תיכון יהודה הלוי

בכמה מילים

בביה"ס לומדים תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קלה, תלמידים עם משכל גבולי ותלמידים על הרצף האוטיסטי. ביה"ס מלווה את תלמידיו ומשפחותיהם בתחנות ההתפתחות השונות, ונותן מענה לצרכים האישיים, להעדפות, ליכולות ולחלומות.

בית הספר יהודה הלוי לחינוך מיוחד הינו "בית ספר לחיים" הנותן מענה אישי מותאם לתלמידים בגילאים 12-21. ​​
לכל תלמיד תוכנית לימודים אישית (תל"א) בהתאם לצרכיו, יכולותיו ורצונותיו האישיים, הנבנית בחשיבה משותפת עם משפחתו.​

 • כל הסיבות

  לקדם ולהעצים את קהילת ביה"ס על כל גווניה, במטרה לשפר את איכות החיים של התלמידים בהווה ובעתיד, באמצעות דיאלוג מתמיד עם השותפים (תלמידים-הורים-קהילה), בדגש על פיתוח יכולות, כישורים, תחומי עניין והעדפות, בדרך לחיים עצמאיים, איכותיים ומשמעותיים בחברה ובקהילה.
 • הדרך שלנו

  בית הספר מציע מרחבי למידה מגוונים: כיתות אם, סדנאות ביטוי ויצירה, מפעל תעסוקה בית ספרי, גינה טיפולית וחדרי טיפול. כמו כן, קיימת דירת הכשרה בית ספרית המקדמת למידה ותרגול מיומנויות יום יומיות בסביבה טבעית, מזמינה ומאפשרת. הלמידה בבית הספר מבוססת חוזקות.
 • תנו כבוד

  מועצת תלמידים פעילה המקדמת עשייה משמעותית בבית הספר ובקהילה. ייצוג של תלמידי בית הספר בטקס פעיל מצטיין מחוזי. מעורבות חברתית - יוזמות עם ולמען הקהילה- אימוץ חיילים בודדים, ספסל נתינה, שת"פ עם עמותת "עמך". נבחרת כדורגל.
 • מחוץ לקופסא

  מודל עבודה אקולוגי, לפיו כל הצוות פועל בגישה חינוכית-טיפולית חנות אינטרנטית המציעה מוצרי אומנות ייחודיים פרי עבודתם של התלמידים תלמידים בשכבת לימודי - התנסות במגוון סדנאות תעסוקה והשתלבות בשוק העבודה החופשי כחלק מתוכנית הלימודים טלרדיו - תחנת רדיו בית ספר
 • שכונה

  רמת אפרים
 • רובע:
  רובע ב
 • זרם:
  ממלכתי
 • סמל מוסד:
  420109

 

 

בית הספר יהודה הלויhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=9000&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93בית הספר יהודה הלוי
מתחם ישיבה יהודה הלויhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=9006&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93מתחם ישיבה יהודה הלוי
פעילויות בתיכון יהודה הלויhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=9004&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93פעילויות בתיכון יהודה הלוי
תיכון יהודה הלויhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=9007&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93תיכון יהודה הלוי
גינה טיפולית תיכון יהודה הלויhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=9003&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93גינה טיפולית תיכון יהודה הלוי
כיתת מוזיקה בית ספר יהודה הלויhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=9002&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93כיתת מוזיקה בית ספר יהודה הלוי
פעילויות בבית הספר יהודה הלויhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=9005&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93פעילויות בבית הספר יהודה הלוי
תיכון יהודה הלוי חינוך מיוחדhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=9001&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93תיכון יהודה הלוי חינוך מיוחד

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

כתובת:

אצ"ל

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

ספר טלפונים

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >