homepage

מה קורה במרכז העיר?

כל מה שרצית לדעת בזמן אמת

האירועים הקרובים ביותר

 

 

שיח גלריהשיח גלריה<img alt="" src="/PublishingImages/אירועים/היכל%20התרבות/2023/110223.jpg" style="BORDER:0px solid;" />תערוכה: המחר לא ימחק את העברhttps://www.netanya.muni.il/City/Events/Pages/gallery110223.aspxתמונת פריט11/02/2023 09:00:0011/02/2023 10:00:00גלריה על הצוקFalse
הפנינג עצים ועציצים במרכז העירהפנינג עצים ועציצים במרכז העיר<img alt="" src="/PublishingImages/אירועים/מוזיאון%20נתניה/060223.jpg" style="BORDER:0px solid;" />נתניה חוגגת ט"ו בשבטhttps://www.netanya.muni.il/City/Events/Pages/merkazhayir060223.aspxתמונת פריט13/02/2023 09:00:0013/02/2023 17:00:00הרצל סטריט מול / גלריית תל חיFalse
שישי נשי בגלריה על הצוקשישי נשי בגלריה על הצוק<img alt="" src="/PublishingImages/אירועים/מוזיאון%20נתניה/030323.jpg" style="BORDER:0px solid;" />מפגש וסדנא עם האמנית מיכל ליטואר-גבריאלוב בעקבות התערוכה: המחר לא יפגוש את העבר.https://www.netanya.muni.il/City/Events/Pages/gallery030323.aspxתמונת פריט03/03/2023 08:00:0003/03/2023 09:00:00גלריה על הצוקFalse

נתניה מזמינה אותך לעקוב ולהתעדכן

כתבות חדשות

 

 

אירועי ט"ו בשבט ברחבי העיראירועים:חגי ישראל:טו בשבט:טו בשבט 23 אירועים עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:מינהלת מרכז העיר עץ ארגוני:חברות עירוניות:עמותת היכל התרבות עץ ארגוני:חברות עירוניות:החברה למען הספורט:מוזיאון העיר נתניה עץ ארגוני:ועדות העירייה:נציגים:מתנ"סים עץ ארגוני:חברות עירוניות:רגעים, העמותה לחינוך בלתי פורמלי עץ ארגוני:חברות עירוניות:ספריות עירוניות29/01/2023 07:09:00https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2380.aspx<img alt="" src="/PublishingImages/Generic/חגי%20ישראל/טו%20בשבט/0223.jpg" width="659" style="BORDER:0px solid;" />תמונת פריט
עיריית נתניה מובילה את מהפכת האנרגיה המתחדשתעץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:מינהלת מרכז העיר עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר אביחי עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבהעיריית נתניה מובילה את מהפכת האנרגיה המתחדשת ומבצעת בימים אלה את הפרויקט הגדול בארץ להתקנת מערכות פוטו וולטאיות על גגות מוסדות חינוך, מבני ציבור ומגרשי ספורט.09/01/2023 10:01:00https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2355.aspx<img alt="" src="/PublishingImages/articles/איכות%20הסביבה/greenenergy1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />תמונת פריט
נתניה. השנה שהייתהעץ ארגוני:מינהל הנדסה נושא:חינוך עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה נושא:ספורט עץ ארגוני:חברות עירוניות:החברה למען הספורט:אגף הספורט עץ ארגוני:ועדות העירייה:נציגים:מתנ"סים עץ תעודות זהות:חופי נתניה נושא:איכות הסביבה עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה אתרים:גלריה על הצוק עץ ארגוני:חברות עירוניות:עמותת היכל התרבות:טרמולו - מרכז כלי הקשה עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:מינהלת מרכז העיר נושא:רווחה עץ ארגוני:מינהל רווחה וביטחון חברתי נושאי משנה:קליטת עלייה ושילוב חברתי עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף קליטה עץ ארגוני:חברות עירוניות:עמותת היכל התרבות נושא:תיירות עץ ארגוני:חברות עירוניות:האגודה לעידוד התיירות נושא:הנדסהנתניה. השנה שהייתה04/01/2023 16:46:00https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2350.aspx<img alt="" src="/PublishingImages/Generic/חופים/93.jpg" style="BORDER:0px solid;" />תמונת פריט