כרטיס מתחם 71

כרטיס מתחם מספר: 71​​

אזור צפון מזרח​


מהדורה מס' 1 – מרס 2023

מסמך זה הינו חלק ממדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד התכנון.​

​תיאור מתח​ם:

מקום:

בין הרחובות אלקלעי, שמעון ברכה, אבנר בן נר, קדושי בלזן

גוש
חלקה
כתובת
יח"ד
קומות
שנה
שטח חלקה במ"ר
הערות
​8232
312
ברכה שמעון 20
2
3
-
681​

-היתר מקורי לא נמצא

-תוספות משנת 2010


 

8232
311
ברכה שמעון 18
2
2
1990
681
 
8232310
ברכה שמעון 16
1
1
-
681
-היתר מקורי לא נמצא
8232309
ברכה שמעון 14
1
1
1999
681
 
8232308
ברכה שמעון 12
-​
-
-
685
-שב"צ
8232380
-
-
-
-
1388
-שצ"פ
8232307
ברכה שמעון 8
2​
2
1973
729
 
8232306
ברכה שמעון 6
2
2
1973
729
 
8232305
ברכה שמעון 4
1
1
1970
729
 
8232382
ברכה שמעון 2
-
-
-
715
-בית כנסת
8232313
אלקלעי 13
1
1
1949
720
 
8232314
אלקלעי 11
2
3
1949
676
 
8232335
אלקלעי 9 ג'

אלקלעי 9א'

1

1

3

2

1958

-

722
-תוספות משנת 2000
8232336
אלקלעי 7 ב'​
1
1
1949
634
 
 
אלקלעי 7 א'
-
1
8232356
אלקלעי 5
-
1
1974
781

- בית כנסת

-היתר מקורי לא נמצא
גדעון ירובעל 38 ב'
1​
1

גדעון ירובעל 38 א'
1
1
8232357
אלקלעי 3 א'-ג'​
3
1
1949
838
 
8232376
אלקלעי 1 / קדושי בלזן 33
3
2
1949
724
 
8232375
קדושי בלזן 31  א'-ב'
2
2
1949
765
 
8232374
קדושי בלזן 29
1
1
1949
737
 
8232373
קדושי בלזן 273
2
1949
661
 
8232372
קדושי בלזן 25  א'-ב'
2
2
1949
647
 
8232371
קדושי בלזן 23  א'-ב'2
2
1981
647
 
8232370
קדושי בלזן 21  א'-ב'2
2
1949
661
 
8232369
קדושי בלזן 192
2
1949
661
 
8232368
קדושי בלזן 17​2
2
1949
661
 
8232367
קדושי בלזן 15  א'-ב'​
2
2
1949
624
 
8232315

ברק בן אבינועם 19
1
1
1949
654
 
8232316
ברק בן אבינועם  17  א'-ב'2
1
1963
654
 
8232317
ברק בן אבינועם  152
2
1992
654
 
8232318
ברק בן אבינועם  13-
-
-
654
-גן ילדים
8232319
ברק בן אבינועם  11-
-
-
685
-גן ילדים
8232320
ברק בן אבינועם  9
1
1
1949
707
 
8232321
ברק בן אבינועם  7
1​
2
1976
707
 
8232322
ברק בן אבינועם  5
1
1
1958
707
 
8232323
ברק בן אבינועם  3
1
1
1958
707
 
8232324
ברק בן אבינועם  1​3
1
1949
724
 
8232334
ברק בן אבינועם 222
1
1949
644
 
8232333
ברק בן אבינועם 201
2
1973
666
 
8232332

ברק בן אבינועם 18

גדעון ירובעל 17 ד'

3

1

2

1

1964

 

651
 
8232331
ברק בן אבינועם 16
1
1
1949
659
 
8232330
ברק בן אבינועם 14 א'-ב'
2
1
1949
671
 
8232329
ברק בן אבינועם 10
2
2
1949
661
 
8232328
ברק בן אבינועם 8
1
2
1949
661
 
8232327
ברק בן אבינועם 6
1
2
4977
661
 
8232326
ברק בן אבינועם​ 4
3
2
1950
661
 
8232325
ברק בן אבינועם 2
1
1
2006​
711
 
8232337
גדעון ירובעל 21 א'-ב'6
2
1949
652
 
8232338
גדעון ירובעל 19
2
1
1961
652
 
8232339
גדעון ירובעל 17  א'-ב'2
1
1949
652
 
8232340
גדעון ירובעל 15  א'-ב'2
1
1949
652
 
8232341
גדעון ירובעל 13  א'-ב'​2
2
1949
652
 
8232381
גדעון ירובעל 11, 11 א', ברק בן אבינועם 12-
-
-
1342
-מקבץ מבני ציבור​
8232342
גדעון ירובעל 9
2
2
1949
664
 
8232343
גדעון ירובעל 7
2
2
1949
664
 
8232344
גדעון ירובעל 5
2
2
1949
664
 
8232345
גדעון ירובעל 3
3
1
1973
664
 
8232346
גדעון ירובעל 1
2
1
1949
665
 
8232353
גדעון ירובעל  34  א'-ב'2
1
1946
760
 
8232354
גדעון ירובעל  30  א'-ב'2
1
1949
733
 
8232353
גדעון ירובעל  26  א'-ב'2
1
1971
657 
8232352
גדעון ירובעל  22 א'-ב'2
1
1949
662
 
8232351
גדעון ירובעל  18  א'-ב'2
2
1959
662
 
8232350
גדעון ירובעל  14  א'-ב'​2
1
1949
657
 
8232349
גדעון ירובעל 102
1
1970
657
 
8232348
גדעון ירובעל 6  א'-ב'2
1
1949
657
 
8232347
גדעון ירובעל 2 א'1
1
1949
626
 
גדעון ירובעל 2 ב'1
1
2000
 
8232360
גדעון ירובעל 28 א'-ב'
2
1
1949
661
 
8232361גדעון ירובעל 24 א'-ב'2
1
1949
666
 
8232362גדעון ירובעל 20 א'-ב'
2
2
1949
666
 
8232363גדעון ירובעל 16 א'-ב'​2
2
1963
661
 
8232364גדעון ירובעל 121
2
1949
661
 
8232365​גדעון ירובעל 8
3
2
1949
661
 
8232
366​גדעון ירובעל 4  א'-ב'​2
1
1975
626
 
8​232
396
-
   3280
 
סה"כ  130 יח"ד
  

54,233 מ"ר

 

 

נתונים אלה נלקחו מאתר GIS  עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה , עדיפים התרי הבניה המאושרים.

איפיון מתחם:

מיקום עי​רוני: 

צפון מזרח העיר בין הרחובות אלקלעי, שמעון ברכה, אבנר בן נר, קדושי בלזן המתחם עוברים הרחובות ברק בן אבינועם, גדעון ירובעל. 

שטח מתחם: 

כ- 54 דונם.

ייעוד קרקע מאושרים:

אזור מגורים מיוחד, דרך קיימת/מאושרת, שטח לבניני ציבור, שטח ציבורי פתוח לפי נת/4/500/ א.

טיפוסי בינוי קיימים:

מרבית המבנים ותיקים בגובה 1-2 קומות,  וכוללים 1-2 יחידות דיור בבניה צמודת קרקע.

מגרשים:

מרבית המגרשים בשטח של כ-660 מ"ר.

שירותי ציבור:

גני ילדים: במתחם זה קיימות 4 כיתות גן בטווח הליכה של כ- 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 8 כיתות גן. בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיימים 2 מוסדות: ממלכתי דתי ומיוחד. בטווח של  750 מ' קיימים 5 מוסדות: אחד ממלכתי, אחד ממלכתי דתי, אחד מיוחד, 2 חרדיים. חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 9 מוסדות: 2 ממלכתיים, 3 חרדיים, 2 ממלכתיים דתיים, 2 פרטיים. בריאות: המתחם לא נהנה משירותי בריאות בטווח 500 מ'. בתי כנסת: בתי כנסת רבים בטווח הליכה של 250- 500 מ'. קהילה: בטווח 500 מ' קיימים מועדוניות, מועדוני גמלאים, סניף תנועות נוער, מרכז לנוער, מרכז הורים וילדים, ספריה, 2 מתנ"סים.

תכנון תחבורתי: 

המתחם משורת בצורה לא מיטבית בתחבורה ציבורית. רחוב הרב ריינס ממוקם במרחק הליכה של 200-550 מ' ובו עוברת תחבורה ציבורית.
תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025": רחוב הרב ריינס מתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית.
שבילי אופניים:  בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025" מתוכנן שביל אופניים ברחוב הרב ריינס .

הנח​יות כלליות: 


המתחם אינו מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי או תמ"א 38. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות ובניה ע"פ תוכנית מאושרת. 

1. הנחיות ת​כנון:​

א. מיועד לבניה על פי תוכנית מאושרת. 

2. הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר:

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי לתעודת גמר.

3. הפקעות מאושרות פרטניות: 

א. הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה. 
ב. שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

4. מדיניות תכנון:

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38. 
מסמך זה מהווה חלק ממסמך מדיניות כהגדרתו, בסעיף 4.1.1 בתכנית המתאר הכוללנית נת/2035.

5. שלביות:

עבור תוספת יחידות דיור במרכז העיר, תידרש בדיקה תחבורתית ופרוגרמתית.


הנחיות חברתיות:

​לא רלוונטי.

היטלי השבחה:

בהתאם להחלטת מועצת העיר, יחולו היטלי השבחה מלאים (50%). ​


​​​​​​​​​​​​​​​​​

לא חותמים לפני שלומדים!

העיריה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך. מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}