תיכון תמר אריאל (שפירא)

בכמה מילים

תיכון תמר אריאל (שפירא) הוא בית חינוך קהילתי המעניק לתלמידיו מרחב למידה, מקדם ערכים ומדעים. בבית הספר עתודה מדעית טכנולוגית היחידה בעיר בחינוך הממ“ד. בית הספר מקדם עולם ערכי-דתי, מחזק את הקשר הבין אישי בין מורים לתלמידים וקשוב לקהילת התלמידים וההורים.
 • כל הסיבות

  כחלוצים בלימודי המדע והטכנולוגיה, מוצעות תכניות חדשניות עם עתודה מדעית טכנולוגית ומגוון מגמות: בתחום המדעי-טכנולוגי - פיזיקה, ביולוגיה, רובוטיקה, אלקטרוניקה, מכטרוניקה, ניהול עיסקי, ימאות. בתחום העיוני - סוציולוגיה-פסיכולוגיה, תנ"ך, תושבע"פ, בית מדרש ועוד
 • הדרך שלנו

  בית הספר מותאם לרוח הזמן ומיישם למידה משמעותית ופדגוגיה חדשנית, באמצעות "ילקוט דיגיטלי" המאפשר חווית למידה בכיתה ובבית; כיתות מאובזרות טכנולוגית; דרכי הוראה מגוונות ותכניות לימוד ייחודיות היוצרות תשתית להעשרה ולמידה אחרת, ונתמכות בחלקן ע"י עיריית נתניה
 • תנו כבוד

  מקום ראשון בתחרות "צעד ראשון לנובל"; מקום ראשון בטכנודע חדרה; ציון לשבח בכנס נוער ראשון לאנרגיה מתחדשת; אות הצטיינות מחוזי על התנדבות ומעורבות בקהילה; מקום שני באולימפיאדת המתמטיקה העולמית; מקום שני בתחרות הדיבייט העירונית; מקום ראשון בתחרות מדענים צעירים
 • מחוץ לקופסא

  בית הספר נועד קודם כל לעצב את זהותו ואישיותו של התלמיד, ולכן אנו מטפחים זהות ציונית דתית ומחזקים את אישיותם על ידי מענה חברתי-רגשי במגוון פעילויות: טיולים, שבתות סמינריון, ביקור בתיאטרון ובמוזאון, שת"פ עם הגרעין, מועצת תלמידים פעילה, חסד בקהילה ועוד
 • שכונה

  רמת ידין
 • מספר תלמידים:
  1096
 • רובע:
  רובע ד
 • זרם:
  ממלכתי דתי (חמ''ד)
 • סמל מוסד:
  470187

 

 

חצר תיכון תמר אריאלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6808&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9Cחצר תיכון תמר אריאל
חצר תיכון תמר אריאלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6809&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9Cחצר תיכון תמר אריאל
מבנה תיכון תמר אריאלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6810&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9Cמבנה תיכון תמר אריאל
רחבה בתיכון תמר אריאלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6797&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9Cרחבה בתיכון תמר אריאל
תפילת בוקר בתיכון תמר אריאלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6799&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9Cתפילת בוקר בתיכון תמר אריאל
שיעור קרב מגע בתיכון תמר אריאלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6811&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9Cשיעור קרב מגע בתיכון תמר אריאל
משתתפים בשיעור הגנה עצמית בתיכון תמר אריאלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6812&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9Cמשתתפים בשיעור הגנה עצמית בתיכון תמר אריאל
שיעור הגנה עצמית בתיכון תמר אריאלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6786&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9Cשיעור הגנה עצמית בתיכון תמר אריאל
מבט נוסף אל חצר תיכון תמר אריאלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6804&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9Cמבט נוסף אל חצר תיכון תמר אריאל
משחק טניס שולחן בתיכון תמר אריאלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6805&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9Cמשחק טניס שולחן בתיכון תמר אריאל
משחק כדורגל בתיכון תמר אריאלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6806&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9Cמשחק כדורגל בתיכון תמר אריאל
משחק עם כלבים בחצר תיכון תמר אריאלhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=6807&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%AA%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9Cמשחק עם כלבים בחצר תיכון תמר אריאל

הנהלת בית הספר

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#בדיקת קרינה - תיכון תמר אריאל (שפירא)https://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation27082015.pdf2015דוחותקרינה ​דוח מדידת קרינה בתדרי רשת (50Hz) בבית ספר תיכון תמר אריאל (שפירא), בתאריך 27.8.2015 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#2731fa89-646e-45b8-8394-ff6b059f6e43;L0|#02731fa89-646e-45b8-8394-ff6b059f6e43|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:חינוך על יסודי:בתי ספר העל יסודיים:תיכון תמר אריאל (שפירא);GPP|#680a8e99-b27f-4bc3-bbe3-7c348876038a;GPP|#c0bec531-ef1f-488d-8982-d2d89a6d2e54;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c694radiation27082015.pdf26/08/2015 21:00:00
string;#בדיקת קרינה - תיכון תמר אריאל (שפירא)https://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation30092014G.pdf2014דוחותקרינה ​דוח מדידת קרינה אלקטרומגנטיות בתדרי RF בתיכון תמר אריאל, בתאריך 30.9.2014 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#2731fa89-646e-45b8-8394-ff6b059f6e43;L0|#02731fa89-646e-45b8-8394-ff6b059f6e43|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:חינוך על יסודי:בתי ספר העל יסודיים:תיכון תמר אריאל (שפירא);GPP|#680a8e99-b27f-4bc3-bbe3-7c348876038a;GPP|#c0bec531-ef1f-488d-8982-d2d89a6d2e54;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c129radiation30092014G.pdf29/09/2014 21:00:00

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

כתובת:

סיני 1

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

  מפה ורשימה של שירותי/מתקני העירייה לפי איזור הכתובת שבחיפוש לפי כתובת. כברירת מחדל יוצגו תוצאות לכל העיר.

  סינון לפי מתקנים