הנחיות לאנשים עם מוגבלות, לבני משפחה ולמטפלים

​בישראל אירעו בעבר רעידות אדמה חזקות, שהשפיעו כמעט על כל אזורי המדינה.
אלו צפויות להתרחש שוב בעתיד, אך לא ניתן לדעת בוודאות מתי זה יקרה, באיזו עוצמה והיכן. היערכות מוקדמת שלכם ושל משפחתכם תאפשר לשרוד את מצבהחירום, ולצמצם את הנזקים העלולים להיגרם מרעידת אדמה חזקה.
על מנת להיערך כראוי מראש, אנו ממליצים לחשוב על סדר יומכם בשגרה, על
המשאבים הנדרשים לכם ביום יום ומה תעשו אם המשאבים הללו יהיו חסרים
או מוגבלים למשך שלושה ימים לפחות.
בתמצית, ישנם 3 כללים פשוטים שיכולים להציל חיים ברעידת אדמה:
1 . בחירת נתיב יציאה
2 . הכנת ציוד לחירום
3 . בחירת איש קשר לסיוע
זכרו, אם נערך היום - נציל חיים בעתיד.
הנחיות בפישוט לשוני מופיעות בחוברת "איך להגן על עצמנו מרעידת אדמה?"
בקישור https://www.oref.org.il/Sip_Storage/FILES/1/3661.pdf