homepage

מה קורה במרכז העיר?

כל מה שרצית לדעת בזמן אמת

האירועים הקרובים ביותר

 

 

ערב הוקרה לכוחות הביטחון וההצלהערב הוקרה לכוחות הביטחון וההצלה<img alt="" src="/PublishingImages/אירועים/פלנתניה/חנוכה%202023/22.jpg" style="BORDER:0px solid;" />צה"ל, משטרת נתניה, כבאות והצלה, מד"א ועוד במפגן כח מרשים, מלווה בתזמורת משטרת ישראל ושלל סדנאות והפעלות לילדיםhttps://www.netanya.muni.il/City/Events/Pages/bitachon071223.aspxתמונת פריט07/12/2023 14:00:0007/12/2023 17:00:00ככר העצמאותFalse
הדלקת נרות חגיגית בכיכר העצמאותהדלקת נרות חגיגית בכיכר העצמאות<img alt="" src="/PublishingImages/אירועים/פלנתניה/חנוכה%202023/05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />הדלקת נרות בחנוכיית הענק ע"י חב"ד נתניה וחלוקת סופגניותhttps://www.netanya.muni.il/City/Events/Pages/hanuka091223.aspxתמונת פריט09/12/2023 16:30:0009/12/2023 17:00:00ככר העצמאותFalse
חנוכה בכיכר העצמאותחנוכה בכיכר העצמאות<img alt="" src="/PublishingImages/אירועים/פלנתניה/חנוכה%202023/05.jpg" style="BORDER:0px solid;" />הדלקת נרות בחנוכיית הענק ע"י חב"ד נתניה וחלוקת סופגניותhttps://www.netanya.muni.il/City/Events/Pages/hanuka101223.aspxתמונת פריט10/12/2023 14:00:0010/12/2023 16:00:00ככר העצמאותFalse
חנוכה בכיכר העצמאותחנוכה בכיכר העצמאות<img alt="" src="/PublishingImages/אירועים/פלנתניה/חנוכה%202023/08.jpg" style="BORDER:0px solid;" />הדלקת נרות בחנוכיית הענק ע"י חב"ד נתניה וחלוקת סופגניותhttps://www.netanya.muni.il/City/Events/Pages/hanuka111223.aspxתמונת פריט11/12/2023 15:00:0011/12/2023 18:00:00ככר העצמאותFalse
חנוכה בכיכר העצמאותחנוכה בכיכר העצמאות<img alt="" src="/PublishingImages/אירועים/פלנתניה/חנוכה%202023/33.jpg" style="BORDER:0px solid;" />הדלקת נרות בחנוכיית הענק ע"י חב"ד נתניה וחלוקת סופגניותhttps://www.netanya.muni.il/City/Events/Pages/hanuka121223.aspxתמונת פריט12/12/2023 15:00:0012/12/2023 17:00:00ככר העצמאותFalse
חנוכה בכיכר העצמאותחנוכה בכיכר העצמאות<img alt="" src="/PublishingImages/אירועים/פלנתניה/חנוכה%202023/09.jpg" style="BORDER:0px solid;" />שרים ישראלי עם האמן והיוצר יוני רועה וכוכבי ביה"ס למוסיקה סיטארhttps://www.netanya.muni.il/City/Events/Pages/hanuka131223.aspxתמונת פריט13/12/2023 15:00:0013/12/2023 16:00:00ככר העצמאותFalse
חנוכה בכיכר העצמאותחנוכה בכיכר העצמאות<img alt="" src="/PublishingImages/אירועים/פלנתניה/חנוכה%202023/06.jpg" style="BORDER:0px solid;" />הדלקת נרות בחנוכיית הענק ע"י חב"ד נתניה וחלוקת סופגניותhttps://www.netanya.muni.il/City/Events/Pages/hanuka141223.aspxתמונת פריט14/12/2023 14:00:0014/12/2023 17:00:00ככר העצמאותFalse

נתניה מזמינה אותך לעקוב ולהתעדכן

כתבות חדשות

 

 

עיריית נתניה מחזקת את העסקים בנתניהעץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף פיתוח עסקי עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף רישוי עסקים, מכרזים ושילוט עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף דוברות והסברה עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:מינהלת מרכז העיר עץ ארגוני:חברות עירוניות:האגודה לעידוד התיירות כללי:bizatwarכחלק מהמדיניות העירונית לחיזוק ומתן סיוע והקלות לעסקים המקומיים בייחוד בעת המורכבת הזו, עיריית נתניה, באמצעות אגף דוברות והסברה, העלתה קמפיין לעידוד קנייה בעסקים מקומיים בשיתוף אגף פיתוח עסקי, אגף רישוי עסקים, מינהלת מרכז העיר והאגודה לעידוד התיירות.28/11/2023 10:08:00https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article3212.aspx<img alt="" src="/PublishingImages/articles/עסקים/עיריית%20נתניה%20מחזקת%20את%20העסקים.%20סיכום.jpg" style="BORDER:0px solid;" />תמונת פריט
ויהי אורעץ ארגוני:מינהל אכיפה, פיקוח וביטחון:אגף ביטחון וחירום עץ ארגוני:מינהל תפעול:מינהלת התחדשות עירונית חברתיתכולנו ביחד מדליקים את האור28/11/2023 07:16:00https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article3210.aspx<img alt="" src="/PublishingImages/ויהי%20אור%20כיכר%20העצמאות.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />תמונת פריט
זעקה להשבת החטופיםעץ ארגוני:לשכת ראש עיריית נתניה:מחלקת מעמד האישה עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:מינהלת מרכז העיר עץ ארגוני:מינהל אכיפה, פיקוח וביטחון:אגף ביטחון וחירוםמיצג מיוחד ומרגש הוצב ביום שני השבוע בכיכר העצמאות בנתניה – 240 זוגות נעליים עם תמונות החטופים, כאשר לכל זוג נעליים נקשר בלון צהוב בסרט צהוב. המיצג הינו פרי יוזמתה של היועצת לקידום מעמד האישה בעירייה, אילנה גורן, מינהלת מרכז העיר בראשות עלוית פרוינד וארגוני הנשים בעיר: ויצ"ו, מעגל נשים נתניה לזכרן של מיכל בן רעי והילה בכר, מועצת הנשים, סורופטימיסטיות, נשות הדסה ונעמ"ת.14/11/2023 12:50:00https://www.netanya.muni.il/News/Pages/article3187.aspx<img alt="" src="/PublishingImages/articles/מרכז%20העיר/מיצג%20להשבת%20החטופים.%20סיכום.jpg" style="BORDER:0px solid;" />תמונת פריט