דוחות חנייה

​מהו דוח חנייה

הסדרי חנייה ואכיפתם בעיר נתניה מוגדרים בחוק עזר לנתניה (העמדת רכב וחנייתו) תשכ"ה-1965. המקור החוקי לרישום דוח חנייה (הודעת תשלום הקנס) הינו סעיף 228 (א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982. 

בדוח חנייה מפורט תיאור העובדות המהוות את עבירת החנייה (מספר רכב, תאריך, ומקום ביצוע העבירה), סעיף העבירה וכן שיעור הקנס ומועד אחרון לתשלום הדו"ח. יובהר כי בהתאם להוראות החוק אי תשלום הדוח במועדים הקבועים בחוק יגרור לפעולות אכיפה מתקדמות לרבות עיקולים- הימנעו מכך ושלמו חובכם במועד. לעיון בנוסח חוק ​עזר נתניה העמדת רכב וחנייתו- הקליקו כאן​.

תשלום דוח חנייה

ניתן לשלם דוח חנייה באופנים הבאים:

ערעור על דוח חנייה

ערעור בגין דוח ברירת משפט ניתן להגיש בתוך 30 ימים מקבלת הודעת התשלום. בהתאם להוראות החוק יש להגיש ערעור בכתב בצרוף ראיות התומכות בבקשה. 

ניתן להגיש ערעור באופנים הבאים:

בקשה להשפט על דוח חנייה

בקשה להישפט בגין דוח ברירת משפט ניתן להגיש בתוך 90 ימים מקבלת הודעת התשלום. בהתאם להוראות החוק את הבקשה יש להגיש בכתב.

ניתן להגיש בקשה להישפט באופנים הבאים:

בקשה להסבת דוח חנייה

בקשה להסבת הדוח- המוגשת במקרים בהם הבעלים של הרכב לא ביצע את העבירה ונוהג אחר ברכב ביצע את העבירה, ניתן להגיש בתוך 90 ימים מקבלת הודעת התשלום. את הבקשה להסבה יש להגיש בכתב בצירוף המסמכים המקוריים הבאים: 

  • תצהיר של הנוהג ברכב כי הוא זה שנהג ברכב בעת רישום הדוח, מאומת כדין על ידי עו"ד
  • צילום רשיון נהיגה. 

​ניתן להגיש בקשות להסבה באמצעות דואר רשום , לכתובת: ת.ד 7031, נתניה, מיקוד 42120.​

או באמצעות מערכת ההסבות האינטרנטית​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

בדיקת סטטוס תו חנייהבדיקת סטטוס תו חנייהhttps://www.metropark.co.il/select-department/select-parking-action/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%AA%D7%95/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%95%D7%A1-%D7%AA%D7%95-%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%94
בקשה לתו חניהבקשה לתו חניהhttps://www.metropark.co.il/select-department/select-parking-action/parking-permit/parking-permit-request/?authorityid=40
ערעור על דוח חניהערעור על דוח חניהhttps://www.metropark.co.il/select-department/select-parking-action/appeal/search-parking-report?AuthorityID=40

 

 

טופס ערעור לתובע עירוני על דוח חנייהטופס ערעור לתובע עירוני על דוח חנייהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Appealform.docxטופס ערעור לביטול דוח חנייה

 קישורי סיכום

קישורים שימושיים

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}