כרטיס מתחם 107

​​​​כרטיס מתחם מספר: 107​

אזור מרכז העיר דרום - מזרח


​​מהדורה מס' 1 – אפריל 2023

מסמך זה הינו חלק מדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד התכנון.​

תיאור מתחם:

מקום: 

בין הרחובות ‏‏‏‏‏‏פתח תקווה, לבונטין זלמן, וייסבורג חיים/ אריה בן אליעזר, גבע


גוש​
חלקה
כתובת
יח"ד
קומות
שנה
שטח חלקה במ"ר
הערות
8260
398אריה בן אליעזר 33
17
6
1977​
1056
 
8260
399
אריה בן אליעזר 35
24
4
1965
1035
 
8260400
אריה בן אליעזר 37
24

4

1963
1035
 
8260114
אריה בן אליעזר 39
14
7
2017
1000
 
8260627
אריה בן אליעזר 41
13
4
1983
951
 
8260612
אריה בן אליעזר 43
18
6
1977
950
 
826081
אריה בן אליעזר 45
16
6
1979
537
 
82
500
 
826083
אריה בן אליעזר 49
7
7
2004
508
 
826084
אריה בן אליעזר 51
6
6
2010
507
 
826085
אריה בן אליעזר 53
2
2
1976
504
 
826086
אריה בן אליעזר 55
2
2
1958
622
 

 אריה בן אליעזר 57 -
-
-
2562
-בית כנסת
אריה בן אליעזר 57א
-
-
-
-מקלט
826089

אריה בן אליעזר 57ב​
-
-
-
-מבני ציבור
8260
667
אריה בן אליעזר 59

16
9
2006
765
 
8260668
אריה בן אליעזר 59א​​​

---
----
2006
455
-גן ילדים
826063
יהודה הלוי 53 א'​
10
6
1975
502
 
826064

יהודה הלוי53 ב/ שד איתמר בן  אבי65

8
4
1986
504
 
8260658
שד איתמר איתמר בן אב"י 67
13
6
1990
1000
 
826067
-
-
-
-
500
 
826068
שד איתמר איתמר בן אב"י 73
8
6
1979
500
 
826069
שד איתמר איתמר בן אב"י 75
1
1
1955
500
 
826070
שד איתמר איתמר בן אב"י 77
1
1
1959
500
 
8260
71
שד איתמר איתמר בן אב"י 79
34
4
1970
1003
 
8260
72
פתח תקווה 80א
6
4
1970
753
 
826072
פתח תקווה 80ב
8
3
1970
----
 
826073
פתח תקווה 78
12
6
1982
751
 
826088
פתח תקווה 7614
4
1969
751
 
826074
פתח תקווה 74
16
7
1998
751
 
8260613
פתח תקווה 70 
12
4
1981
1000
 
826077
פתח תקווה 66​
12
4
1984
500
 
78
501
826079
פתח תקווה 65
8
4
1979
502
 
826080
פתח תקווה 62 
84
1976
500
 
8260119
פתח תקווה 60
16
6
1989
1007
 
8260118
פתח תקווה 58
18
6
1976
1010
 
8260117
פתח תקווה 5617
6
1978
1004
לפי מצב קיים
8260403
פתח תקווה 54
16
5
1981
1027
 
8260402
פתח תקווה 52
16
5
1979
1025
 
8260
401
פתח תקווה 50
16
5
1979
1027
 
8260129
פתח תקווה 48 א
1
1
1976
1380
 
8260129
פתח תקווה 48​
1
1
1976
 
8260129
אריה בן אליעזר 3​
-
-

-
-גן ילדים
8232
121
פתח תקווה 71​
10
6
1980
121
 
8232
122
אצ"ל 3
6
3
1946
500
 
הרב שבח 4
1
3
1946
 
8232
123
הרב שבח 6
13
7
2017
500
 
8232127
פתח תקווה 67
17
6
1998
500
 
126
614
 
8232128
הרב שבח 3
9
6
1998
601
 
8240
9
פתח תקווה 65
13
5
1980
870
 
824010
פתח תקווה 63 א
1
1
1946
834
 
פתח תקווה 63 ב
4
2
1949
 
824011
פתח תקווה 61
14
6
1980
832
 
824012
פתח תקווה 59
11
5
1991
886
 
824013
פתח תקווה 57
16
4
1976
899
 
824014
פתח תקווה 55
13
5
1981
882
 
824015
פתח תקווה 53
15
5
1975
871
 
8240134
פתח תקווה 51
12
6
1993
903
 
8240​127
פתח תקווה 49 / חיים וייסבורג 2​
11
5
1993
916
 
סה"כ  
600 יח"ד
  

42,214 מ"ר​  


נתונים אלה נלקחו מאתר GIS  עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה, עדיפים היתרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עירוני: 

המתחם ממוקם בדרום מזרח מרכז העיר. בין הרחובות: אריה בן אליעזר,  חיים וייסבורג, אצ"ל, שדרות איתמר בן אב"י, רחוב פתח תקווה חוצה את המתחם.

שטח מתחם: 

כ-52 דונם. מתוכם כ-42 ביעודי מגורים ושטחי ציבור, כ-10 דונם לדרכים.

יעודי קרקע מאושרים: 

מגורים ה', מגורים י', מגורים ד' לפי נת/100/ש/1, דרך קיימת/מאושרת לפי נת/265,  מגורים ג' לפי 408-0523910,  מגורים ד' לפי 408-0448944, אזור מגורים מיוחד לפי נת/1/234,  מגורים ג' לפי נת/מק/81/229, שטח לבניני ציבור לפי נת/1/271/א, אזור מגורים 8 קומות לפי נת/4/271, דרך קיימת/מאושרת לפי נת/34/800. 

טיפוסי בינוי קיימים:

מרבית הבניינים נבנו בסוף שנות ה-70' ובשנות ה- 80', 90'. מספר מבנים חדשים או נמוכים ישנים. 

מגרשים: 

​בגודל משתנה ומגוון. 

שירותי ציבור:

גני ילדים:  בטווח 250 מ' קיימות 7 כיתות גן. בטווח 500 מ' קיימות 18 כיתות גן. בתי ספר יסודיים: בטווח 500 מ' קיימים 4 מוסדות: 2 ממלכתיים, אחד חרדי ואחד ממלכתי דתי. בטווח 750 מ' קיימים 11 מוסדות: 3 ממלכתיים, 3 ממלכתי דתי, אחד מיוחד, 4 חרדיים. חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 11 מוסדות: 2 ממלכתיים, אחד טכנולוגי, 3 חרדים, 2 ממלכתיים דתיים, אחד מיוחד, 2 אקסטרניים.
שירותי בריאות: במתחם יש מספר סניפי קופות חולים, טיפת חלב אחת. בתי כנסת: בטווח ה-500 מ' קיימים בתי כנסת רבים. קהילה: בטווח 500 מ' קיימים מעונות יום, מרכז קהילתי, מועדונית, מתנ"ס, ספריה, סניף תנועת נוער. 

תכנון תחבורתי: 

המתחם כולל את רחוב פתח תקווה המשורת ברמת תחבורה ציבורית טובה. תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025": במסגרת "מהיר לעיר" מתוכנן צירי העדפה לתחבורה ציבורית ברחוב פתח תקווה. לפי תכנון עתידי המתחם ישורת ברמה טובה. שבילי אופניים: בהתאם לתכנית "מהיר לעיר" מתוכנן שבילי אופניים לאורך רחוב פתח תקווה. הרחבת רחובות: אין צפי להרחבת הכביש והמדרכות ברח' אריה בן אליעזר. 

הנחיות כלליות : 

המתחם מיועד להתחדשות עירונית חלקית. התחדשות לפי פינוי בינוי, תמ"א 38 /תיקון 139 לחוק התכנון והבניה ("חלופת שקד") תותר לפי הנחיות פרטניות. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות. חיזוק ועיבוי לפי הנחיות פרטניות. 

1. תכנון מתחמי:

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם.  

גמישות: תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980 . גמישות: תכנית צל לחלק מהמתחם.

2. יחס יח"ד:  

עפ"י המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3.4-4.2. יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למתווה התכנוני שיאושר ומאפייני המתחם. הסתייגות: מדובר בבניינים רוויים ביותר. יתכן ותידרש הפחתה של יחס יח"ד ל-1:3 לאור החלופות התכנוניות.

3. הנחיות מיוחדות למתחם: 

תכנית נת/2035, קובעת רק את הדופן המערבית של רחוב פתח תקווה ל"התחדשות עירונית".

4. תועלת ציבורית:

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע, הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר.

5. תמורה לדיירים:

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר +מרפסת בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר. 

6. תמהיל יח"ד: 

א. גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 115-120 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק). גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים שינומקו. 
ב. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

7. הנחיות תכנון למתחמי משנה לפינוי בינוי:

א. בינוי מגוון בגבהים משתנים. יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
• בדופן המערבית של רח' פתח תקווה  יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28+גג). חזית מסחרית מחייבת.
• בדופן המזרחית של רח' פתח תקווה יותר גובה בינוי עד 10 קומות ברוטו (ק+8+גג) בהתאמה לתוכנית נת/2035 כוללנית נתניה.
• ברח' אריה בן אליעזר יותר גובה בינוי עד 10 קומות ברוטו (ק+8+גג).
• שטחי ציבור, מסחר ותעסוקה יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
ב. בניה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5-6 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בניה מרקמית (עד 10 קומות ברוטו): 3-4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית. 
ג. חניה: לפי מדיניות חניה כלל עירונית.
ד. צמצום כניסות לחניה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחניה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך. 
ה. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי. גמישות: צמצום זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

8. בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980, תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד. ככל ויידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות בלבד (למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

9. הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר: 

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי לתעודת גמר.  

10. הפקעות מאושרות פרטניות: 

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה. 
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

11. גמישות: 

א. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת הציבורית. 
ב. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

12. מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38. מסמך זה מהווה חלק ממסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 4.1.1 בתוכנית המתאר הכוללנית נת/2035.

13. שלביות:

תנאי  למימוש תכנון מפורט, עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה ביצוע בדיקה תחבורתית (בה"ת) כוללת למרכז העיר.

14. תמ"א 38:

על רקע סיומה המתוכנן, היכן שמצוינת הנחיה ביחס לתמ"א 38, הכוונה תהיה תמ"א 38 או מסלול תכנוני חלופי שווה ערך לצורך עמידות המבנה מפני רעידת אדמה במגרש הבודד.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם: 

1. דרגה חברתית: 2-3.
2. שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
3. סוחרים: פתח תקווה 80/ שד' בן אב"י 79, אצ"ל 3, פתח תקווה 74.

ב. הנחיות :

1. דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון.  
2. הקמת נציגויות בעלי דירות ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית במסלול מיסוי".
3. סקר חברתי: יש לערוך סקר חברתי מפורט.
4. היזם ימנה יועץ חברתי לתהליך מתחילתו ועד איכלוס הדירות.
5. קרן תחזוקה: בהתאם למדיניות העירונית - 100% מהדירות לתקופה של 10 שנים.
6. הבינוי המוצע יהיה בינוי מוטה תחזוקה.

​היטלי השבחה:

בהתאם להחלטת מועצת העיר, יחולו היטלי השבחה מלאים (50%).  

הנחיות פרטניות:

א. מתחם משנה לפינוי בינוי:

​גוש
חלקה
כתובת
​8260
​71
​איתמר בן אב"י 79
​8260
​72
​פתח תקווה 80 א , פתח תקווה 80 ב

ב. מתחם לפינוי בינוי:

גוש
חלקה 
כתובת​
​8260
​79
​פתח תקווה 64
​8260
​80
​פתח תקווה 62
​8260​
​402
​פתח תקווה 52
​8260
​401
​פתח תקווה 50
​8260
​88
​פתח תקווה 76

*גמישות: באישור מהנדס העיר ניתן יהיה לבחון גריעת מגרש.

ג. בניינים  לפינוי בינוי או להתחדשות עירונית באמצעות תמ"א  38 או "חלופת שקד" (תיקון 139 לחוק התכנון והבניה):

גוש​
חלקה
כתובת
​8240
​13
​פתח תקווה 57
​8240
​15
​פתח תקווה 53

*על רקע קושי ביצירת מתחמים משמעותיים לפינוי בינוי, יותר: 1. חיבור לתוכנית פינוי בינוי. 2. בהתאם למדיניות         כלל עירונית למימוש תמ"א 38, תבחן באישור מהנדס העיר תוכנית לפי סעיף  23 או לפי תיקון 139 לחוק התיכנון והבניה ("חלופת שקד"). 3. חיזוק/עיבוי. הנחיות אלו תקפות עד ליום 31.10.2023. 

ד. גוש 8232 חלקה 122- אצ"ל 3, הרב שבח 4: לבניין זה תותר התחדשות באמצעות תמ"א 38/ "חלופת שקד" (תיקון 139 לחוק התכנון והבניה) בהתאם לגובה הבינוי של הבנין השכן. (הרב שבח 6 – גוש: 8232 חלקה 123). הנחיות אלו תקפות עד ליום 31.10.2023.

ה. במגרשים המפורטים להלן התחדשות על פי תכנית מאושרת:
  
גוש
חלקה
כתובת
​8240
​10
​פתח תקווה 63 א', פתח תקווה 63 ב' *
​8260
​129
​פתח תקווה 48 א', פתח תקווה 48, אריה בן אליעזר 3*
​8260
​69
​איתמר בן אב"י 75
​8260
​70
​איתמר בן אב"י 77

*גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר ויעול התיכנון והתועלת הציבורית, ניתן יהיה לבחון צירוף חלקה 10 בגוש 8240 וחלקה 129 בגוש 8260 לתוכנית פינוי בינוי. במקרה כאמור, יומלץ עד פי 2 יח"ד מהמצב המאושר ולא יותר מ-30 יח"ד לדונם.
ו. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980. תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים.
 
​גוש​
​חלקה
כתובת 
​8260
​398
​אריה בן אילעזר 33
​8260
​612
​אריה בן אליעזר 43
​8260
​81,82
​אריה בן אליעזר 45
​8260
​63
​יהודה הלוי 53 א' 
​8260
​68
​איתמר בן אב"י 73
​8260
​118
​פתח תקווה 58
​8260
​117
​פתח תקווה 56

ז. למגרשים המפורטים להלן ניתן היתר בניה לאחר 1.1.1980. תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד:

גוש​​​​

​חלקה
כתובת

​8240
​134
​פתח תקווה 51
​8240
​127
​פתח תקווה 49/ חיים וייסבורג 2 
​8240
​11
​פתח תקווה 61
​8240
​12
​פתח תקווה 59
​8240
​14
​פתח תקווה 55
​8240
​9
​פתח תקווה 65 
​8232
​123
​הרב שבח 6
​8232
​127,126
​פתח תקווה 67
​8232
​128
​הרב שבח 3
​8232
​121
​פתח תקווה 71
​8260
​403
​פתח תקווה 54
​8260
​119
​פתח תקווה 60
​8260
​74
​פתח תקווה 74
​8260
​613
​פתח תקווה 70
​8260
​77,78
​פתח תקווה 66
​8260
​73
​פתח תקווה 78
​8260
​64
​יהודה הלוי 53 ב'/ שד איתמר בן אב"י 65
​8260
658​
​איתמר בן אב"י 67
​8260
​667
​אריה בן אליעזר 59

8260
​83
​אריה בן אליעזר 49

8260
​84
​אריה בן אליעזר 51

​8260
​114
​אריה בן אליעזר 39

​8260
​627
​אריה בן אליעזר 41

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת

לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.

מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}