רישום לגני ילדים - שנת הלימודים תשפ''ג

הורים יקרים ,

ביום הראשון לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג, יש להציג בפני צוות הגן את  אישור הכניסה לגן שנשלח לבתיכם  במהלך חודשי יולי.

הורים שאין ברשותם את האישור יוכלו  לצפות בשיבוץ ולהדפיס  את המסמך דרך הקישור הבא

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

​מחלקת רישום גני ילדים

 דבר ראש העיר

​​

 

הורים יקרים,

​אתם ההורים מפקידים בידינו את היקר לכם מכל. אנו עושים את המיטב ונמשיך לעשות על מנת שילדכם יהיו בטוחים ומוגנים, ויתפתחו מבחינה לימודית, חברתית ורגשית.

גן הילדים מהווה את המסגרת החינוכית הראשונה בה חווים התלמידים למידה התנסותית הכוללת כישורי חיים, מיומנויות חברתיות, למידה קוגניטיבית מתחומי תוכן מגוונים ועוד.

גן הילדים מהווה עוגן ומקור לקשר חם עם ילדי הקהילה הקרובה. ומקור לקשר בין הורים הגרים בשכנות.

אתם מוזמנים לקרא בתשומת לב את חוברת הרישום המופיעה באתר העירייה ולהירשם בהתאם ללוחות הזמנים העומדים לכך. ההיערכות המוקדמת שלנו חשובה.

העירייה ממשיכה כל העת להשקיע משאבים רבים בפיתוח מערכת החינוך על כל היבטיה, לרבות הקמת מוסדות חינוך חדשים, שדרוג סביבות למידה, יזום ופיתוח תכניות לימוד והעשרה ומתן מענים לאוכלוסיות ייחודיות, מגיל לידה ואילך.

​הגננות, הסייעות, מינהל החינוך וכל הצוות התומך של העירייה מצפים לילדיכם בזרועות פתוחות, באהבה, במסירות ובמקצועיות.

 

בברכת בריאות והצלחה

מרים פיירברג-איכר

ראש העיר​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 

 

אישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי לשנת הלימודים, נספח דאישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי לשנת הלימודים, נספח דhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten6.pdf
בקשה לאישור לימודי חוץ גני ילדים- מחוץ לשטח הרשות העירוניתבקשה לאישור לימודי חוץ גני ילדים- מחוץ לשטח הרשות העירוניתhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten4.docxטופס לשנת הלימודים תשפ"ג
טופס בקשה חריגה/בקשת העברה על רישום/ שיבוץ בגן הילדים טופס בקשה חריגה/בקשת העברה על רישום/ שיבוץ בגן הילדים https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten2.docxטופס לשנת הלימודים תשפ"ג
טופס בקשה להישארות בגן ילדים פרטיטופס בקשה להישארות בגן ילדים פרטיhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten3.docxבקשת הורי התלמיד/ה להשארת בנו/ביתו שנה נוספת בגן פרטי בעיר נתניה
טופס בקשה לרישום חריג של תלמיד/ה לגן ילדיםטופס בקשה לרישום חריג של תלמיד/ה לגן ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten8.pdfבקשה לרישום חריג לתושבים חדשים ועולים והישארות שנה נוספת תלמיד לגן ילדים
טופס בקשה לשינוי אופציות רישום, שנת לימודים תשפ"גטופס בקשה לשינוי אופציות רישום, שנת לימודים תשפ"גhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten3.docxטופס בקשה לשינוי אופציות לרישום לגני ילדים
טופס בקשת אישור עזיבה מהעיר (ביטול רישום)טופס בקשת אישור עזיבה מהעיר (ביטול רישום)https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/leavethecityform.docxטופס ביטול רישום לגן ילדים עירוני
טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםטופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten-creditpayment2022.docxטופס הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=103&SUG=42
טופס הוראת קבע בנקאית לתשלום גני ילדיםטופס הוראת קבע בנקאית לתשלום גני ילדיםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten-bank-payment2022.docxהרשאה לחיוב חשבון בגין תשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=103&SUG=33
טופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםטופס הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים פרודים יחידנייםhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/hazhara.pdfטופס כתב הצהרה והתחייבות לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים לצרכי רישום / העברה / עזיבת העיר לגן ילדים/בית ספר
טופס הצהרה להתחייבות שינוי כתובת בתעודת הזהותטופס הצהרה להתחייבות שינוי כתובת בתעודת הזהותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten1.docxהצהרת ההורים להתחייבות לשינוי כתובת בתעודת זהות
טופס תצהיר על כתובת מגורים בנתניהטופס תצהיר על כתובת מגורים בנתניהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Kindergarten2.docxתצהיר על כתובת מגורים בנתניה לצרכי רישום למסגרת חינוך עירונית
נספח ה'נספח ה'https://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/Kindergarten5.docx