למידה מקוונת

​השימוש בסביבה מקוונת בכלל ולמידה מרחוק בפרט, מהווה תחליף למסגרת הפעילות הלימודית, כאשר התלמידים ו/או המורים אינם יכולים להגיע פיזית לבית הספר. למידה מרחוק מאפשרת למורים לקיים שגרת הוראה מבית הספר, מהבית, או ממרחב הוראה מיוחד, כאשר התלמידים לומדים בביתם ושומרים על קשר באמצעות רשת האינטרנט או הטלפון.

חשוב להכיר את הפורטל הבית-ספרי ומרחבי הלמידה הכיתתיים שבו, כדי שהתלמידים ידעו להיעזר בו ולתקשר ביניהם ועם צוות בית הספר, בשגרה ובחירום כאחד. אתר בית הספר משמש כלי תקשורת מרכזי ומאפשר דרכי תקשורת מגוונות עם הצוות החינוכי של בית הספר (מחנך/ת הכיתה של ילדכם, יועץ/ת בית הספר, המנהל/ת וכו').

בשעת הצורך יתנסו התלמידים מספר אופנים של למידה מרחוק:

 • ביצוע פעילות מתוקשבת שתפורסם במרחב הכיתתי/מקצועי באתר בית הספר.
 • קיום שיח מקוון עם המורה בפורום של המרחב הכיתתי/מקצועי באתר בית הספר.
 • השתתפות בשידורים מקוונים בשידור חי, בתחומי דעת ועניין שונים בהתאם לשכבת הגיל.

אתם מוזמנים להיכנס לסביבת למידה מרחוק בשעת חירום ולהכיר את מגוון הפעילויות המוצעות לתלמידים באמצעים ללמידה מרחוק, מאגר יחידות הוראה מתוקשבות, הרצאות מקוונת, הנחיות והדגשים. יש לציין כי כחלק התנהלות מערכת החינוך בזמן שגרה מתבצעת פעילות התנסות לתלמידי בית הספר במערכות הלמידה מרחוק, על מנת לספק להם היכרות מוקדמת ולהקל על המעבר ללמידה מרחוק בשעת חירום.

תכנית אקדמיה ברשת

בזמן למידה בחירום יתקיימו מדי יום שידורים מקוונים חיים, במסגרת תכנית "אקדמיה ברשת" בשילוב מומחים ובני נוער ובשיתוף מועצת התלמידים הארצית. השידורים יעסקו בנושאים בעלי עניין לילדים ונוער בתחומים: ספורט, בריאות, גלישה בטוחה, משחוק (גיימינג), יזמות, תרבות וענייני היום. 

השתתפות וצפייה בשידורים החיים

מידע בנוגע למועדי וזמני השידורים החיים יתפרסם בזמן אמת, ובמקביל תתאפשר לכלל התלמידים צפייה בשידורים שקוימו, בכל עת. הצפייה בשידורים תתקיים באופן הבא:

 • המורה יבצע הרשמה עבור התלמידים לשידורים החיים המקוונים
 • המורה יפרסם במרחב כיתתי/מקצועי את הקישור לערוץ השידור שיקבל בעקבות ההרשמה וינחה את התלמידים להיכנס לשידור שבחר בשעה היעודה.
 • המורה יוודא את השתתפות תלמידיו בשידורים החיים.
 • המורה ינחה את התלמידים להצטייד באמצעי קצה מחובר לאינטרנט ואמצעי שמע (רמקולים, אוזניות).
 • במקרה של קריסת האתר הבית ספרי, המורה יפנה את התלמידים לאתר התקשוב המחוזי או לאמצעי תקשורת חלופיים.

הפעלת למידה מרחוק בעת חירום

 • בעת חירום תתבצע הפעלת מערך למידה מרחוק לתלמידי בית הספר באופן הבא:
 • התלמידים יונחו להיכנס למרחב כיתתי/ מקצועי שבאתר בית הספר, 
 • ביצוע פעילות מתוקשבת שנבחרה ופורסמה במרחב הכיתתי/ מקצועי והשתתפות בשידור החי המקוון (יש לוודא כי לתלמידים אמצעי קצה מחובר לאינטרנט ואמצעי שמע)
 • קיום שיח מקוון עם המורה על הפעילות המתוקשבת ו/או על ההרצאה המקוונת.

הפעלת התלמידים במערכות ללמידה מרחוק

מפרט היערכות והפעלת התלמידים: סביבת למידה מרחוק בשעת חירום כוללת הפניה למאגר יחידות הוראה מתוקשבות, למערכת הרצאות מקוונות, מידע והנחיות לשעת חירום, הנחיות להתמודדות במצבי לחץ בשעת חירום ולדגשים בהפעלת הפורטל בית הספר ומרחבי הכיתות לשיח מקוון.

​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 קישורי סיכום

קישורים שימושיים