כרטיס מתחם 20

​כרטיס מתחם מספר: ​20

​אזור מרכז העיר - לב העיר


מהדורה מס' 1 – מרס 2023

מסמך זה הינו חלק מדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד התכנון.

תיאור מתחם:

מקום: 

בין הרחובות הרב קוק, סמטת סטודיו, דוד המלך, הרצל/כיכר העצמאות.​​​​

מתחם מספר 20, מפה וצילום מהאוויר 

​​גוש

חלקה

כתובת

מספר ​יחידות דיור

מספר קומות

שנה

​​שטח חלקה במ"ר

הערות

​8268

49

​הרב קוק 1

​12

​3

​1965

​1035*

​8268

-

​הרב קוק 1א'

​3

​6

​1965

-​


​8270

​58

​כיכר העצמאות 13ג

​24

6​

​1965

​1576*

​​

​8270

​-

​כיכר העצמאות 13ב

​3

​3

​1965

​-

​​8270

​59

​כיכר העצמאות 13א

​5

​4

​1960

1307*

​​8270

​101

​כיכר העצמאות  9

​13

​5

​1965

​380

​מלון בוטיק הכיכר​

​​8270

​100

​כיכר העצמאות 7א

​8

​-

​1972

​386

​​8270

​61

​כיכר העצמאות 7

​16

​-

​1964

​1039*

​​8270

​62

​כיכר העצמאות 5

​16

​-

​1969

​1008*

​​8270

​63

​כיכר העצמאות 3

​-

​2

​-

​1043*

​מרכז מסחרי

​​8270

​56

​כיכר העצמאות 1

​-

​-

​-

​2552

​קולנוע אסתר

​8270

​92

​דוד המלך 3

​36

​10

​1998

​1500


​8270

​142

​-

​-

​-

​-

​725

​מדידה ידנית- מקטע מרח' דוד המלך

​סה"כ

​136 יח"ד


​12,551 מ"ר
*כולל מ"ר להפקעה


נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בנייה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה, עדיפים היתרי הבנייה המאושרים.​

אפיון המתחם​:

מיקום עירוני: 

המתחם ממוקם בלב העיר מערב. בדופן הצפונית של כיכר העצמאות, בתחום הסביבה החופית. בין הרחובות: הרב קוק, סמטת סטודיו, דוד המלך, הרצל/כיכר העצמאות.

שטח מתחם: 

כ-12 דונם.

יעודי קרקע מאושרים: 

מדרחוב לפי נת/57/114, אזור מסחרי ד' מיוחד לפי נת/18/417/ב, שטח לבנייני ציבור לפי נת/5/800, מסחר ודרך מוצעת לפי נת/315, מסחר לפי נת/מק/62/800. 

טיפוסי בינוי ק​​​​​​​​​​יימים: 

מספר בנייני מגורים צמודים שנבנו בשנות ה-60'. מבנה מסחרי נמוך במערב המתחם. חזית מסחרית.

מגרשים: 

בשטחים משתנים, טרם התבצעו הפקעות מאושרות. 

שירותי ציבור: 

גני ילדים: בטווח 250 מ' קיימות 2 כיתות גן. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 5 כיתות גן. 

בתי ספר יסודיים: בטווח 500 מ' קיים בית ספר אחד ממלכתי. בטווח 750 מ' קיימים 2 מוסדות: בית ספר אחד ממלכתי ואחד ממלכתי דתי.

חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ'  לא קיים בית ספר ממלכתי. קיימים 5 מוסדות: אחד חרדי, 2 ממלכתיים דתיים, 2 אקסטרניים. 

שירותי בריאות: בטווח 500 מ' קיימים סניפים של כל קופות החולים. בתי כנסת: בטווח ה-500 מ' קיימים בתי כנסת רבים. קהילה: בטווח 500 מ' דיור מוגן, מועדוניות, מרכז קהילתי, מועדוניות לגמלאים, מוזיאון העיר.

תכנון תחבורתי: ​

המתחם ממוקם לאורך כיכר העצמאות המהווה ציר תנועה רגלית ואופניים, מקטע זה סגור לתחבורה ציבורית.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025":​​ במסגרת "מהיר לעיר" מתוכנן ציר העדפה לתחבורה ציבורית ברח' הרצל (מזרחית למתחם) ודוד המלך.

שבילי אופניים: בהתאם לתכנית "מהיר לעיר" מתוכנן שביל אופניים לאורך דוד המלך. בהתאם לתכנית האב לשבילי אופניים מתוכנן שביל אופניים נוסף לאורך טיילת החוף, מרביתו בביצוע. במקטע זה קיים שביל אופניים לאורך כיכר העצמאות.​

הנחיות כלליות: 

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38 אלא לפי הנחיות פרטניות. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות. חיזוק ועיבוי לפי הנחיות פרטניות.

1. יחס יחידות דיור:

על פי המפה השמאית טווח מכפיל יחידות דיור 2.0-2.4. יחס יחידות דיור סופי יקבע בהתאם למאפייני המתחם והמתווה התכנוני שיאושר. 

2. תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע, הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

​3. תיירות ומלונאות:

הוראות תמ"מ 8/21/3 מחייבות וייבנו מבנים מעורבי שימושים בהתאם להוראותיה, אלא אם יינתן פטור ממשרד התיירות בתמיכת מהנדס העיר.

4. תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר. 

5. תמהיל יחידות דיור:

 • גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 115-120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק). 
 • ​גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים שינומקו. 
 • 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק). 

6. הנחיות תכנון:

 • תכסית ובינוי באזור הסביבה החופית: הבינוי ישמור על תכסית מצומצמת והקטנת ההשפעה הנפחית על סביבתו ככל הניתן, זאת בין היתר, באמצעות קווי בניין צידיים מוגדלים ומרפסות שקועות. תתוכנן חזית מזרחית מוקפדת.
 • ינתנו הנחיות פרטניות לגובה. חזית מסחרית מחייבת לכיכר העצמאות, הרחובות הרב קוק ודוד המלך.
 •  שטחי ציבור, מסחר ותעסוקה יבואו בנוסף לזכויות הבנייה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
 • בנייה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית (עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית. כל הדירות יכללו לפחות 2 כיווני אוויר.
 • חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
 • זיקות הנאה: לצורך מעברים מקורים (קיימים וחדשים), הרחבת זכויות הדרך, רמפות משותפות ומעברים של כלי רכב בין חניונים (כמפורט גם בס"ק ז', ח').
 • צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך. 
 • זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי. גמישות: צמצום זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.
 • מדובר במגרשים קטנים ללא יכולת גישה מספקת. תוכן לאישור מהנדס העיר תוכנית התארגנות אתר מפורטת. תוכנית ההתארגנות תכלול את הממשק עם כיכר העצמאות בתקופת הבנייה.  

7. הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי לתעודת גמר. 

8. הפקעות מאושרות פרטניות:

הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה. 

שטחים וזכויות בנייה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

9. גמישות:

 • תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת הציבורית. 
 •  ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט מבנים שקבלו היתר לאחר 1.1.1980, או בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
 • תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה באישור מהנדס העיר וככל שיידרש במסגרת התכנון המפורט.

מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38. מסמך זה מהווה חלק ממסמך מדיניות כהגדרתו, בסעיף 4.1.1 בתכנית המתאר הכוללנית נת/2035.

שלביות:

 • תנאי למימוש תכנון מפורט, עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה ביצוע בדיקה תחבורתית (בה"ת) כוללת למרכז העיר.
 • תנאי למימוש תכנון מפורט, עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה מענה לבית ספר על יסודי ממלכתי.

הנחיות חברתיות:

אפיון המתחם:

 • דרגה חברתית: 1.
 • שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
 • סוחרים: מסחר רב במתחם.

הנחיות:

 • הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית במסלול מיסוי".
 • דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון. 
 • קרן תחזוקה: בהתאם למדיניות העירונית - 25% מהדירות לתקופה של 5 שנים.
 • ​לאור ריבוי הסוחרים, יש להציג תוכנית ליווי לבעלי המסחר, לרבות פתרונות לתקופת הבנייה.

היטלי השבחה:

בהתאם להחלטת מועצת העיר, יחולו היטלי השבחה מלאים (50%). ​

הנחיות פרטניות:

בניינים המיועדים לפינוי בינוי:

​גוש

חלקה

כתובת

​8260

​49

​הרב קוק 1 ,הרב קוק 1 א'

​8270

​58

​כיכר העצמאות 13 ג', כיכר העצמאות 13 ב'

​8270

​59

​כיכר העצמאות 13 א'

​8270

​61

​כיכר העצמאות 7

​8270

​62

​כיכר העצמאות 5

​8270

​100

​כיכר העצמאות 7א

​8270

​101

​כיכר העצמאות 9 (בכפוף להוראות תמ"מ 8/21/3)​

גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר תותר גריעת מגרש מתת המתחם ומתן הנחיות פרטניות לאופן התחדשותו.

בנייה על פי תכנית מאושרת:

גוש

חלקה
כתובת
​8270
​56
​כיכר העצמאות 1
​8270
​63
​כיכר העצמאות 3*

*בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר תוספת תעסוקה. ​

במגרשים המפורטים להלן, היתר הבנייה ניתן לאחר 1.1.1980. תתאפשר התחדשות באמצעות מסלול שיפוצי חזיתות בלבד.

​גוש​
חלקה
כתובת
​8270
92
​דוד המלך 3

​​​​

​לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

​העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.

מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​.

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים