תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

מרכז שליטה ובקרה/מוקד עירוניhttps://www.netanya.muni.il/CityHall/ServicesInnovation/Pages/CallCenter.aspxמרכז שליטה ובקרה/מוקד עירוניבאילו סוגי פניות מטפל המוקד העירוני? כיצד ניתן לפנות למוקד? תשובות ומידע שימושי נוסף ​המוקד העירוני מהווה כתובת זמינה לקבלת מידע וטיפול בפניות אשר אכיפתם מתבצעת על ידי עיריית נתניה.באילו סוגי פניות מטפל המוקד העירוני? כיצד ניתן לפנות למוקד? תשובות ומידע שימושי נוסףתמונת פריטשירות וחדשנות לתושב;שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוניtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי55
מרכז שליטה ובקרה/מוקד עירוניhttps://www.netanya.muni.il/callcenterמרכז שליטה ובקרה/מוקד עירוניבאילו סוגי פניות מטפל המוקד העירוני? כיצד ניתן לפנות למוקד? תשובות ומידע שימושי נוסף ​המוקד העירוני מהווה כתובת זמינה לקבלת מידע וטיפול בפניות אשר אכיפתם מתבצעת על ידי עיריית נתניה.באילו סוגי פניות מטפל המוקד העירוני? כיצד ניתן לפנות למוקד? תשובות ומידע שימושי נוסףתמונת פריטשירות וחדשנות לתושב;שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוניכללי בסיסי55
מוקד עירוני להסעת תלמידיםhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article709.aspxמוקד עירוני להסעת תלמידיםעוד מיום שני 22.8.21 מפעילה עיריית נתניה מוקד ייעודי לקבלת מידע ומענה על מערך הסעות התלמידים בחינוך המיוחד והרגיל.עוד מיום שני 22.8.21 מפעילה עיריית נתניה מוקד ייעודי לקבלת מידע ומענה על מערך הסעות התלמידים בחינוך המיוחד והרגיל.תמונת פריטחינוךtext/html; charset=utf-8 כתבה683683
הגשת טופס 106 למוקד עירוניhttps://www.netanya.muni.il/Pages/106_submission.aspxהגשת טופס 106 למוקד עירוניהגשת טופס 106 למוקד עירוני. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי4949
מודעה מס 42/22 דרוש/ה לעיריית נתניה מ"מ מוקדן/ית למוקד העירוני במוקד העירוני https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/D4222.pdfמודעה מס 42/22 דרוש/ה לעיריית נתניה מ"מ מוקדן/ית למוקד העירוני במוקד העירוני מכרזיםעץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mAE7EQw1bM8Nhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/D4222.pdf2022מודעה מס 42/22 דרוש/ה לעיריית נתניה מ"מ מוקדן/ית למוקד העירוני במוקד העירוני דרושים581581
בדיקת קרינה - מוקד עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation15062016B.pdfבדיקת קרינה - מוקד עירוניחופש המידע:דוחות:קרינה;מסמכים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בתדירויות רשת חשמל בכתובת- הצורן 2, נתניה, בתאריך 16.6.2016 עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה חופש המידע:קרינהGP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625capplication/pdf הצפת מסמכיםstring;#בדיקת קרינה - מוקד עירוני2016קרינה11951195
מכרז פנימי מס' 38/21 למשרות של מוקדנים במוקד העירוניhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/3821A.pdfמכרז פנימי מס' 38/21 למשרות של מוקדנים במוקד העירונימכרזיםעץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוני/מרכז שליטה ובקרהGP0|#5ee717b9-8f25-4e83-ba70-88c9a9491655;L0|#05ee717b9-8f25-4e83-ba70-88c9a9491655|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוני/מרכז שליטה ובקרה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/3821A.pdf2021מכרז פנימי מס' 38/21 למשרות של מוקדנים במוקד העירונימכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)138138
מוקד עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/Business/BusinessDevelopment/News/Pages/BusinessCenter.aspxמוקד עסקיםמוקד עסקים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי44
גופים, ארגונים ומוקדי מידעhttps://www.netanya.muni.il/City/PublicHealth/Covid19/Pages/ContactInfo.aspxגופים, ארגונים ומוקדי מידעגופים, ארגונים ומוקדי מידע. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. ​לפניכם רשימת מוקדים טלפונים הרלוונטיים להתמודדות עם וירוס הקורונה.ללא תמונהבריאות הציבורtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי44
שירותי חירום עירונייםhttps://www.netanya.muni.il/City/SecurityAndEmergency/EssentialServices/Pages/MES.aspxשירותי חירום עירונייםשירותי חירום עירוניים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. בשעת חירום מתפקד המוקד העירוני כלשכת מידע ראשית לתושבי העיר, מסייע לגורמים המטפלים לטפל באירועי חירום ובסיום אירוע חירום מוודא את החזרת המצב לקדמותו.ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי3232
מוקד מגןhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Welfare/Administration/Pages/Magen.aspxמוקד מגןמוקד מגן הינו מוקד טלפוני לדיווח אודות קטינים עד גיל 18 אשר נמצאים בסיכון. כתובת המוקד: תל חי 8, נתניה מוקד מגן הינו מוקד טלפוני לדיווח אודות קטינים עד גיל 18 אשר נמצאים בסיכון. כתובת המוקד: תל חי 8, נתניה.מוקד מגן הינו מוקד טלפוני לדיווח אודות קטינים עד גיל 18 אשר נמצאים בסיכון. כתובת המוקד: תל חי 8, נתניהתמונת פריטרווחה וביטחון חברתי09-8608881text/html; charset=utf-8 רווחה44
מוקד לעולים בצרפתיתhttps://www.netanya.muni.il/Residents/AliyahandIntegration/Pages/FIC.aspxמוקד לעולים בצרפתיתמוקד לעולים בצרפתית. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. ​עיריית נתניה שמה לה למטרה להנגיש את השירותים העירוניים במגוון שפות ובתוכן השפה הצרפתית, זאת בידיעה שהעיר נתניה היא אחת הערים הגדולות שקולטות עולים מצרפת.תמונת פריטקליטה ושילוב חברתיtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי66
מנהל/ת המוקד העירוני לעולי אתיופיהhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1935מנהל/ת המוקד העירוני לעולי אתיופיהספר טלפונים/אנשיםמנהל/ת מוקדאליאס מהרי09-8856324[email protected]עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף קליטה:בית הידידותGP0|#b8bc5528-3a7c-4af3-9800-e6171ade8819;L0|#0b8bc5528-3a7c-4af3-9800-e6171ade8819|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף קליטה:בית הידידות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#133f1035-64ce-4483-995f-50fb60c7e463;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים19351935
מידע מוקדם לעסקhttps://www.netanya.muni.il/Business/BLTS/PrimaryInfoמידע מוקדם לעסקמידע מוקדם לעסק. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. מידע בנוגע להוצאת רישיון עסק לעסקים הפועלים בעיר נתניהתמונת פריטעסקיםtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
יחידות עירוניותhttps://www.netanya.muni.il/CityHall/Unitsיחידות עירוניותיחידות עירוניות. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 לובי11
חברות ועמותות עירוניותhttps://www.netanya.muni.il/CityHall/MCNחברות ועמותות עירוניותחברות ועמותות עירוניות. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..text/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
שיטור עירוניhttps://www.netanya.muni.il/CityHall/InspectionPolicing/Pages/MunicipalPolicing.aspxשיטור עירונימה הם תחומי אחריות יחידת השיטור העירוני? אילו סמכויות יש לאנשי היחידה? על כך וגם מידע אודות סיירת המתנדביםמה הם תחומי אחריות יחידת השיטור העירוני? אילו סמכויות יש לאנשי היחידה? על כך וגם מידע אודות סיירת המתנדביםתמונת פריטאכיפה;אכיפה:פיקוח ושיטור עירוניtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי55
התחדשות עירוניתhttps://www.netanya.muni.il/CityHall/Engineering/UrbanRenewalהתחדשות עירוניתהתחדשות עירונית. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטהתחדשות העירtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
ווטסאפ עירוניhttps://www.netanya.muni.il/CityHall/ServicesInnovation/Pages/whatsupcity.aspxווטסאפ עירוניווטסאפ עירוני. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי4343
ספריות עירוניותhttps://www.netanya.muni.il/CityHall/MCN/Pages/Citylibraries.aspxספריות עירוניותספריות עירוניות. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. רשת הספריות העירוניות בנתניה מציעה לתושבי העיר עולם רב-גווני של חוויות אינטלקטואליות ובית למפגש קהילתי וחברתי.תמונת פריטחברות עירוניות;חברות עירוניות:ספריות עירוניותtext/html; charset=utf-8 מרכזי שירות88