// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // Other // fbq('track', 'Other');
דלג על בר עליון
בר עליון

חינוך יסודי

 רישום לבית הספר הדמוקרטי לשנה"ל תש"פ

הרישום יפתח לתלמידים העולים לגן בגילאי טרום חובה וחובה ולכיתות א-ג
להלן הנחיות לרישום:
1. רישום חדש – תלמידים שלא ביצעו רישום עד כה מתבקשים להגיע למחלקת הרישום ולהצטייד בתעודת זהות של ההורים.
2. רישום קיים – תלמידים אשר שובצו לבתי ספר לשנה"ל תש"פ ומעוניינים להירשם לבית הספר הדמוקרטי, מתבקשים להגיש בקשת העברה לצורך בדיקה והמשך טיפול.


להלן קישור לטפסי הבקשה.

בכל שאלה והבהרה ניתן לפנות לאגף חינוך יסודי, מחלקת רישום בתי ספר יסודיים לגב' אבישג הקרי כהן מנהלת המחלקה: 09-8362810

 

הרישום מתבצע בימים אלו אנא מהרו להירשם.

קישור לקבוצת הפייסבוק הרשמית של בית הספר

 

 

רישום לכיתה א'

רישום לכיתה א'

ערעור לאחר שיבוץ כיתה א

כאן ניתן להוריד טופס ערעור לאחר קבלת השיבוץ לכיתה א
ערעור לאחר שיבוץ כיתה א

רשימת בתי הספר היסודיים

רשימת בתי הספר היסודיים

פריסת מרחבי הבחירה

פריסת מרחבי הבחירה

לוח חופשות וימים מיוחדים לשנת הלימודים תשע"ט

לוח חופשות וימים מיוחדים לשנת הלימודים תשע"ט

בקשות העברה

כאן ניתן להוריד טפסי בקשת העברה מבית ספר לבית ספר
בקשות העברה

תושב חדש/עולה חדש/תושב חוזר/תייר

כאן ניתן מידע בעניין רישום לביה"ס לתושב חדש/עולה חדש/תושב חוזר/תייר המגיע לעיר
תושב חדש/עולה חדש/תושב חוזר/תייר

בקשת אישור עזיבה מהעיר

במקרים של בקשת אישור עזיבה מהעיר מיידית/עתידית/חו"ל (ביטול רישום) יש להגיש את המסמכים הבאים
בקשת אישור עזיבה מהעיר

הורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים

הנחיות וכתב הצהרה/כתב הסכמה במקרים של הורים עצמאיים שהינם פרודים/גרושים
הורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים

תיקיית מידע

תיקיית מידע
עבור לתוכן העמוד