שירותי חירום עירוניים

​מוקד 106 בחירום

המוקד העירוני מהווה כתובת זמינה לפניות תושבי העיר, בעלי העסקים והמבקרים בעיר, לקבלת מידע וטיפול בפניות אשר אכיפתם מתבצעת על ידי עיריית נתניה. המוקד מעביר את הפניות ליחידות הביצוע של העירייה, תוך מעקב ובקרה אחר ביצוע העבודה. לנוחיותכם ולשירותכם, המוקד פועל ומאויש 24 שעות ביממה, במשך כל ימות השנה.

בשעת חירום מתפקד המוקד העירוני כלשכת מידע ראשית לתושבי העיר, מסייע לגורמים המטפלים לטפל באירועי חירום ובסיום אירוע חירום מוודא את החזרת המצב לקדמותו.