דרישות כלליות- התנהלות כללית של עסקים

עמדת מידע במשרדי אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט בעיריית נתניה
 • בעל עסק יציב, תווית בגודל 10X20 ס"מ לפחות, ועליה שם בעל העסק או האחראי לניהולו, בחזית העסק, במקום הנראה לעין.
 • בעל​​ העסק יציג את רישיון העסק במקום הנראה לעין הלקוחות, בעסק.
 • בעל עסק לא יגרום לחסימת המדרכה שלפני העסק ו/או מעברים ציבוריים, על ידי הצבת שולחנות כסאות וכל חפץ אחר ללא היתר לכך הניתן על פי סעיף 44 לחוק העזר העירוני לנתניה (שמירת הסדר והניקיון) – 1982 כנוסחו באותה עת.
 • במקרה ובעל העסק קבל היתר להעמדת שולחנות וכסאות, יפעל על פי תנאי ההיתר לרבות, אך לא רק:
  1. הצגת ההיתר במקום הנראה לעין בעסק.
  2. השארת מעבר חופשי להולכי רגל של 2 מטר לפחות בחזית העסק.
  3. אי הצבת מכשול פיזי על המדרכה כגון שולחן קבוע או מעקה וכדומה.
  4. הצבת השולחנות והכיסאות על פי תרשים שאושר על ידי אגף רישוי עסקים מכרזים ושילוט.
  5. לאחר סיום השימוש בהם - לא יאחסן את הכיסאות והשולחנות ברחוב. במקרה של חריגה מסעיף זה, רשאית העיריה לפנות את השולחנות והכיסאות ולחייב את בעל העסק בעלות הפינוי.
  6. ישמור על ניקיון השטח בו הותר לו להציב שולחנות וכסאות.
  7. לעסק יש רישיון עסק בתוקף וככל שאינו מפר צו שיפוטי ו/או מנהלי לסגירת העסק.
  8.  כל עסק שהותר לו להציב שולחנות וכסאות יחויב בהקמת שירותים לשימוש לקוחות העסק, למעט מי שקבל לכך פטור מטעם הרשות.
 •  חל איסור על הוצאת סחורה לכל סוגי העסקים, למעט באותם מקרים (לדוגמה חגים, אירועים מיוחדים וכדומה) שניתן לכך אישור מיוחד, בכתב, של מנהל אכיפה עירוני. 
 •  בעל עסק לא יקיים/יבצע כל פעילות עסקית בתוך העסק במועד ובשעות שאסורה פתיחתו על פי חוק העזר לנתניה (פתיחת עסקים וסגירתם) תשי"ח – 1957 כנוסחו באותה עת .
 •  בעל עסק לא יפעיל את עסקו בלילה אלא רק לאחר קבלת היתר מתאים מאת ראש העיר, כאמור בחוק העזר לנתניה (פתיחת עסקים וסגירתם) תשי"ח – 1957 כנוסחו באותה עת.
 •  בעל העסק ישמור על המראה הנאה והמצב התקין של עסקו לרבות החזית והוויטרינה.
 •  סגירת חורף תתבצע רק לאחר הגשת בקשה וקבלת אישור לכך מאת אגף רישוי ופיקוח במינהל הנדסה ולאחר שבעל העסק עמד בכל האמור במסמך "הנחייה להגשת בקשה לסגירת חורף" (לעיון במסמך "הנחייה להגשת בקשה לסגירת חורף"- הקליקו כאן) ובתב"ע נת/400/7/2.
 • כל פריקה וטעינה בעסק, תתבצע בין השעות 06:00-10:00 בלבד, אלא אם כן הוצב במקום תמרור המורה אחרת.

​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים