חנייה, חוק העזר העירוני

​להלן טבלה המפרטת את סעיפי העבירה האפשריים בנוגע לחניית כלי רכב:

​​הסעיף הרלוונטי בחוק

​תיאור העבירה

​מספר עבירה על גבי הדוח

11 (א)

​מבלי ששילמת אגרת הסדר בשיעור שנקבע בתוספת לחוק העזר

​1

3 (גג) (1)

​שלא בתוך אחד השטחים הפנויים המסומנים לכך בקווי צבע באופן אחר

​2

​3 (גג) (3)

​מבלי שהצמדת כרטיס חניה לשמשה הקדמית או לחלון הדלת הקדמית בצד הפנימי הקרוב למדרכה

​4

​3 (גג) (4)

​מבלי לציית ולמלא את כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החניה ועל התמרור המוצב בשטח החניה המוסדר

​5

​12א (ד)

​המשתמש ביותר מכרטיס חנייה אחד בעד חנייה אחת

​5

​12א (ה)

​החנית את מכוניתך מעבר למשך הזמן הקבוע בכרטיס החנייה ובתמרור המוצב במקום

​7

​12א (א)

​שלא בהתאם להוראות חוק עזר זה ושלא בהתאם להוראות המפורטות​

​8

​12א (ב)

​השתמשת בכרטיס חנייה: שלא הודפס ואושר כדין בידי המועצה

​9

​12א (ג)

​השתמשת בכרטיס חנייה: ליותר מאשר חניה אחת

​10

​5א

העמדת/החניית את רכבך/חלק מרכבך על המדרכה

​11

​5א

​​העמדת/החניית את 2 גלגלים מרכבך על המדרכה ומלבד שנותר מעבר בהתאם לחוק​

​12

​5 (ב) (1)

​שאינו שייך לסוג הרכב שחנייתו שם הותר על ידי העיריה

​13

​5 (ב) (2)

​שלא בתוך אחד השטחים המסומנים בקווי צבע או באופן אחר

​14

​5 (ב) (3)

​שלא בזמן ובמשך התקופה שבהם הותרה החניה במקום

​15

​5 (ב) (4)

​כשמקום החניה תפוס על ידי רכב במספר שנקבע כמותר לחנייה בעת ובעונה אחת

​16

​6

​שנתקלקל קלקול המונע המשכת הנסיעה/שלא על שולי הדרך מצד ימין שלא בסמוך לשפה הימנית של הכביש

​25

​5 (א)

​במקום שהחנייה נאסרה על ידי העיריה והאיסור מסומן על ידי תמרור

​25

​5 (א)

​במקום שהחנייה נאסרה על ידי העיריה והאיסור מסומן על ידי תמרור

​30/50

​5 (ג) (1)

​באופן שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה

​31/51

​5 (ד) (4)

​בתוך צומת/בתחום 12 מטרים מצומת

​32/52

​5 (ד) (5)

​במקום כניסה לשטח המיועד לכל רכב

​33/53

​5 (ד) (7)

​בתוך מעבר חצייה או בתחום 12 מטרים לפניו

​34/54

​5 (ד) (10)

​החניית רכבך בצד רכב אחר העומד או חונה בצידו של הרחוב (חנייה כפולה)

​35/55

​5 (ד) (12)

​בתחום תחנת האוטובוסים מסומנת/ ובאין סימון בתוך 20 מטרים לפני או אחרי תמרור תחנת אוטובוסים

​36/56

​5 (ד) (14)

​העמדת/החניית רכבך בתחום תחנת מוניות

​37/57

​5 (ד) (16)

​העמדת/החניית רכבך ליד תמרור המסמן מקום חניה לרכב של נכה

​38/58

​5 (ד) (8)

​העמדת/החניית את רכבך בתוך 12 מטרים לפני קו עצירה​

​39/59

​5 (א)

​במקום שהחניה נאסרה והאיסור מסומן על ידי תמרור כאזור קנס מוגדל

​40/60

​7 (ז)

​החנית מונית בדרך לזמן העולה על הזמן הדרוש להעלאת נוסעים או הורדתם

​41/61

​7 (א)

​העמדת/החניית מונית במקום חנייה שלא נקבע כתחנת מוניות

​42/62

​5 (ד) (1)

​העמדת/החנית רכב בצד שמאל של הדרך, בניגוד לכיוון התנועה

​43/63

​5 (ד) (3)

​העמדת/החניית רכב על שביל אופניים מסומן בתמרור

​44/64

​8 (א)

​לא יעמיד אדם אוטובוס בדרך אלא אם תמרור מורה אחרת

​45/55

​5 (ד) (11)

​ העמדת/החניית רכב על גשר​

​46/66

תעריפים לקנסות

שיעור הקנסות קבוע בסעיף 3 לצו התעבורה (עבירות קנס), תשס"ב – 2002. לעיון בנוסח הסעיף הרלוונטי- הקליקו כאן.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

 קישורי סיכום

קישורים שימושיים