חינוך בשעת חירום

​למידה מקוונת

השימוש בסביבה מקוונת בכלל ולמידה מרחוק בפרט, מהווה תחליף למסגרת הפעילות הלימודית, כאשר התלמידים ו/או המורים אינם יכולים להגיע פיזית לבית הספר. למידה מרחוק מאפשרת למורים לקיים שגרת הוראה מבית הספר, מהבית, או ממרחב הוראה מיוחד, כאשר התלמידים לומדים בביתם ושומרים על קשר באמצעות רשת האינטרנט או הטלפון.

חשוב להכיר את הפורטל הבית-ספרי ומרחבי הלמידה הכיתתיים שבו, כדי שהתלמידים ידעו להיעזר בו ולתקשר ביניהם ועם צוות בית הספר, בשגרה ובחירום כאחד. אתר בית הספר משמש כלי תקשורת מרכזי ומאפשר דרכי תקשורת מגוונות עם הצוות החינוכי של בית הספר (מחנך/ת הכיתה של ילדכם, יועץ/ת בית הספר, המנהל/ת וכו').

בשעת הצורך יתנסו התלמידים מספר אופנים של למידה מרחוק:

 • ביצוע פעילות מתוקשבת שתפורסם במרחב הכיתתי/מקצועי באתר בית הספר.
 • קיום שיח מקוון עם המורה בפורום של המרחב הכיתתי/מקצועי באתר בית הספר.
 • השתתפות בשידורים מקוונים בשידור חי, בתחומי דעת ועניין שונים בהתאם לשכבת הגיל.

אתם מוזמנים להיכנס לסביבת למידה מרחוק בשעת חירום ולהכיר את מגוון הפעילויות המוצעות לתלמידים באמצעים ללמידה מרחוק, מאגר יחידות הוראה מתוקשבות, הרצאות מקוונת, הנחיות והדגשים. יש לציין כי כחלק התנהלות מערכת החינוך בזמן שגרה מתבצעת פעילות התנסות לתלמידי בית הספר במערכות הלמידה מרחוק, על מנת לספק להם היכרות מוקדמת ולהקל על המעבר ללמידה מרחוק בשעת חירום.

תכנית אקדמיה ברשת

בזמן למידה בחירום יתקיימו מדי יום שידורים מקוונים חיים, במסגרת תכנית "אקדמיה ברשת" בשילוב מומחים ובני נוער ובשיתוף מועצת התלמידים הארצית. השידורים יעסקו בנושאים בעלי עניין לילדים ונוער בתחומים: ספורט, בריאות, גלישה בטוחה, משחוק (גיימינג), יזמות, תרבות וענייני היום. 

השתתפות וצפייה בשידורים החיים

מידע בנוגע למועדי וזמני השידורים החיים יתפרסם בזמן אמת, ובמקביל תתאפשר לכלל התלמידים צפייה בשידורים שקוימו, בכל עת. הצפייה בשידורים תתקיים באופן הבא:

 • המורה יבצע הרשמה עבור התלמידים לשידורים החיים המקוונים
 • המורה יפרסם במרחב כיתתי/מקצועי את הקישור לערוץ השידור שיקבל בעקבות ההרשמה וינחה את התלמידים להיכנס לשידור שבחר בשעה היעודה.
 • המורה יוודא את השתתפות תלמידיו בשידורים החיים.
 • המורה ינחה את התלמידים להצטייד באמצעי קצה מחובר לאינטרנט ואמצעי שמע (רמקולים, אוזניות).
 • במקרה של קריסת האתר הבית ספרי, המורה יפנה את התלמידים לאתר התקשוב המחוזי או לאמצעי תקשורת חלופיים.

הפעלת למידה מרחוק בעת חירום

 • בעת חירום תתבצע הפעלת מערך למידה מרחוק לתלמידי בית הספר באופן הבא:
 • התלמידים יונחו להיכנס למרחב כיתתי/ מקצועי שבאתר בית הספר, 
 • ביצוע פעילות מתוקשבת שנבחרה ופורסמה במרחב הכיתתי/ מקצועי והשתתפות בשידור החי המקוון (יש לוודא כי לתלמידים אמצעי קצה מחובר לאינטרנט ואמצעי שמע)
 • קיום שיח מקוון עם המורה על הפעילות המתוקשבת ו/או על ההרצאה המקוונת.

הפעלת התלמידים במערכות ללמידה מרחוק

מפרט היערכות והפעלת התלמידים: סביבת למידה מרחוק בשעת חירום כוללת הפניה למאגר יחידות הוראה מתוקשבות, למערכת הרצאות מקוונות, מידע והנחיות לשעת חירום, הנחיות להתמודדות במצבי לחץ בשעת חירום ולדגשים בהפעלת הפורטל בית הספר ומרחבי הכיתות לשיח מקוון.

לימודים במשמרות

בכל אחד ממצבי החירום כפי שהוגדרו על ידי המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף, יופעלו מוסדות החינוך בנתניה על פי תכנית חירום ללמידה גמישה, הכוללת למידה במשמרות. 

להלן נגדיר את הכללים, העקרונות והתנאים המחייבים לקיום למידה גמישה במשמרות בבתי הספר ובמוסדות חלופיים, במצבי החירום השונים.​

תנאי היסוד לקיום למידה במשמרות

 • הפעלת ילדים במשמרות תהיה בכפיפות להנחיות המיגון של פיקוד העורף, בהתאם להערכת המצב המתפתחת.
 • בבתי ספר שיש בהם מרחב מוגן תקני ילמדו התלמידים בכפיפות לאישור ולהנחיות המיגון של פיקוד העורף.
 • כאשר קיים מיגון תקני, אך זה אינו יכול לספק מענה לכלל תלמידי בית הספר, תתבצע הלמידה במשמרות. זאת בשני תנאים: קיים מיגון תקני לכל התלמידים השוהים בבית הספר בזמן משמרת, לכלל התלמידים במשמרת יש יכולת להרגיע למרחב המוגן תוך דקה וחצי לכל היותר.
 • במידה ושני התנאים לעיל לא מתקיימים ילמדו תלמידי בית הספר ילמדו במשמרות בבית ספר אחר. 

בבתי הספר שאין בהם מרחב מוגן תקני לא תתקיים כלל למידה בשעת חירום. גני ילדים ללא מיגון לא יופעלו בשעת חירום.​

עיקרי השיטה לתכנון הלמידה במשמרות

 • ההתארגנות ללמידה במשמרות תיעשה על ידי הרשות המקומית/מחלקת החינוך, בסיוע קב"ט (קצין ביטחון) מוסדות החינוך ובשיתוף עם המוסד החינוכי.
 • ההתארגנות תיעשה בזמן שגרה, כחלק מההכנות לשעת חירום. 
 • תגובש טבלת שיבוץ מסודרת ללימוד במשמרות, כולל שעות לימוד נדרשות.​

העקרונות והשיקולים לתכנון למידה במשמרות

כאשר קיים מיגון תקני, אך זה אינו יכול לספק מענה לכלל תלמידי בית הספר, ילמדו התלמידים בבית הספר על פי האפשרויות האלה:​

 • בשתי משמרות, גם בשעות אחר הצהריים
 • למידה לסירוגין, יום כן ויום לא, לפי כיתות: ביום א' כיתות מסוימות שיתוכננו מראש, ביום ב' כיתות אחרות, וכן הלאה.
 • מספר שעות הלימוד בכל משמרת ייקבע על ידי מנהל המוסד.
 • אפשר לקיים למידה בקבוצה של יותר מ-40 תלמידים בהנחה שהמרחב המוגן מאפשר זאת, בכפיפות להנחיות הלמידה של המינהל הפדגוגי.
 • על המוסד החינוכי לקבוע מערכת שעות של כל מורה ומורה בשעת חירום לפי משמרות. 
 • סדר העדיפות ללמידה לפי גיל התלמידים: תלמידי כיתות בגרות, תלמידי כיתות א'-ג' (במטרה לשחרר את ההורים לעבודה).

שימוש במבנים חלופיים

המענה לבתי ספר ולגנים שאין ברשותם מיגון יתבסס על:

 • שימוש בבתי ספר סמוכים שיש בהם מיגון;
 • שימוש במבנה ציבורי ממוגן ברשות המקומית (אשכול פיס, מתנ"ס וכד');
 • שימוש במבני אוניברסיטאות, מכללות וכדומה (במיוחד במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר);
 • שימוש במקלוט/במרחבי מיגון של גני ילדים בשעות אחר הצהריים.​

תגובות ילדים במצבי חירום

מצב חירום מעוררים מגוון רגשות ותחושות בקרב מבוגרים וילדים כאחד, והם יכללו לעתים חרדה, פחד, תחושת פגיעות, חוסר ביטחון ודאגה. הילדים והמתבגרים חווים גם הם את מורכבותה של המציאות ומושפעים מהחוויה עצמה וכן מהמסרים שהם שומעים בסביבתם ובוודאי מהוריהם.

בנוסף לכך, ילדים ובני נוער מוצפים בדרך כלל בידע, שרובו אינו מתווך ואינו מותאם לגילם, דבר המקשה על יכולתם לראות את המציאות בצורה מאוזנת ולהתמודד עימה בצורה יעילה. לאור זאת, הם עלולים לפתח חששות ופחד, שעלולים להתגבר וליצור תחושת חוסר אונים.

החשיפה לאירועים לא חייבת להיות ישירה כדי להשפיע על רגשותיהם של הילדים או לגרום להם למצוקה. במקרים רבים גם צפייה בחדשות בזמן אירועי חירום עלולה להיות חוויה קשה עבורם.

מידע נוסף לגבי תגובות ילדים למצב חירום, אבחונן ומתן מענה מתאים, נמצא באתר פיקוד העורף. לאתר פיקוד העורף- הקליקו כאן.​​​

​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 קישורי סיכום

קישורים שימושיים