כרטיס מתחם 69

​אזור מרכז העיר - צפון - מזרח​

כרטיס מתחם מספר: 69

מסמך זה הינו חלק מדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד התכנון.​​

תיאור מתחם​​​

מקום: בין הרחובות ‏‏‏‏‏‏יהושע בן נון, אבנר בן נר בן נר, קדושי בלזן ונחצה על ידי רחובות השופטים ויותם.

מפת מתחם 69

​גוש​

​חלקה

​כתובת

​מספר יחידות דיור

​מספר קומות

​שנה

שטח חלקות במ"ר​

​הערות

​8232

​133

​יהושע בן נון 1

​5

​2

​1980

649

​8232

​134

​יהושע בן נון 3

​3

​4

​1981

​502

​8232

​135

​יהושע בן נון 5

​4

​3

​1980

​502

​8232

​136

​יהושע בן נון 7

​3

​3

​1985

​502

​8232

​137

​יהושע בן נון 9

​2

​3

​1977

​402

​8232

​138

​יהושע בן נון 11

​1

​2

​1977

​502

​8232

​510

​יהושע בן נון 15

​1

​2

​1951

​1004

​8232

​141

​יהושע בן נון 17

​5

​3

​1975

​502

​8232

​142

​יהושע בן נון 19 / השופטים 4

​1

​1

​1958

516​

​8232

​84

​יהושע בן נון 21 / השופטים 5

​1

​2

​1953

​523


​8232

​81

​יהושע בן נון 23

​1

​2

​1953

​501


​8232

​79

​יהושע בן נון 25 א'

​1

​2

​1985

​501


​8232

​-

​יהושע בן נון 25 ב'

​1

​2

​1985

​-


​8232

​77

​יהושע בן נון 27 א'

​1

​2

​1985

​501


​8232

​-

​יהושע בן נון 27 ב'

​1

​2

​1985

​-


​8232

​75

​יהושע בן נון 29

​1

​1

​1953

​501


​8232

​73

​יהושע בן נון 31

​1

​1

​1949

​501


​8232

​71

​יהושע בן נון 33

​1

​1

​1960

​501


​8232

​69

​יהושע בן נון 35

​1

​2

​1965

​502


​8232

​67

​יהושע בן נון 37

​2

​3

​1993

​500


​8232

​65

​יהושע בן נון 39

​2

​2

​1989

​500


​8232

​63

​יהושע בן נון 41

​1

​1

​1952

​502


​8232

​154

​יהושע בן נון 2

​2

​1

​1953

​505


​8232

​155

​יהושע בן נון 4

​1

​1

​1964

​501


​8232

​156

​יהושע בן נון 6

​1

​2

​1950

​501


​8232

​157

​יהושע בן נון 8

​3

​2

​1978

​501


​8232

​158

​יהושע בן נון 10

​2

​2

​1969

​501


​8232

​159

​יהושע בן נון 12

​2

​2

​1973

​502


​8232

​160

​יהושע בן נון 14

​2

​2

​1981

​501


​8232

​161

​יהושע בן נון 16

​2

​3

​1977

​508


​8232

​143

​השופטים 6

​1

​1

​1953

​503

​לפי בדיקת היתר

​8232

​143

​יהושע בן נון 18

​2

​1

​2008

​-

​לפי בדיקת היתר

​8232

​103

​יהושע בן נון 20

​3

​2

​1949

​518


​8232

​102

​יהושע בן נון 22 א'

​2

​1

​1954

​500


​8232

​102

​יהושע בן נון 22 ב'

​2

​1

​1954

​-


​8232

​99

​יהושע בן נון  24 א'

​2

​1

​1990

​502


​8232

​99

​יהושע בן נון  24 ב'

​2

​1

​1990

​-


​8232

​97

​יהושע בן נון 26

​1

​1

​1952

​501


​8232

​95

​יהושע בן נון 28 ב'

​2

​1

​1990

​507


​8232

​95

​יהושע בן נון 28 א'

​2

​1

​1990

​-


​8232

​93

​יהושע בן נון 30 א'

​2

​1

​1992

​507


​8232

​93

​יהושע בן נון 30 ב'

​2

​1

​1992

​-


​8232

​91

​יהושע בן נון 32 א'

​2

​1

​1990

​502


​8232

​91

​יהושע בן נון 32 ב'

​2

​1

​1990

​-


​8232

​89

​יהושע בן נון 34

​1

​1

​1960

​507


​8232

​87

​יהושע בן נון 36

​2

​1

​1990

​507


​8232

​87

​יהושע בן נון 36​ ב'

​2

​1

​1990

​-


​8232

​85

​יהושע בן נון 38

​2

​1

​1951

​508


​8232

​153

יואב בן צרויה 1

​1

​1

​1950

​505


​8232

​152

​יואב בן צרויה 3

​1

​2

​1982

​501


​8232

​151

​יואב בן צרויה 5 

​2

​2

​1951

​501


​8232

​150

​יואב בן צרויה 7 

​3

​2

​1974

​213


​8232

​149

​יואב בן צרויה 9 א'

​2

​1

​1983

502


​8232

​149

​יואב בן צרויה 9 ב'

​2

​1

​1983

​-


​8232

​148

​יואב בן צרויה 11 ב'

​2

​1

​1989

​501


​8232

​148

​יואב בן צרויה 11 א'

​2

​1

​1989

​-


​8232

​164

​יואב בן צרויה 13 א'

​2

​1

​1988

​914


​8232

​164

​יואב בן צרויה 13 ב'

​2

​1

​1988

​-


​8232

​145

​יואב בן צרויה 15 ב'

​3

​1

​1975

​500


​8232

​145

​יואב בן צרויה 15 א'

​3

​1

​1975

​-


​8232

​106

​יואב בן צרויה 17

​2

​1

​2007

​513


​8232

​105

​יואב בן צרויה 19

​2

​2

​1988

​504


​8232

​101

​יואב בן צרויה 21 א' 

​2

​1

​1983

​505


​8232

​101

​יואב בן צרויה 21 ב'

​2

​1

​1983

​-


​8232

​144

​השופטים 8

​3

​4

​1981

​500


​8232

​104

​השופטים 9

​1

​1

​1966

​539


​8232

​100

​יותם 3 א'

​2

​1

​1984

​627


​8232

​100

​יותם 3 ב'

​2

​1

​1984

​-


​8232

​98

​יותם 5

​2

​1

​2000

​500


​8232

​96

​יותם 7

​3

​2

​1981

​532


​8232

​94

​יותם 9 ב'

​2

​1

​1952

​501


​8232

​94

​יותם 9 א'

​2

​1

​1952

​-


​8232

​92

​יותם 11

​2

​2

​2016

​507


​8232

​90

​יותם 13

​3

​1

​2011

​508


​8232

​88

​יותם 15 א'

​2

​1

​1990

​509


​8232

​86

​יותם 17

​2

​2

​1996

​513

​לפי בדיקת היתר

​8232

​118

​-

​-

​-

​-

​2868

​שצ"פ- שטח ציבורי פתוח

​8232

​107

​יואב בן צרויה 54

​2

​2

​1979

​504


​8232

​108

​​יואב בן צרויה 52​

​1

​1

​1992

​515


​8232

​193

​​יואב בן צרויה 50​

​2

​1

​1997

​209

​לפי בדיקת היתר

​8232

​194

​​יואב בן צרויה 48

​2

​1

​1985

​210

​לפי בדיקת היתר

​8232

​211

​-

​-

​-

​-

​126

​שצ"פ

​8232

​197

​יואב בן צרויה 42

​1

​1

​-

​210

​לא נמצא היתר מתאים

​8232

​195

​יואב בן צרויה 46​

​1

​1

​-

​208

​לא נמצא היתר מתאים

​8232

​196

​יואב בן צוריה 44

​1

​1

​-

​208

​לא נמצא היתר מתאים

​8232

​198

​יואב בן צרויה 40

​1

​1

​1952

​210


​8232

​199

​יואב  בן צרויה 38

​1

​1

​1958

​208


​8232

​-

​יואב בן צוריה 36

​1

​1

1958

​-


​8232

​201

​יואב בן צרויה 34

​2

​1

​1955

​210


​8232

​201

​יואב בן צרויה 32

​2

​1

​1950

​210


​8232

​200

​יואב בן צרויה 36

​1

​1

​-

​208

​לא נמצא היתר מתאים

​8232

​203

​יואב בן צרויה 30

​1

​1

​1958

​208


​8232

​203

​יואב בן צרויה 28

​1

​1

​1958

​-


​8232

​207

​יואב בן צרויה 22

​1

​1

​1956

​208


​8232

​207

​יואב בן צרויה 20

​1

​1

​1950

​207


​8232

​206

​יואב בן צרויה 24

​1

​1

​1956

​210


​8232

​205

​יואב בן צרויה 26

​1

​1

​1956

​210


​8232

​209

​יואב בן צרויה 18

​2

​1

​1980

​209


​8232

​210

​יואב בן צרויה 16

​2

​1

​1980

​215


​8232

​162

​יואב בן צרויה 12 ב'

​2

​1

​1988

​563


​8232

​162

​יואב בן צרויה 12 א'

​2

​1

​1988

​-


​8232

​146

​יואב בן צרויה 10 ב'

​2

​1

​1985

​500


​8232

​146

​יואב בן צרויה 10 א' 2

​2

​1

​1985

​-


​8232

​511

​יואב בן צרויה 8

​2

​2

​1981

​756


​8232

​512

יואב בן צרויה 6 ג'

​2

​1

​1989

​756


​8232

​512

​יואב בן צרויה 6 ב'

​2

​1

​1989

​-

​​

​8232

​512

​יואב בן צרויה 6 א'

​2

​1

​1989

​-


​8232

​147

​יואב בן צרויה 4 ב'

​3

​1

​1980

​500


​8232

​147

​יואב בן צרויה 4 א'

​3

​1

​1980

​-


​8232

​163

​יואב בן צרויה 2

​2

​1

​1980

​563


​8232

​300

​יפתח גלעדי 2

​2

​1

​1976

​710

​בבנייה

​8232

​300

​אבנר בן נר 25

​2

​1

1976

​-

​בבנייה

​8232

​301

​אבנר בן נר 23 א'

​2

​1

​1976

​663


​8232

​301

​אבנר בן נר 23 ב'

​1

​1

​1976

​-


​8232

​302

​אבנר בן נר 21

​3

​1

​1953

​663


​8232

​303

​אבנר בן נר 19 ב'

​2

​1

​1958

​677


​8232

​303

​אבנר בן נר 19 א'

​2

​1

1956

​-


​8232

​304

​אבנר בן נר 17 א'

​2

​2

​1954

​773


​8232

​304

​אבנר בן נר 17 ב'

​2

​2

​1954

​-


​8232

​550

​אבנר בן נר 11

​2

​3

​1990

​1463


​8232

​549

​אבנר בן נר 7 ב'

​2

​3

​1991

​1463


​8232

​548

​אבנר בן נר 5

​2

​3

​1987

​1463


​8232

​548

​אבנר בן נר 3

​2

​3

​1987

​-


​8232

​547

​אבנר בן נר 1

​9

​2

​1987

​1482


​8232

​553

​-

​-

​-

​-

​798

​שב"צ

​8232

​551
​-
​-
​-
​-
​1156
​שב"צ
​8232
​554
​-
​-
​-
​707
​שב"צ
​8232
​120, 169, 167, 164, 121
​-
-​​-
​-
​13,018
​רחובות ביעוד דרך
​סך הכל

​236 יחידות דיור
​67,331 מ"ר

נתונים אלה נלקחו מאתר GIS  עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בניה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה, עדיפים היתרי הבנייה המאושרים.

איפיון מתחם

מיקום עירוני

צפון מזרח מרכז העיר. בין הרחובות: ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏יהושע בן נון, אבנר בן נר בן נר, קדושי בלזן ונחצה על ידי רחובות השופטים ויותם.

שטח מתחם

כ- 70 דונם. 

יעודי קרקע מאושרים

מגורים ב' ומגורים י' לפי נת/100/ש/1, אזור מגורים מיוחד, שב"צ, שצ"פ, שביל ודרך לפי נת/4/500/א, דרך קיימת ומאושרת לפי נת/1/323. מגורים מיוחד לפי 408-0329045 ולפי 408-0130849, דרך מוצעת ושצ"פ לפי נת/283. 

טיפוסי בינוי קיימים

המתחם מתאפיין בבניה צמודת קרקע עד 2 קומות​​, כמחצית מהמבנים נבנו לפני 1.1.1980. 

מגרשים

מרבית המגרשים בגודל של כ- 200 מ"ר ו-500 מ"ר. 

שירותי ציבור

גני ילדים:  בשטח המתחם אין כיתות גן  בטווח 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 8 כיתות גן.

בתי ספר יסודיים: קיימים 2 בתי ספר בטווח ה-500 מ': 1 ממלכתי דתי ו- 1 חרדי. בטווח 750 מ' קיימים 6 מוסדות: 2 ממלכתיים דתיים, 1 ממלכתי, 2 חרדיים  ו-1 מיוחד. 

חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' קיימים 10 בתי ספר, 4 חרדים, 2  ממלכתיים, 1 ממלכתי דתי, ו-2 אקסטרניים.  

שירותי בריאות: המתחם לא נהנה משירותי בריאות בטווח 500 מ'. בתי כנסת: במתחם יש כמות מספקת של בתי כנסת.

קהילה: המתחם לא נהנה משירותי קהילה בטווח 500 מ'.

תכנון תחבורתי

המתחם לא משורת בתחבורה ציבורית. ממקום בקרבת רחוב ריינס שמשורת בתחבורה ציבורית באופן סביר. המתחם ממוקם בקרבה ליציאה מהעיר, מחלף איינשטיין. 

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025": רחוב ריינס מתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית.

שבילי אופניים: בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025" מתוכנן שביל אופניים לאורך רחוב ריינס.

הנחיות כלליות​

המתחם אינו מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי או תמ"א 38. יותרו שיפוצי חזיתות ובניה על פי תוכנית מאושרת. 

הנחיות תכנון

מיועד לבנייה על פי תוכנית מאושרת. ככל תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות. ככל ויידרש תבחן​​ אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי. 

הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בנייה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי לתעודת גמר.

הפקעות מאושרות פרטניות

  • הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה. 
  • שטחים וזכויות בניה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

מדיניות תכנון

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38. 

מסמך זה מהווה חלק ממסמך מדיניות כהגדרתו, בסעיף 4.1.1 בתכנית המתאר הכוללנית נת/2035.

שלביות

  • תנאי למימוש תכנון מפורט, עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה ביצוע בדיקה תחבורתית (בה"ת) כוללת למרכז העיר.
  • תנאי למימוש תכנון מפורט, עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה מענה לבית ספר על יסודי ממלכתי.

הנחיות חברתיות

אפיון המתחם

  • דרגה חברתית: 1.
  • שייכות לרובע תפעולי: צפון העיר.
  • סוחרים: אין. 

הנחיות

אין.

היטלי השבחה

בהתאם להחלטת מועצת העיר, יחולו היטלי השבחה מלאים (50%). 

לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

העירייה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך. 

מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​.​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}