהרון גורדון 4
​8269
​63
​אהרון גורדון 2 א'
​8269
​64
​שד' ויצמן 9,11 

גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת ו/או הוספת מגרש מתחום התכנון. יש לבחון צירוף  של הבניינים ברח' וייצמן 17 (גוש 8269 חלקה 59) וגורדון 10 (גוש 8269 חלקה 54) למתחם. 
גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, ייעול התכנון והתועלת הציבורית, ניתן לבחון צירוף חלקה 61 בגוש 8269 – ויצמן  13. ככל ותצורף יומלץ בגינה, עד פי 2 מהזכויות המאושרות ולא יותר מ-30 יח"ד לדונם. 

ג. מתחם משנה לפינוי בינוי על פי תוכנית מס' נת/2010/7/400​

גוש​
חלקה
כתובת
​8269
​117
​אהרון גורדון 14
​8269
​116
​אהרון גורדון 16


ד. מתחם משנה לפינוי בינוי: 

 ​

גוש​​
חלקה
כתובת
​8269
​111
​שד' וייצמן 25​
​​8269
​112
​ששת הימים 14, שד' וייצמן 27
​​8269
​113
ששת הימים 14, שד' וייצמן 27
​​8269
​114
​אהרון גורדון 20/ששת הימים 12
​​8269
​115
​אהרון גורדון 18


גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת ו/או הוספת מגרש מתחום התכנון.  ניתן לבחון צירוף של הבניינים ברח' וייצמן 17 (גוש 8269 חלקה 59) וגורדון 10 (גוש 8269 חלקה 54) למתחם.

גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, ייעול התכנון והתועלת הציבורית, ניתן לבחון צירוף חלקות 57,58,110 בגוש 8269 - וייצמן 19,21,23. ככל ויצורפו החלקות יומלץ בגינם: מסחר בקומת הקרקע, תוספת תעסוקה ועד 15 יח"ד לדונם. ​

ה. מתחם משנה לפינוי בינוי (מתחם הגש"ש):​


גוש​
​חלקה
כתובת
​8269
​120
​אהרון גורדון 17
​​8269
​121
​אהרון גורדון 19/ששת הימים 8,10
​​8269
​122
​ששת הימים 4,6
​​8269
​123
​ששת הימים 2/שמואל הנציב 36
​​8269
​124
​שמואל הנציב 34 א', 34 ב'
​​8269
​125
​שמואל הנציב 32


גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת ו/או הוספת מגרש מתחום התכנון. 

ו. בניה לפי תכנית מאושרת: 


גוש​
חלקה
כתובת
​8269
​38
​שמואל הנציב 8, 8א*
​​8269
​39
​שמואל הנציב 6, 6א*
​​8269
​40
​שמואל הנציב 4*
​​8269
​57
​שד' וייצמן 21**
​​8269
​110
​שד' וייצמן 23**
​​8269
​189
​שמואל הנציב 24


* גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, ייעול התכנון והתועלת הציבורית,  ניתן לבחון צירוף של חלקות 38,39,40 בגוש 8269 - שמואל הנציב 4,6,8 למתחם פינוי בינוי א'. ככל ויצורפו החלקות או חלקן, יומלץ בגינן, עד פי 2 מהזכויות המאושרות ולא יותר מ-30 יח"ד לדונם.

** גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, ייעול התכנון והתועלת הציבורית, ניתן לבחון צירוף חלקות 57,58 בגוש 8269 -  וייצמן  21,23 לתוכנית פינוי בינוי. ככל ויצורפו החלקות יומלץ בגינם: מסחר בקומת הקרקע, תוספת תעסוקה ועד 15 יח"ד לדונם. 

ז. בניה על פי תוכנית מאושרת  נת/67/800:​


גוש​
חלקה
כתובת
​8269
​58
​שד' ויצמן 19


גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, ייעול התכנון והתועלת הציבורית, ניתן לבחון צירוף החלקה לתוכנית פינוי בינוי. ככל ותצורף החלקה יומלץ בגינה: מסחר בקומת הקרקע, תוספת תעסוקה ועד 15 יח"ד לדונם.


ח. בניה על פי תוכנית 408-0862524:​


גוש​​
חלקה
כתובת
​8269
​47
​גורדון 9
​​8269
​48
​גורדון 7


ט. מבנה לשימור -ינתנו הנחיות פרטניות​​8269​​
​41
​שמואל הנציב 2/ הרצל 23


י. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980, תתאפשר התחדשות באמצעות  חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים:​גוש​


חלקה
כתובת
​8269
​28
​שמואל הנציב 28
​​8269
​126
​שמואל הנציב 30
​​8269
​40
​שער העמק 1 א'
​​8269
​49
​אהרון גורדון 5
​​8269
​46
​אהרון גורדון 11
​​8269
​118
​אהרון גורדון 13יא. במגרשים המפורטים להלן, היתר הבניה ניתן לאחר 1.1.1980. תתאפשר התחדשות באמצעות מסלול שיפוצי חזיתות בלבד.​

​גוש​
חלקה
כתובת
​8269
​53
​אהרון גורדון 12 א'
​8269
​55
​אהרון גורדון 8
​8269
​60
​שד' ויצמן 15
​8269
​119
​אהרון גורדון 15


​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

עיריית נתניה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​.​​​​​​​פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}