אולפנית בר אילן

בכמה מילים

אולפנית בר אילן היא בית תורני למצוינות ערכית ולימודית הפועל במודל ”חינוך אישי“. תלמידות בית הספר לומדות, מתנסות ויוזמות פעילויות ערכיות ולימודיות, מוזמנות להשפיע ולהיות מעורבות -כהכנה לעתיד ציוני תורני עשיר ומשמעותי.

בית תורני למצוינות ערכית ולימודית הפועל במודל “חינוך אישי”. תלמידות בית הספר לומדות, מתנסות ויוזמות פעילויות ערכיות ולימודיות, מוזמנות להשפיע ולהיות מעורבות - כהכנה לעתיד ציוני תורני עשיר ומשמעותי.​

לנתונים נוספים על אולפנית בר אילן​ - הקליקו כאן.

רוצים לדעת מה עשו תלמידי בית הספר ביום מעשים טובים? הקליקו כאן


 • כל הסיבות

  האולפנית מטפחת ערכי מצוינות תורנית-ערכית-לימודית, תוך העצמת אישיותה של התלמידה ואמונה ביכולותיה למען עצמה ולמען הקהילה. במסגרת מודל "חינוך אישי", מלווה כל תלמידה על ידי המחנכת וחינוכאית במפגשים אישיים המושתתים על אהבה, אמון הדדי ודיאלוג פתוח באווירה חמה
 • הדרך שלנו

  תוכנית הלימודים המגוונת באולפנית מותאמת למציאות המתחדשת בדגש על מצוינות בתחומי הדעת התורניים והלימודיים כאחד, כשהעולם הרוחני נבנה מתוך יחס מכבד לקודש יחד עם שיח אישי עם הצוות. לבחירת התלמידות מגוון מגמות לימוד, כמו מדעים, חברה, אומנות, היסטוריה, שפות ועוד
 • תנו כבוד

  מקום ראשון בארץ ב"תמונה החינוכית" כבית ספר המקדם חינוך ומעורבות חינוכית; מקום ראשון בחידון התנ"ך העירוני; כ-20% מהתלמידות מצטיינות תעודת בגרות חברתית; במסגרת הפנינג סיום י"ב נתרמו עשרות צמות לילדות חולות סרטן ועשרות מנות דם
 • מחוץ לקופסא

  באולפנית מתקיימת פעילות חברתית ערכית ענפה. סיירת בוקר רוחנית, בית מדרש ערב לבוגרות ותלמידות, חוג גמרא ואולפיזמון, כמו גם מבצעי חסד למען הקהילה, מסע התעוררות בימים הנוראים, אמירת סליחות בערב יומה"כ, מפגשי חגים בבית המחנכת ופרויקטים ייחודיים נוספים
 • שכונה

  נאות הרצל
 • מספר תלמידים:
  864
 • רובע:
  רובע א
 • זרם:
  ממלכתי דתי (חמ''ד)
 • סמל מוסד:
  440149

 

 

חצר אולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6752&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fחצר אולפנית בר אילן
חצר אולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6708&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fחצר אולפנית בר אילן
כיתה באולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6730&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fכיתה באולפנית בר אילן
חצר אולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6740&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fחצר אולפנית בר אילן
חצר אולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6741&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fחצר אולפנית בר אילן
הרצאה באולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6733&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fהרצאה באולפנית בר אילן
מסדרון אולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6722&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fמסדרון אולפנית בר אילן
ספסלים באולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6727&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fספסלים באולפנית בר אילן
מבט מבפנים אל אולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6748&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fמבט מבפנים אל אולפנית בר אילן
ישיבת צוות הוראה באולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6731&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fישיבת צוות הוראה באולפנית בר אילן
רחבת פנים באולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6749&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fרחבת פנים באולפנית בר אילן
מסדרון בית הספר אולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6750&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fמסדרון בית הספר אולפנית בר אילן

הנהלת בית הספר

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#בדיקת קרינה - אולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Radiation29092014.pdf2014דוחותקרינה ​דוח מדידת קרינה אלקטרומגנטיות בתדרי RF באולפנית "בר אילן", בתאריך 29.9.2014 ​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#b480fb05-316b-44c3-8691-937cad6a2fb1;L0|#0b480fb05-316b-44c3-8691-937cad6a2fb1|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:חינוך על יסודי:בתי ספר העל יסודיים:אולפנית בר אילן;GPP|#680a8e99-b27f-4bc3-bbe3-7c348876038a;GPP|#c0bec531-ef1f-488d-8982-d2d89a6d2e54;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c109Radiation29092014.pdf28/09/2016 21:00:00
string;#בדיקת קרינה - אולפנית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation20072015.pdf2015דוחותקרינה ​דוח מדידת קרינה בתדרי רשת (50Hz) באולפנית "בר אילן", בתאריך 20.7.2015 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#b480fb05-316b-44c3-8691-937cad6a2fb1;L0|#0b480fb05-316b-44c3-8691-937cad6a2fb1|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:חינוך על יסודי:בתי ספר העל יסודיים:אולפנית בר אילן;GPP|#680a8e99-b27f-4bc3-bbe3-7c348876038a;GPP|#c0bec531-ef1f-488d-8982-d2d89a6d2e54;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c682radiation20072015.pdf19/07/2015 21:00:00

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

כתובת:

עולי הגרדום 10

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

  מפה ורשימה של שירותי/מתקני העירייה לפי איזור הכתובת שבחיפוש לפי כתובת. כברירת מחדל יוצגו תוצאות לכל העיר.

  סינון לפי מתקנים