דרישות כלליות- פסולת

משרדי אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה
 • ​ככלל, יידרש בעל העסק לפנות סוגי הפסולת המיוצרת במהלך פעילות עסקו, על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת על יד הרשות ושיימסרו לבעל העסק ועל פי האמור בחוק העזר נתניה (פסולת עודפת לעסקים) – לכשיפורסם.
 • בעל עסק יעביר כל סוג פסולת, מעסקו,  לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות בשטח הסמוך לעסק.
 • במקרים מסוימים יחויב בעל העסק בהצבת פחים ייעודיים בשטח העסק - שיפונו על חשבון העיריה או על חשבונו, הכל על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת על ידי העירייה ושיימסרו לבעל העסק.
 • בעל עסק, שעסקו נמצא בקומות התחתונות של בניין מגורים, לא ישליך פסולת למיכל אצירת פסולת הנמצא בחדר האשפה של תושבי הבניין או הבניינים הסמוכים.
 • פסולת אלקטרונית תפונה למכלים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות. 
 • פסולת יבשה בכמויות גדולות – תפונה פעם בשבוע על פי המועדים והמקומות שייקבעו מעת לעת על ידי הרשות.
 • בעל עסק שבעסקו נוצרת פסולת מרקיבה של מזון מן החי, כגון בשר או דגים או ירקות יאסוף ויאחסן את הפסולת האמורה, עד לפינוייה מהעסק, באופן שלא תהווה מפגע או מטרד תברואתי או סביבתי, על פי הנחיות אגף שפ"ע, שיועברו לבעל העסק.
 • חל איסור על השלכת פסולת קרטון לפח ירוק או פח כתום. פסולת קרטון יש לשטח ולזרוק לכלוב או מתקן ייעודי שיוצב על ידי הרשות. עסק שמייצר כמות גדולה של פסולת קרטון ייתכן ויידרש לרכוש על חשבונו מכבש קרטון או כלוב או מתקן אחר ויפנה את פסולת הקרטון שתצטבר במתקנים אלו, על חשבונו, באמצעות קבלנים מורשים על פי חוק.
 • עסק שמייצר פסולת שאינה נכללת באמור בסעיפים הקודמים יטפל בפסולת על פי הנחיות אגף שפ"ע.
 • חל איסור על השארת פסולת מכל סוג שהוא, לרבות קרטונים מחוץ לתחום העסק, במשך כל שעות היממה.
 • בעל העסק אחראי שחזית העסק (רחוב העסק מהחזית ועד לקצה המדרכה) תהיה נקייה בכל עת.
 • בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט בפרק זה, יחולו הוראות הדין.​

​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים