תיכון אמי"ת בר אילן לבנים

בכמה מילים

אמי“ת בר אילן בנים היא קהילה תורנית לומדת, היוצרת מרקם חברתי משמעותי של כל חברי הקהילה: מורים תלמידים והורים, להגשמה מעשית של ערכים תורניים וציוניים. תלמידי בית הספר, מגיעים להישגים לימודיים ובו זמנית מעמיקים שורשים בחברה הישראלית.
 • כל הסיבות

  חינוך למצויינות בכל התחומים והקפדה על אווירה משפחתית ושמחה; מצויינות תורנית והעמקה בכל מקצועות הקודש והלכות התורה; מצויינות לימודית באמצעות מגמות לימוד, פרויקטים ייחודיים ומערך חוגים עשיר; מצוינות ערכית חינוכית, תוך טיפוח מידות, ערכים ונכונות לתרום לחברה
 • הדרך שלנו

  צוות בית החינוך מאמין גדול בשיח משמעותי בין אנשים, תוך אמונה שתקשורת מיטבית מהווה תשתית עיקרית להצלחה. כשהתקשרות משולבת בהקשבה ובאהבת אדם, הרי היא מטפחת שיח משמעותי ופתוח ומזמנת התנהגות מכבדת המובילה לקבלה אמיתית של האחר ולביסוס ערכי הרב תרבותיות
 • תנו כבוד

  תשע"ד: מקום ראשון בתחרות דיבייט עירונית; תשע"ה: מקום ראשון בחידון התנ"ך העירוני; תשע"ה: מקום ראשון בתחרות נס טכנולוגיה; תשע"ז ותשע"ח: ברשימת בתי הספר המצטיינים של משרד החינוך; תשע"ח: בית ספר מצטיין ברשת אמי"ת
 • מחוץ לקופסא

  כדי לעורר את הרצון ללמידה, התלמידים "טועמים" ממגוון נושאים, עד שיבחרו במה ירצו להעמיק; מערך החוגים שלנו מקנה העשרה, הרחבת אופקים וחיזוק מיומנויות; מגוון הכלים הניתנים לכל תלמיד, מאפשרים מיצוי הפוטנציאל, והעצמת החוסן הנפשי להתמודדות מיטבית עם אתגרי היומיום
 • שכונה

  רמת ידין
 • מספר תלמידים:
  453
 • רובע:
  רובע ד
 • זרם:
  ממלכתי דתי (חמ''ד),חינוך מוכר שאינו רשמי
 • סמל מוסד:
  453605

 

 

משחק כדורסל בתיכון אמי"ת בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7082&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fמשחק כדורסל בתיכון אמי"ת בר אילן
חצר תיכון אמי"ת בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7083&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fחצר תיכון אמי"ת בר אילן
משחק כדורגל בתיכון אמי"ת בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7084&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fמשחק כדורגל בתיכון אמי"ת בר אילן
מסדרון תיכון אמי"ת בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7068&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fמסדרון תיכון אמי"ת בר אילן
חצר תיכון אמי"ת בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7072&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fחצר תיכון אמי"ת בר אילן
חצר תיכון אמי"ת בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7073&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fחצר תיכון אמי"ת בר אילן
שיעור ביוליוגיה בתיכון אמי"ת בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7078&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fשיעור ביוליוגיה בתיכון אמי"ת בר אילן
ניסוי מדעי בתיכון אמי"ת בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7080&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fניסוי מדעי בתיכון אמי"ת בר אילן
מבט מבפנים אל תיכון אמי"ת בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7085&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fמבט מבפנים אל תיכון אמי"ת בר אילן
מבט מפנים אל תיכון אמי"ת בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7077&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fמבט מפנים אל תיכון אמי"ת בר אילן
שער הכניסה של תיכון אמי"ת בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7069&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fשער הכניסה של תיכון אמי"ת בר אילן
שלט הכניסה של תיכון אמי"ת בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=7070&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9Fשלט הכניסה של תיכון אמי"ת בר אילן

הנהלת בית הספר

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#בדיקת קרינה - בית ספר אמית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation23082018A.pdf2018דוחותקרינה ​דוח מדידת שטף שדה מגנטי ELF רשת חשמל בבית ספר אמית בר אילן, בתאריך 23.8.2018 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4082223c-c054-48f6-9d6a-ed77c15caf72;L0|#04082223c-c054-48f6-9d6a-ed77c15caf72|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:חינוך על יסודי:בתי ספר העל יסודיים:בית ספר אמי"ת בר אילן בנים;GPP|#680a8e99-b27f-4bc3-bbe3-7c348876038a;GPP|#c0bec531-ef1f-488d-8982-d2d89a6d2e54;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c331radiation23082018A.pdf22/08/2018 21:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר אמית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation20032016A.pdf2016דוחותקרינה ​סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בתדירויות רשת החשמל​, בבית ספר אמית בר אילן, בתאריך 20.3.2016 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4082223c-c054-48f6-9d6a-ed77c15caf72;L0|#04082223c-c054-48f6-9d6a-ed77c15caf72|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:חינוך על יסודי:בתי ספר העל יסודיים:בית ספר אמי"ת בר אילן בנים;GPP|#680a8e99-b27f-4bc3-bbe3-7c348876038a;GPP|#c0bec531-ef1f-488d-8982-d2d89a6d2e54;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c343radiation20032016A.pdf19/03/2016 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר אמית בר אילןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation05112014.pdf2014דוחותקרינה ​דוח מדידת קרינה אלקטרומגנטיות בתדרי RF בבית ספר אמית בר אילן, בתאריך​ 4.11.2014​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4082223c-c054-48f6-9d6a-ed77c15caf72;L0|#04082223c-c054-48f6-9d6a-ed77c15caf72|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:חינוך על יסודי:בתי ספר העל יסודיים:בית ספר אמי"ת בר אילן בנים;GPP|#680a8e99-b27f-4bc3-bbe3-7c348876038a;GPP|#c0bec531-ef1f-488d-8982-d2d89a6d2e54;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c112radiation05112014.pdf03/11/2014 22:00:00

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

כתובת:

הנביאים 7

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

  מפה ורשימה של שירותי/מתקני העירייה לפי איזור הכתובת שבחיפוש לפי כתובת. כברירת מחדל יוצגו תוצאות לכל העיר.

  סינון לפי מתקנים