כרטיס מתחם 22

​אזור מרכז העיר - לב העיר

כרטיס מתחם מספר: 22

מסמך זה הינו חלק מדיניות ההתחדשות העירונית. תכנון למתחם התחדשות עירונית יערך על פיו ובכפוף להנחיות שינתנו ע"י גורמי המקצוע במנהל ההנדסה. מדיניות זו אינה כובלת את שיקול דעתה של הוועדה המקומית וכל החלטה תתקבל ע"י מוסד התכנון.​

תיאור מתחם​​

מקום:  בין הרחובות הרצל, דיזינגוף, שמואל הנציב. במרכז המתחם עובר רחוב המייסדים.

מפת מתחם 22

​גוש

​חלקה

​כתובת

​מספר יחידות דיור

​מספר קומות

​שנה

​שטח חלקות במ"ר

​הערות​

​8268

​26

​שמואל הנציב 1​

​-

​1

​1949

​1104*

​8268

​25

​הרצל 21

​-

​2

​1949

​-

​8268

​24

​שמואל הנציב 5 א, ב

​-

​4

​1959

​1717*

​8268

​20

​שמואל הנציב 7

​-

​2

​1979

​933*

​8268

​120

​שמואל הנציב 9

​4

​2

​1967

​1364*

​8268

​120

​המייסדים 10

​4

​2

​1967

​-


​8268

​117

​שמואל הנציב 11 א, ב, ג

​24

​3

​1962

​1161*

​8268

​115

​שמואל הנציב 13 / המייסדים 14

​37

​4

​1967

​1427*

​8268

​113

​בקמן 1

​9

​4

​1964

​1484*


​8268

​113

​המייסדים 16

​14

​4

​1965

​-

​8268

​93

​-

​-

​-

​-

​623*


​8268

​92

​בקמן 3

​14

​7

​1974

​579*


​8268

​27

​הרצל 19

​9

​5

​1947

​416*


​8268

​28

​הרצל 17

​-

​2

​1946

​418*


​8268

​23

​המייסדים 4

​-

​5

​1984

​671


​8268

​22

​המייסדים 6

​-

​2

​1950

​545


​8268

​21

​המייסדים 8

​-

​3

​1936

​587

​בית לנדה לשימור

​8268

​2-83, 86-89, 94, 97-98, 102, 114, 116, 118-119, 121-122, 125-126​

​כ-5,400

​כיכר המייסדים - דרך וכיכר ציבורית ביעוד שצ"פ

​8268

​123

​הרצל 15, המייסדים 1

​-

​1

​1968

​1444


​8268

​31

​הרצל 9

​-

​1

​1960

​960


​8268

​32

​הרצל 7/ דיזינגוף 25

​16

​8

​1971

​998*


​8268

​73

​הרצל 13

​1

​1

​1957

​973

​תכנית מאושרת נת/86/800​

​8268

​61

​הרצל 11

​1

​1

​1953

​398

​תכנית מאושרת נת/86/800​

​8268

​70

​דיזינגוף 23

​2

​2

​1953

​886

​תכנית מאושרת נת/86/800​

​8268

​95

​-

​-

​-

​-

​788

​תכנית מאושרת נת/86/800

​8268

​80

​דיזינגוף 21 א

​8

​8

​2020

​765


​8268

​80

​דיזינגוף 21 ב

​6

​3

1954

​-

​408-1085331

​8268

​79

​דיזינגוף 19

​12

​6

​1969

​762*

​408-1085331

​8268

​85

​דיזינגוף 17

​16

​4

​1963

​1459*

​408-1085331

​8268

​85

​המייסדים 7

​12

​4

​1963

​-

​408-1085331​

​8268

​84

​דיזינגוף 15

​16
​4
​1963
​750*
​408-1085331
​8268
​91
​דיזינגוף 13
​23
​7
​1965
​1152*

​8268
​58
​דיזינגוף 11
​6
​3
​1960
​750*

​8268
​59
​דיזינגוף 9 /בקמן 7
​12
​4
​1962
​749*

​8268
​96
​המייסדים 3
​9
​11
​2016
​501

​8268
​81
​המייסדים 5
​17
​7
​1969
​850

​8268
​90
​המייסדים 9
​20
​6
​1973
​929

​8268
​101
​המייסדים 11
​16
​7
​1974
​1144

​8268
​101
​המייסדים 13
​12
​7
​1974
​-

​8268
​10
​דיזינגוף 7
​20
​6
​1971
​1080*

​8268
​9
​דיזינגוף 5
​20
​4
​1964
​1002*

​8268
​8
​דיזינגוף 3א
​8
​4
​1962
​1057*

​8268
​8
​שמואל הנציב 19
​12
​4
​1962
​-

​8268
​7
​דיזינגוף 1
​15
​8
​1970
​1016*

​8268
​11
​בקמן 4 / שמואל הנציב 17
​16
​4
​1965
​1014

​8268
​12
​בקמן 2/ שמואל הנציב 15
​17
​5
​1975
​993

​8268
​109
​-
​כ-1,600
​שביל בקמן, מדידה ידנית
​סך הכל
​426 יחידות דיור
​43,185 מ"ר
*כולל שטחים לפני הפקעה

נתונים אלה נלקחו מאתר GIS עירוני. יתכנו שינויים בין נתונים אלה להיתרי בנייה מאושרים. בכל מקרה של אי התאמה , עדיפים היתרי הבנייה המאושרים.

איפיון המתחם

מיקום עירוני​​

מערב לב העיר, בין הרחובות שמואל הנציב, דיזינגוף ורחוב הרצל.  במרכז המתחם ממוקם שביל בקמן וכיכר המייסדים.

שטח מתחם

כ- 43 דונם.

יעודי קרקע מאושרים

מגורים ב', מסחרי ד', מסחרי ב', מסחרי ה' ושטח למבני ציבור לפי נת/100/ש/1, אזור מגורים 1, מסחר ושביל לפי נת/7/114, מבנים ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי לפי 408-0878363, מגורים ד', מגורים ב' ומסחר לפי נת/86/800, מגורים ד' לפי נת/מק//2/25/800, מגורים ד' לפי נת/מק/1/97/800א, שטח פרטי פתוח ודרך מוצעת לפי נת/114, דרך קיימת/מאושרת לפי נת /6/114/ב, מגורים ד' לפי 408-0535153, מגורים לפי נת/37/114/א, מגורים לפי נת/23/114.

טיפוסי בינוי קיימים

בנייה מגוונת. מרבית מבני המגורים בגובה 4-7 קומות, מבנים מסחריים נמוכים על רחוב הרצל, מבני "רכבות" במושאל הנציב.

מגרשים

מגוונים.

שירותי ציבור

גני ילדים: במתחם זה קיימות 3 כיתות גן בטווח הליכה של כ- 250 מ'. בטווח הליכה של 500 מ' קיימות 4 כיתות גן. 

בתי ספר יסודיים: בטווח של 500 מ' קיים בית ספר ממלכתי אחד. בטווח של 750 מ'  קיימים 2 מוסדות: ממלכתי וממלכתי דתי. 

חינוך על יסודי: בטווח של 1500 מ' אין בית ספר ממלכתי. ישנם 8 בתי ספר – 3 חרדיים, 2 ממלכתיים דתיים, 2 פרטיים, אחד מיוחד. 

בריאות: המתחם נהנה מהקרבה ללב העיר ומשורת היטב בסניפים המרכזיים של קופות חולים ברדיוס של כ-500 מ. 

בתי כנסת: קיימים בתי כנסת בטווח הליכה של 250- 500 מ'. 

קהילה: בטווח 500 מ' קיימים מועדוניות, דיור מוגן (פרטי), מועדוני גמלאים, מרכז לפעילות גיל הזהב, מרכז לנוער, ספריה קהילתית ומוזיאון העיר. 

תכנון תחבורתי

המתחם ממוקם בסמוך לרחוב הרצל ושמואל הנציב המשורתים בתחבורה ציבורית. המתחם ממוקם במרחק כ-400 מ' מהתחנה המרכזית.

תכנון עתידי "מהיר לעיר 2025": שד' ויצמן בטווח הליכה של כ- 400-500 מטר ומתוכנן לכלול נתיב העדפה לתחבורה ציבורית בשירות גבוה.

שבילי אופניים:  בהתאם לתכנית "מהיר לעיר 2025" מתוכנן שביל אופניים בשד' ויצמן. בסמיכות למתחם קיים שביל אופניים על רח' הרצל. 

הנחיות כלליות​ 

המתחם מיועד להתחדשות בהליך של פינוי בינוי. לא תותר התחדשות לפי תמ"א 38 מלבד המפורט בהנחיות הפרטניות. ככלל יותרו שיפוצי חזיתות. חיזוק ועיבוי לפי הנחיות פרטניות.

תכנון מתחמי

תכנית צל למתחם בשלמותו תהווה תנאי לקידום תכנון מפורט למתחם המשנה הראשון. תכנית הצל תכלול: בינוי, חלוקה למתחמי משנה (במידת הצורך), תועלות ציבוריות לפי חלקו היחסי של כל תת מתחם והבטחת התכנות מימוש של כל המתחם. 

גמישות: תותר הכנת תכנית צל לחלק מהמתחם באישור מהנדס העיר. תותר חלוקת המתחם למתחמי משנה וקידום תכנון מפורט נקודתי, ככל שיוכח כי החלוקה לא תסכל יכולת מגרשים להתחדש. ככל שחולק המתחם, כל מתחם משנה יפריש חלקו היחסי בתועלות הציבוריות. מתחם לפינוי בינוי יכלול לפחות 24 יח"ד במבנים שנבנו לפני 1.1.1980 .

יחס יחידות דיור

על פי המפה השמאית טווח מכפיל יח"ד 3-3.5. לאורך רחוב הרצל מכפיל יח"ד יקבע באופן פרטני. יחס יח"ד הסופי יקבע בהתאם למתווה התכנוני שיאושר ומאפייני המתחם.

תועלת ציבורית

המתחם יחויב בהפרשות לצרכי ציבור כגון: שב"צ, שצ"פ, שטחים מבונים בקומת הקרקע, הרחבות דרך בזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. היקף ההפרשה הציבורית בהתאם לפרוגרמה ולמתווה התכנוני. ככל הניתן עדיפות להפרשת קרקע בשטח שלא יפחת מ- 700 מ"ר. 

תמורה לדיירים

לפי מדיניות כלל עירונית. גודל מירבי של דירות התמורה לפי הקיים בהיתר +12 מ"ר + מרפסת בשטח 12 מ"ר. גודל דירות התמורה לא יפחת מ- 60 מ"ר. 

​​​​​​​​​​​​​תמהיל יחידות דיור

 1.  גודל דירה חדשה ממוצע יהיה 120- 115 מ"ר (פלדלת), לא כולל דירות התמורה ודירות קטנות (כהגדרתן בחוק). גמישות: תתאפשר התאמת שטחי הבניה (הוספה או הפחתה) בהיקף שלא יעלה על 10 מ"ר משיקולים שינומקו. 
 2. 20% מיחידות הדיור יהיו 'דירות קטנות' (כהגדרתן בחוק).

הנחיות תכנון

 1. בינוי מגוון בגבהים משתנים. ככל הניתן יתוכננו בכל מתחם משנה גם בניינים עד 10 קומות (ברוטו).
  ברח' הרצל – ינתנו הנחיות בינוי פרטניות. חזית מסחרית מחייבת. גובה הקומות בכפוף לקבלת התנגדות מהנדס העיר לתכנית כוללנית נת/2035.
  ברח' שמואל הנציב יותר גובה בינוי עד 30 קומות ברוטו (ק+28+ גג). חזית מסחרית מחייבת.
  ברח' דיזינגוף יותר גובה בינוי עד 25 קומות ברוטו (ק+23+ גג). חזית מסחרית מחייבת.
  ברח' המייסדים יותר גובה בינוי עד 20 קומות ברוטו (ק+18+גג).
  מעל חזית מסחרית תותר בכפוף לאישור מהנדס העיר תוספת קומות לתעסוקה ומשרדים. שטחי מסחר, משרדים ושטחי ציבור יבואו בנוסף לזכויות הבניה למגורים והיקפים ייקבע בתכנית מפורטת.
 2. בנייה גבוהה (מעל 10 קומות ברוטו): 5 דירות בקומה טיפוסית. לא יותרו דירות במפלס הקרקע. בנייה מרקמית (עד 10 קומות ברוטו): 4 דירות בקומה טיפוסית, יותרו דירות במפלס הקרקע בחזית אחורית/ צדדית. כל הדירות יכללו לפחות 2 כיווני אוויר.
 3. חנייה: לפי מדיניות חנייה כלל עירונית.
 4. צמצום כניסות לחנייה: זיקת הנאה הדדית בכניסות לחנייה תת קרקעית למגרשים גובלים, בהתאם לצורך. 
 5. זיקת הנאה לציבור בחזית המבנים בתחום ק.ב קדמי. גמישות: צמצום רוחב זיקת ההנאה באישור מהנדס העיר.

בניינים בבנייה מאוחרת/גבוהה

בבניינים שהיתר הבניה הונפק לאחר 1.1.1980, תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות בלבד. ככל ויידרש תבחן אפשרות לחידוש במסלול חיזוק/עיבוי. 

בבניינים שהונפק להם היתר בניה לפני 1.1.1980 ויש בהם 6 קומות מגורים ומעלה, תתאפשר התחדשות באמצעות חיזוק/עיבוי או שיפוצי חזיתות בלבד (למעט אם פורט אחרת בהנחיות הפרטניות).

הפקעות ומימוש שטח ציבורי מאושר

אישור תצ"ר יהווה תנאי להיתר בניה. רישום השטח הציבורי יהווה תנאי לתעודת גמר.

הפקעות מאושרות פרטניות

 • הרחבות דרכים שאושרו במסגרת תכנית מאושרת וטרם נרשמו, יירשמו על שם העירייה. 
 • שטחים וזכויות בנייה יחושבו בשלב התכנון בהתאם לשטח החלקה המעודכנת לאחר הפחתת השטח המופקע.

גמישות

 1. תותר הוספת מגרשים לתחום המתחם באישור מהנדס העיר. שינוי גבולות המתחם בכפוף לבחינת התועלת הציבורית. 
 2. ככל שהדבר נדרש לצורך ייעול התכנון ובאישור מהנדס העיר, ניתן לכלול בתחום התכנון המפורט בניינים בהם 6 קומות מגורים ומעלה.
 3. תתאפשר גמישות במספר הקומות המירבי ובמספר יח"ד לקומה באישור מהנדס העיר ככל שיידרש במסגרת התכנון המפורט.

מדיניות תכנון

מדיניות התחדשות עירונית מרכז העיר הינה מסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 22 להוראות תמ"א 38. מסמך זה מהווה חלק ממסמך מדיניות כהגדרתו בסעיף 4.1.1 בתוכנית המתאר הכוללנית נת/2035.

שלביות

תנאי למימוש תכנון מפורט עבור מעל 20% מפוטנציאל תוספת יחידות דיור במרכז העיר, יהיה ביצוע בדיקה תחבורתית (בה"ת כוללת למרכז העיר) ומענה פרוגרמתי לרבות מענה לבית ספר על יסודי ממלכתי.

הנחיות חברתיות 

אפיון המתחם

 1. דרגה חברתית: 1.
 2. שייכות לרובע תפעולי: מרכז העיר.
 3. סוחרים: מסחר רב ברחוב הרצל ושמואל הנציב, המייסדים 2,4,6. 

הנחיות

 1. הקמת נציגויות בעלי דירות ונציגויות סוחרים ומינוי עו"ד דיירים בהתאם ל"נוהל קידום מיזם למתחם התחדשות עירונית במסלול מיסוי".
 2. דו"ח חברתי: יש לערוך דו"ח חברתי ראשוני כתנאי להצגת התכנון. 
 3. קרן תחזוקה: בהתאם למדיניות העירונית - 50% מהדירות לתקופה של 5 שנים.
 4. לאור ריבוי הסוחרים, יש להציג תוכנית ליווי לבעלי המסחר, לרבות פתרונות לתקופת הבנייה.

היטלי השבחה

יחולו היטלי השבחה מלאים (50%). ​

הנחיות פרטניות

מתחם משנה לפינוי בינוי

​גוש

​חלקה

​כתובת

​8268

​9

​דיזינגוף 5

​8268

​8

​דיזינגוף 3א, שמואל הנציב 19

​8268

​11

​בקמן 4 / שמואל הנציב 17

​8268

​12

​בקמן 2/ שמואל הנציב 15​

גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת ו/או הוספת מגרש מתחום התכנון. 

מתחם משנה לפינוי בינוי

​גוש

​חלקה

​כתובת

​8268

​79

​דיזינגוף 19

​8268

​85

​דיזינגוף 17, המייסדים 7​

​8268

​84

​דיזינגוף 15

​8268

​80

​דיזינגוף 21ב

מתחם משנה לפינוי בינוי

​גוש

​חלקה

​כתובת

​8268

​117

​שמואל הנציב 11 א, ב, ג

​8268

​115

​שמואל הנציב 13 / המייסדים 14

​8268

​113

​בקמן 1, המייסדים 16

​8268

​120

​שמואל הנציב 9, המייסדים 10​

גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר גריעת מגרש מתחום התכנון. ​

בניינים המיועדים לפינוי בינוי

​​גוש

​חלקה

​כתובת

​8268

​58

​דיזינגוף 9 /בקמן 7

​8268

​59

​דיזינגוף 11

גמישות: בכפוף לאישור מהנדס העיר, יש לכלול במתחם זה את הבניין ברחוב דיזנגוף 6, גוש 8268 חלקה 3 (כרטיס מתחם 15).​

בניינים ללא מגורים במצב קיים

​גוש​
​חלקה
​כתובת

​8268

​20

​שמואל הנציב 7

​8268

​26

​שמואל הנציב 1, הרצל 21

​8268

​27

​הרצל 19

​8268

​28

​הרצל 17

​8268

​24

​שמואל הנציב 5

​8268

​25

​שמואל הנציב 3

​8268

​31

​הרצל 9

​8268

​123

​הרצל 15/המייסדים 1

​8268

​22

​המייסדים 6

מבנים מסחריים ללא מגורים במצב קיים. בכפוף לאישור מהנדס העיר, תותר העצמת זכויות למסחר ותעסוקה.

בנייה על פי תוכנית מאושרת נת/86/800

​​גוש
​חלקה
​כתובת
​8268
​73
​הרצל 13
​8268
​61
​הרצל 11
​8268
​70
​דיזינגוף 23
​8268
​95
​-

בנייה על פי תוכנית מאושרת 408-0535153

​​גוש
​חלקה
​כתובת

​8268

​93

​המייסדים 18​

היתר הבנייה ניתן לפני 1.1.1980

במגרשים המפורטים להלן, מבנים בעלי 6 קומות ומעלה שהיתר הבנייה ניתן לפני 1.1.1980, תתאפשר התחדשות באמצעות שיפוצי חזיתות. חיזוק/עיבוי יתאפשר במקרים נקודתיים

​גוש
​חלקה
​כתובת
​8268
​12
​בקמן 2/ שמואל הנציב 15
​8268
​7
​דיזינגוף 1
​8268
​81
​המייסדים 5
​8268
​90
​המייסדים 9
​8268
​101
​המייסדים 11, המייסדים 13
​8268
​10
​דיזינגוף 7
​8268
​91
​דיזינגוף 13
​8268
​32
​הרצל 7/ דיזינגוף 25
​8268
​92
​בקמן 3

היתר הבנייה ניתן לאחר 1.1.1980

במגרשים המפורטים להלן, היתר הבנייה ניתן לאחר 1.1.1980. תתאפשר התחדשות באמצעות מסלול שיפוצי חזיתות בלבד.

​גוש​

​חלקה

​כתובת

​8268

​96

​המייסדים 3​

​8268

​80

​דיזינגוף 21 א

​8268

​23

​המייסדים 4


לא חותמים לפני שלומדים!

 עורך תוכן

​​העירייה מפצירה בבעלי הנכסים להתעמק בתחום ההתחדשות העירונית, טרם חתימה על מסמך משפטי מחייב, ופועלת על מנת לספק את כל המידע הנחוץ לשם כך. 

מוזמנים ליצור קשר עם אגף להתחדשות עירונית​.​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}