// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search'); // Other // fbq('track', 'Other');
דלג על בר עליון
בר עליון

חינוך יסודי

שיבוץ לכיתה א' שנה"ל תשפ"א

הורים יקרים,
בימים אלו ישלחו לביתכם מכתבי שיבוץ לכיתה א' , בנוסף באפשרותכם לצפות בשיבוץ.

לצפיה והדפסת השיבוץ.

לאחר קבלת מכתב השיבוץ יש לבצע רישום בבתי הספר. בימים אלו חובה לתאם טלפונית הגעה לרישום עם מזכירות בתי הספר. ללא תיאום מראש לא ינתן מענה.
הרישום יחל בתאריך כ"ד בסיוון תש"פ 16.6.2020 עד ט"ו בתמוז תש"פ 7.7.2020

יש להגיע לרישום בבית הספר עם המסמכים הבאים:
1. מכתב השיבוץ שנשלח לביתכם או להדפיס את טופס השיבוץ עם פרטי התלמיד .

2. תעודת זהות של ההורה.
3. טופס "כתב הצהרה והתחייבות" לילדי הורים גרושים/אינם נשואים/חיים בנפרד/יחידניים חתום כנדרש.

להלן דוגמה למכתב השיבוץ שישלח לביתכם – נא לקרוא את המכתב 
ערעורים על שיבוץ לכיתה א' ניתן להגיש עד לתאריך ח' בתמוז תש"פ 30.6.2020   

 לערעור לאחר שיבוץ כיתה א 

 

 

 

רישום לכיתה א'

רישום לכיתה א'

בית החינוך הדמוקרטי אלומות

בית החינוך הדמוקרטי אלומות

רשימת בתי הספר היסודיים

רשימת בתי הספר היסודיים

מפת פריסת מרחבי הרישום תשפא

מפת פריסת מרחבי הרישום תשפא

לוח חופשות וימים מיוחדים לשנת הלימודים תש"פ

לוח חופשות וימים מיוחדים לשנת הלימודים תש"פ

בקשות העברה

כאן ניתן להוריד טפסי בקשת העברה מבית ספר לבית ספר
בקשות העברה

תושב חדש/עולה חדש/תושב חוזר/תייר

כאן ניתן מידע בעניין רישום לביה"ס לתושב חדש/עולה חדש/תושב חוזר/תייר המגיע לעיר
תושב חדש/עולה חדש/תושב חוזר/תייר

בקשת אישור עזיבה מהעיר

במקרים של בקשת אישור עזיבה מהעיר מיידית/עתידית/חו"ל (ביטול רישום) יש להגיש את המסמכים הבאים
בקשת אישור עזיבה מהעיר

הורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים

הנחיות וכתב הצהרה/כתב הסכמה במקרים של הורים עצמאיים שהינם פרודים/גרושים
הורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים

תיקיית מידע

תיקיית מידע
עבור לתוכן העמוד