ניהול מכרזים

מכרז הוא הליך של פנייה לקבלת הצעות לביצוע מיזם; לאספקת מוצר או שירות מסוים; או לרכישת נכס;

חוק חובת מכרזים קובע כי פנייה מסכום של 143,200 ₪ (לא כולל מע"מ) טעונה מכרז כמתחייב על-פי תקנות העירייה (מכרזים), התשמ"ח –1987.

המכרז שיוגש יבחן בוועדת מכרזים המנוהלת על-ידי מועצת העירייה ובהשתתפות האגף היוזם, גזברות העירייה, ייעוץ משפטי, אגף מכרזים ומחלקת מכרזים.

להלן המכרזים העירוניים המתקיימים בימים אלה:

 

 

מכרז 3/24 ביצוע עבודות פינוי מכלי אצירה מוטמנים ומונחי קרקע בעיר נתניהמכרז 3/24 ביצוע עבודות פינוי מכלי אצירה מוטמנים ומונחי קרקע בעיר נתניה32428/03/2024 06:00:0012/05/2024 12:35:0012/05/2024 12:30:00עיריית נתניה מזמינה בזאת קבלנים העומדים בדרישות המכרז, להגיש הצעות לביצוע עבודות פינוי מכלי אצירה מוטמנים ומונחי קרקע בעיר נתניה. GP0|#605fcf40-e8ba-4faf-849a-3f785172d453 L0|#0605fcf40-e8ba-4faf-849a-3f785172d453|קטגוריה למכרז:כללי GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#8174c4c7-f180-4326-9328-e58c4ce956b7https://www.netanya.muni.il/tenders/Pages/324.aspx
1/24 אספקת מערכת לאיתור וניהול כלי רכב בעיריית נתניה1/24 אספקת מערכת לאיתור וניהול כלי רכב בעיריית נתניה12406/03/2024 06:00:0012/05/2024 12:35:0012/05/2024 12:30:00עיריית נתניה מזמינה בזה הצעות לאספקת מערכת לאיתור וניהול כלי רכב, הדרכה, תמיכה ושירות, בהתאם לדרישה בנספח הטכנימועד הארכת הגשת הצעות הוארך עד לתאריך 5.5.24 בשעה 15:30.תוקף ערבות למכרז שונה לתאריך 5.8.24. מצורף מודעה מתוקנת.GP0|#605fcf40-e8ba-4faf-849a-3f785172d453 L0|#0605fcf40-e8ba-4faf-849a-3f785172d453|קטגוריה למכרז:כללי GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#8174c4c7-f180-4326-9328-e58c4ce956b7https://www.netanya.muni.il/tenders/Pages/124.aspx

יש לשים לב להבהרות ו/או שינויים במכרזים המתפרסמים באמצעות אתר עיריית נתניה.

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לגב' לימור חיימוביץ, אגף רישוי עסקים מכרזים ושילוט​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}