דרישות כלליות- שילוטשלט – מודעה הכוללת את שמו של אדם או שמו או טיבו של העסק או של המקצוע או כל צירוף של אלה, כולל​ ​הקונסטרוקציה של השלט.

 • בעל עסק במרכז העיר (ראה הגדרה של מרכז העיר בדרישות פרטניות), ישלט את העסק על פי הנחיות העיריה לשילוט בתי עסק כפי שמופיעות במסמך "שילוט בתי עסק – הנחיות לשילוט חזיתות בתי עסק במרכז העיר" ועל פי האמור בחוק העזר לנתניה (מודעות ושלטים) תשע"ח– 2018  ולרבות, אך לא רק, הדרישות הבאות:
 • בעל עסק חדש יתקין שלט רק לאחר שהגיש, לאגף לרישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעירייה, בקשה לשילוט, טופס בקשה ותמונה, הדמיה או שרטוט של השלט ויקבל רישיון להתקנת השלט בעסקו, מאת האגף האמור.
 • בעל עסק חדש יתקין שלט על פי תנאי האגף לרישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעירייה, המופיעות על גבי הרישיון והכוללות בין השאר אך לא רק: 
  1. שילוט באותיות בודדות - מוארות שיותקנו על גבי וויטרינה או על גבי קיר מטויח וצבוע.
  2. גובה האות לא יעלה על 30 סנטימטר.
  3. לוגו העסק יוכל לבלוט מעל גובה האותיות בלא יותר מ-5 סנטימטר.
  4. השילוט יותקן בתוך וויטרינה או מעל הוויטרינה ובצמוד לה.
  5. הוויטרינה תהיה מסוגALL GLASS.
  6. לא תותר הצבת שלטי דגל או שלט מסוג קופסת פלורסנט או הצבת שילוט על עמודי קולונדה.
 • תריס גלילה/סורג יהיה בתוך מתחם החנות מאחורי הוויטרינה.
 • שלוט של עסק קיים יותאם להנחיות שילוט של עסק חדש תוך 3 שנים מיום פרסום מפרט זה. 
 • חל איסור על הצבת פרסומות על סטנדים ניידים (כגון חמורים או כלי רכב) אלא במסגרת שלט שהותר כדין.
 • ראש העירייה רשאי לדרוש מאת בעל עסק שהציג שלט ללא רישיון או בניגוד לתנאי הרישיון,  להסיר את השלט. 
  1. לא מילא בעל העסק אחרי הדרישה, רשאי ראש העירייה להורות על הסרת השלט או על הריסתו ולגבות את הוצאות ההסרה או ההריסה מאת בעל העסק.

 • שילוט פנים העסק יתבצע על פי ההנחיות המופיעות במסמך "שילוט פני העסק".

​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים