שירותי רווחה בשעת חירום

מידע לגבי אופן תפקודה של שירותי הרווחה בעיריית נתניה בזמן מצבי חירום