בית ספר יסודי אורות רש"י

בית ספר אורות רש"י

באמונה באהבה ובשמחה

הבטחה חינוכית

מטרת הצוות החינוכי בתלמוד התורה הינה לחנך את ילדינו לאהבת ה', התורה וארץ ישראל. הטמעת הערכים מושגת ע"י צוות המלמדים והמחנכות - החדור במטרת שליחות, מסירות ואהבה אין סופית לתלמידים. אנו מתפללים לזכות שתלמידינו יהיו מלאי בדעת ה' ומצוינים במידות טובות

איים של חדשנות

​בניית זהות של ילד יהודי - בניית עולם המצוות והמידות בתלמידים. תוכנית חברתית מורחבת לפיתוח אקלים מיטבי. תוכנית העצמה - חוג לכל ילד במסגרת התלמוד תורה ע"פ החוזקה והניגון שלו. העצמה והשקעה של הצוות.

כתובת בית הספר -  רחוב אריה לייב יפה 6, נתניה.​

יש כאן אווירה כמו של תלמוד תורה בירושלים בין החומות
 • מימד פדגוגי

  תוכנית הלימודים מבססות על מודל "מוח לב ויד". אנו משתדלים לבטא את חווית החיים בלימוד התורה ע"י שימוש במירב האמצעים (תקשוב, אומנות, מוסיקה ותוצרי ילדים) כדי לחבר את התלמידים לנותן התורה, למצוות ולערכים הנלמדים. במקצועות החול מוטמעת הלמידה גם ע"י משחק ויצירה
 • מימד קהילתי

  תלמוד התורה הוקם על ידי הגרעין החינוכי במטרה לקרב את אוכלוסיית שכונת נורדאו (תלמידים והורים) לאמונה באלוהים, לחיי תורה וקיום מצוות. העשייה החינוכית מאז ועד היום, הובילה את תלמוד התורה לשמש כאבן שואבת לכלל תלמידי העיר נתניה
 • מימד ארגוני

  הארגון עובד בהיררכיה ברורה מהמנהל עד אחרון התלמידים. המסרים והתהליכים מועברים באמצעות תהליכים מקבילים: מנהל, צוות ניהול, חדר מורים, תלמידים. שגרת העבודה בתלמוד תורה בנויה על הדרכת הצוות בתחומים שונים, בהתאם לייחודיות של תלמוד התורה
 • מימד הון אנושי

  בראש צוות תלמוד התורה ניצב הרב יאיר הרצברג, בעל ניסיון חינוכי וניהולי עשיר. הצוות נבחר בקפידה על ידי המנהל ורב הגרעין - הרב יוסיפון, על מנת להוות מודל למופת, ופועל לקידום יעדי תלמוד התורה, ובניית אווירה ומרחב להתפתחות רוחנית ומקצועית אצל התלמידים
 • מספר תלמידים:
  457
 • שכונה:
  קריית נורדאו
 • זרם:
  ממלכתי דתי (חמ''ד)
 • סמל מוסד:
  411439

 

 

בית ספר אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1200&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%99בית ספר אורות רש"י
מסדרון בבית ספר אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1207&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%99מסדרון בבית ספר אורות רש"י
חצר בית ספר אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1208&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%99חצר בית ספר אורות רש"י
מסדרון בבית ספר אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1209&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%99מסדרון בבית ספר אורות רש"י
מבנה בית ספר אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1210&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%99מבנה בית ספר אורות רש"י
תערוכה בבית ספר אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1199&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%99תערוכה בבית ספר אורות רש"י
בית ספר אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1201&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%99בית ספר אורות רש"י
הכניסה לבית ספר אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1202&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%99הכניסה לבית ספר אורות רש"י
שיעור בבית ספר אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1203&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%99שיעור בבית ספר אורות רש"י
שיעור בבית ספר אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1205&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%99שיעור בבית ספר אורות רש"י
תמונות בבית ספר אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1206&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%99תמונות בבית ספר אורות רש"י
פינת ספרים בבית ספר אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1204&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%99פינת ספרים בבית ספר אורות רש"י

הנהלת בית הספר

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#בדיקת קרינה - בית ספר אורות רש"י https://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation30052016.pdf2016דוחותקרינה ​סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בתדירויות רשת החשמל​ (עדכון) בבית ספר אורות רש"י, בתאריך 30.5.2016 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#33f4a8e0-2f45-4727-a1ae-9d3c9da7c971;L0|#033f4a8e0-2f45-4727-a1ae-9d3c9da7c971|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר אורות רש"י;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c337radiation30052016.pdf29/05/2016 21:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation11042016.pdf2016דוחותקרינה ​סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בתדירויות רשת החשמל​ בבית ספר אורות רש"י, בתאריך 11.4.2016 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#33f4a8e0-2f45-4727-a1ae-9d3c9da7c971;L0|#033f4a8e0-2f45-4727-a1ae-9d3c9da7c971|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר אורות רש"י;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c336radiation11042016.pdf10/04/2016 21:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר רש"יhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation23102013.pdf2013דוחותקרינה ​דוח מדידה של עוצמת קרינת החשמל בבית ספר רש"י, בתאריך 23.10.2013 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#33f4a8e0-2f45-4727-a1ae-9d3c9da7c971;L0|#033f4a8e0-2f45-4727-a1ae-9d3c9da7c971|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר אורות רש"י;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c175radiation23102013.pdf22/10/2013 22:00:00

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

כתובת:

אריה לייב יפה 6

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

  מפה ורשימה של שירותי/מתקני העירייה לפי איזור הכתובת שבחיפוש לפי כתובת. כברירת מחדל יוצגו תוצאות לכל העיר.

  סינון לפי מתקנים