חניית נכים

​מקום חנייה אישי לנכה

עיריית נתניה מקצה מקומות חנייה אישיים לנכים המתגוררים בעיר. תג הנכה ניתן על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בלבד. לעיון באתר​ משרד ה​תחבורה והבטיחות בדרכים- הקליקו כאן​.

כדאי לדעת:

 • מקום החנייה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק ל"רכב מזכה"- רכב שנושא תג נכה ומספרו מופיע על גבי תמרור החנייה.
 • לא יוקצה מקום חנייה אישי לפונה שיש לו חנייה הנמצאת בשימושו הבלעדי (כגון: חנייה הצמודה לדירת מגוריו). העירייה תהיה רשאית לבטל את ההקצאה למקום חנייה שניתנה, אם ימצא כי הזכאות למקום החנייה אינה קיימת עוד, מכל סיבה שהיא - שינוי בהוראות הדין, שינוי בקריטריונים של העירייה וכיוצא באלה. 
 • העירייה רשאית לדרוש כל מסמך להנחת דעתה ​​​בדבר התקיימותם של כללי הזכאות למקום חנייה אישי לנכה.
 • במקרים חריגים ומיוחדים רשאית העירייה להקצות מקום חנייה שלא על פי כללי הזכאות, ובלבד שתנמק את החלטתה

להלן תמצית הוראות החוק בעניין חניית נכים:

בהתאם להוראות חוק חנייה לנכים, תשנ"ד-1993 (להלן "החוק"), מי שזכאי למקום חנייה לרכב מזכה אחד הינו מי שרכבו נושא תג נכה, וכן מי שהוא עיוור או נכה שהציג אישור רפואי מרופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, על אחת מאלה:

 • דרגת נכותו הרפואית מעל 90%
 • הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו
 • הוא זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות. 

תנאים לקבלת מקום חנייה אישי לנכה בסמוך לביתו 

בעלי נכות העומדים בהוראות החוק זכאים להקצאת מקום חנייה בסמוך למקום מגוריהם, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. המסמכים הנדרשים על ידי העירייה בכדי לדון בבקשה:

 • אישור על אחוזי נכות בשיעור של 90% ומעלה הנושא תאריך עדכני של שנת הבקשה (מביטוח לאומי או משרד הביטחון או כל גורם רשמי אחר)
 • העתק דו-צדדי של תג הנכה שהונפק להם על ידי משרד הרישוי
 • העתק תעודת הזהות, לרבות ספח הכתובת
 • העתק רישיון רכב בתוקף, של רכב המזכה המופיע בתג הנכה 
 • צילום תעודת עיוור (במידה ומדובר באדם עיוור)
 • אישור ניידות מביטוח לאומי ו/או מרופא אורטופד על מוגבלות בהליכה למרחק
 • אישור משרד התחבורה שהרכב מוצמד  לתג נכה
 • נסח טאבו +תסריט והצמדות.
 • מספר הרכב המופיע בתג הנכה, עבורו מבוקשת הקצאת מקום החנייה. מספר הרכב יופיע על גבי תמרור החנייה המראה על הקצאת מקום החנייה.
 • במידה והנהג הוא אינו הנכה יש לצרף רישיון נהיגה בתוקף + תעודת זהות וספח.

שימו לב: במידה שלא יצורפו לבקשה כל המסמכים עדכניים הנדרשים, לרבות חוות דעת מקצועית מרופא מומחה בתחום האורתופדיה, הבקשה לא תובא לדיון במסגרת הוועדה.

נכים שאינם זכאים למקום חנייה בלעדי

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

  פרטי התקשרות

  {{title}}
  {{AllDetails.FullName}}

  יצירת קשר:

  פרטי התקשרות

  {{DepAllDetails.Name}}

  יצירת קשר:

  ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

   

   

  טופס ערעור לתובע עירוני על דוח חנייהטופס ערעור לתובע עירוני על דוח חנייהhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/Appealform.docxטופס ערעור לביטול דוח חנייה