תעודת זהות- גני ילדים

חיפוש גני ילדים

חפשו לפי שכונה

 

 

גן חינוך מיוחד, גן עדעדגן חינוך מיוחד, גן עדעד<img alt="ילדים משחקים בפינת החשבון בגן עדעד" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20עדעד%209437/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גן עדעד, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי דתי, המיועד לילדים בגיל 6. כתובת הגן: רחוב נתן קומוי 3, נתניה.https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/adad.aspxתמונת פריט
גן חינוך מיוחד, גן אפיקגן חינוך מיוחד, גן אפיקגן אפיק, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 3. כתובת הגן: רחוב גבעתי 2, נתניה.https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/afik.aspxתמונת ברירת מחדל
גן חינוך מיוחד, גן אלמוגןגן חינוך מיוחד, גן אלמוגן<img alt="חצר המשחקים של גן אלמוגן" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20אלמוגן%209416/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גן אלמוגן, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 5. כתובת הגן: רחוב שבטי ישראל 5, נתניה.​https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/almogan.aspxתמונת פריט
גן חינוך מיוחד, גן עמיריםגן חינוך מיוחד, גן עמירים<img alt="פינת ישיבה בגן עמירים" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20עמירים%209442/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גן עמירים, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 3. כתובת הגן: רחוב אייר 2, נתניה.https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/amirim.aspxתמונת פריט
גן חינוך מיוחד, גן אשדגן חינוך מיוחד, גן אשד<img alt="פעילות משחקי לוח בגן אשד" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20אשד%209402/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />​​גן אשד, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 4. כתובת הגן: רחוב מורן 4, נתניה​.https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/ashad.aspxתמונת פריט
גן חינוך מיוחד, גן אביביםגן חינוך מיוחד, גן אביבים<img alt="נדנדה בגן חינוך מיוחד אביבים" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20אביבים%209307/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גן אביבים, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 3. כתובת הגן: רחוב גבעתי 5, נתניה.https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/avivim.aspxתמונת פריט
גן חינוך מיוחד, גן איילת השחרגן חינוך מיוחד, גן איילת השחר<img alt=" רחבת הכניסה אל גן איילת השחר" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20איילת%20השחר%209426/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />גן איילת השחר, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי דתי, המיועד לילדים בגיל 4. כתובת הגן: הרימון 22, נתניה.https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/ayelethashahar.aspxתמונת פריט
גן חינוך מיוחד, גן דולבגן חינוך מיוחד, גן דולב<img alt="קריאת ספרים בגן דולב" src="/PublishingImages/חינוך/מוסדות/גני%20ח.%20מיוחד/גן%20דולב%209418/תז%27/1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />​גן דולב, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 3. כתובת הגן: רחוב אצ"ל 13, נתניה​.https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/SEI/Pages/dolev.aspxתמונת פריט