כרטיס מתחם 1

מסמך זה הינו חלק מדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה.

​​אזור מרכז העיר צפון - מערב

כרטיס מ​תח​ם מספר: 1

תיא​ור מתחם:מקום :​

בין הרחובות שאול המלך, שלמה המלך, שד' ניצה​


​גוש
​חלקה
​כתובת
​יחידות דיור
​קומות
​שנה
​שטח חלקה במ"ר
​הערות
​8272
​208
​שדרות ניצה 34 א
​42
​13
​1994
​2649

​8272
​6​
​שד' ניצה 34
​30
​10
​1994
​1998

​8272
​7
​שד' ניצה 32
​32
​12
​1980
​4640

​8272
​7
שלמה המלך 55 ב
​1
2​
1980​
4640​​מבנה מקשר
​8272
​7
​שלמה המלך 55 א
​32
​12
​1980
​4640
​8272
​​8
​שד' ניצה 30
​-
​-
​-
​4640
​מלון גליל​
​8272
​283
​שד' ניצה 28
​96
​30
​2002
​4375
​8272
​283
​שד' ניצה 26
​96
​30
​2002
​4375
​8272

​267
​שד' ניצה 24
​57
​17
​1985
​2400

​8272
​108
​שד' ניצה 20
​3043
​בית מלון
8272
​109
​שד' ניצה 18 א
​17
​9
​1973
​2500
​​
​8272
​109
​שד' ניצה 18 ב
​17
​9
​1973
​2500

​8272
​169
שלמה המלך 43
​-
​-
​-
​1004*

​8272
​106
​שלמה המלך 41
​-
​-
​1969
​1631*
​בית אבות
​8272
​112
​שלמה המלך 39

​2
​1992
​992*
​בית כנסת
​8272
​282
​-
​-
-​
​-
​6249
​גן ציבורי
​8272
​227
​-
​-
​-
​--
​203​
​דרך
​סה"כ


​420
​36,324 מ"ר
*כולל מ"ר להפקעה

הערה: נתונים אלה נלקחו מאתר הGIS העירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה, עדיפים התרי הבניה המאושרים.​

איפיון מתחם:

​​​​מיקום עירוני:​​​​​

המתחם ממוקם בצפון מערב העיר, בין הרחובות: שאול המלך, שלמה המלך, שד' ניצה. סמוך לחוף הים

ולגן ערוגות המלך.

שטח מתחם:

כ-36 דונם.

יעודי קרקע מאושרים:

 מגורים ג', מגורים ז' לפי נת/100/ש/1 ,מגורים ג' לפי נת/21/553 ,מדורים ותיירות לפי

נת/26/552/א, מגורים ד', שטח ציבורי פתוח לפי נת/מק/22/552/ב, אזור מגורים מיוחד לפי נת/3/552.

טיפוסי בינוי קיימים:

 המתחם מאופיין בריבוי מבני מגורים בבניה רוויה שנבנו אחרי 1980 .

מגרשים:

מגרשים גדולים בשטחים משתנים.

שירותי ציבור:

גני ילדים: בטווח של 250 מ' קיימות 2 כיתות גן מופרדים לבנים ובנות. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות

12 כיתות גן, מתוכן 3 כיתות מיועדות לציבור החילוני. בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 3 מוסדות: אחד

ממלכתי , 2 ממלכתיים דתיים. בטווח של 750 מ' קיימים 4 מוסדות: אחד ממלכתי , 3 ממלכתיים דתיים. חינוך על יסודי:

בטווח של 1500 מ' קיימים 5 מוסדות: אחד ממלכתי , 2 חרדיים, 2 אקסטרניים.

בריאות: בטווח 500 מ' קיים סניף טיפת חלב אחד. קהילה: בטווח 500 מ' קיים מרכז יום לקשיש, דיור מוגן ומרכז קהילתי. בתי כנסת: קיימים 6 בתי כנסת בטווח הליכה של 250 -500 מ'.

תכנון תחבורתי:

המתחם ממוקם לאורך שלמה המלך שכיום משורת באופן סביר בתחבורה ציבורית. שד' ניצה במקטע זה

הן חד סטריות.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025 :

"נתיבי העדפה ברשת "מהיר לעיר" מתוכננים ברחובות שלמה המלך, סוקולוב והמלכים

הגובלים במתחם. המתחם גובל ברשת מגוונת ותחבורה ציבורית טובה.

שבילי אופניים:

בהתאם לתכנית "מהיר לעיר" מתוכנן שביל אופניים לאורך שלמה המלך. בהתאם לתכנית האב לשבילי אופניים מתוכנן שביל אופניים לאורך סוקולוב ויהודה הנשיא.

הנחיות כלליות :

המתחם אינו מיועד לתהליכי התחדשות. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות, עיבוי כמפורט בהנחיות הפרטניות. לא יותר פינוי בינוי ולא תמ"א 38 .

1 .בניינים בבניה מאוחרת/גבוהה:

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980 ,תתאפשר התחדשות באמצעות

שיפוצי חזיתות בלבד. בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980​ ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר

התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות, חיזוק/עיבוי במקרים נקודתיים (למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

2 . הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאילתעודת גמר.

3 .הפקעות מאושרות פרטניות:

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה.

ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

ג. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה ככל שיוצדק במסגרת התכנון המפורט.

4 .מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38.

5 .שלביות:

במימוש של מעל 20%​​ מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמטית.

הנחיות חברתיות:

א. אפיון המתחם:

1 .דרגה חברתית: 1.

2 .שייכות לרובע תפעולי: צפון העיר.

3 .סוחרים: אין.

ב. הנחיות :

אין.

היטלי השבחה:

א. היטלי השבחה מלאים על פי חוק. ​

הנחיות פרטניות:

א. במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבניה ניתן לפני 1.1.1980 .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים. 
​גוש
​חלקה
​כתובת
​8272
​109
​שד' ניצה 18 א, ב
​ב. למגרשים המפורטים להלן, ניתן היתר בניה לאחר 1980.1.1 .תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד:
​גוש
​חלקה
​כתובת
​8272
​283
​שד' ניצה 26, שד' ניצה 28
​8272
​267
​שד' ניצה 24
​8272
​7
​שד' ניצה 32, שלמה המלך 55 א, ב
​8272
​208
​שד' ניצה 34 א
​8272
​6
​שד' ניצה 34
​​

​לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

​העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת
לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך.

מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים