בית ספר יסודי נעמי שמר

בית ספר נעמי שמר

בית ספר משוחח

הבטחה חינוכית

בית הספר מקדם באופן שוטף ויומיומי את מיומנויות השיח הן ככלי מקדם למידה והן ככלי המקדם תקשורת בינאישית מקרבת. שיח הוא אמצעי ליצירת אקלים חינוכי מיטבי, שיח מקדם פדגוגיה מיטבית כחלק מלמידה משמעותית בתחומי הדעת השונים.

איים של חדשנות

​דגש על שיח בין כל באי בית הספר. הביטוי של שיח יכול להיות מילולי, טקסטואלי, אומנותי, תיאטרלי או מוסיקלי. בבית הספר מתקיימות פלטפורמות לשיח, הן של תלמידים בוגרים המנחים שיח בכיתות צעירים, הן של הורים והן של תלמידים מול הצוות בקבוצות קטנות.

כתובת בית הספר - רחוב לאון רייך 4, נתניה.​"דע לך שכל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד משלו, דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב" נעמי שמר
 • מימד פדגוגי

  פריצת המודל המסורתי של המורה המרצה בפני מליאה, כאשר הלמידה מתבצעת באופנים שונים המאפשרים לתלמידים שיח, הבעה עצמית בדרכים שונות, עידוד החשיבה בעזרת סיעור מוחות ולבסוף גם תוצרים המביאים את עצמיותם במיטבה, ועליהם התלמידים מוערכים
 • מימד קהילתי

  שיח הוא כלי רב עוצמה לתקשורת בין אנשים בכל מעגלי העשייה הבית ספרית. קהילת בית הספר היא שותפה פעילה לשפת השיח המתפתחת וההורים הם חלק מהמעגלים היוצרים שיח. פלטפורמה מרכזית לכך הם ימי ההורים שהפכו לימי שיח והימים הקהילתיים השונים
 • מימד ארגוני

  קיום שיח חברתי-רגשי במליאה בקבוצות קטנות ובאופן פרטני. שעות תגבור שמאפשרות פיצול לקבוצות קטנות, שיח פדגוגי ועבודות עומק המניבות תוצרים משמעותיים. מבנה ארגוני של ריכוז דו שכבתי א-ב, ג-ד, ה-ו, וניהול פעילות פדגוגית-חברתית במסגרת שתומכת בקידום הייחודיות
 • מימד הון אנושי

  הייחודיות מובילה שיח בכל מעגלי הבאים בשערי בית הספר. בין השאר מתבצע שיח שוטף גם של מורים עם מורים וגם של מורים עם הנהלת בית הספר. השיח הפתוח מאפשר העצמה מקצועית דרך למידת עמיתים לצד הכלה רגשית ותמיכה ושייכות של המורים למקום העבודה שלהם
 • מספר תלמידים:
  496
 • שכונה:
  מרכז העיר
 • זרם:
  ממלכתי
 • סמל מוסד:
  414201

 

 

הכניסה לבית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1501&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%A8הכניסה לבית ספר נעמי שמר
תלמידים בבית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1496&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%A8תלמידים בבית ספר נעמי שמר
פעילות כיתתית בבית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1497&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%A8פעילות כיתתית בבית ספר נעמי שמר
כיתה בבית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1498&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%A8כיתה בבית ספר נעמי שמר
מסדרון בבית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1499&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%A8מסדרון בבית ספר נעמי שמר
בית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1500&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%A8בית ספר נעמי שמר
חצר בבית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1489&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%A8חצר בבית ספר נעמי שמר
פעילות בבית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1491&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%A8פעילות בבית ספר נעמי שמר
שיעור בבית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1495&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%A8שיעור בבית ספר נעמי שמר
שביל הכניסה אל בית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1502&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%A8שביל הכניסה אל בית ספר נעמי שמר
תלמידים משחקים בחצר בית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1490&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%A8תלמידים משחקים בחצר בית ספר נעמי שמר
מפגש כיתתי בחצר בית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1492&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%99%20%D7%A9%D7%9E%D7%A8מפגש כיתתי בחצר בית ספר נעמי שמר

הנהלת בית הספר

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#בדיקת קרינה - בית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation13012019.pdf2019דוחותקרינה ​דוח מדידת שטף שדה מגנטי ELF (רשת חשמל) בבית ספר נעמי שמר, בתאריך 13.1.2019​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#97b0ed97-4b3f-4fdd-ac84-6a29c234c32a;L0|#097b0ed97-4b3f-4fdd-ac84-6a29c234c32a|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר נעמי שמר;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1667radiation13012019.pdf12/01/2019 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation23102018AB.pdf2018דוחותקרינה ​ ​דוח מדידת שטף שדה מגנטי​ ELF (רשת חשמל) בבית ספר נעמי שמר, בתאריך 23.10.2018 ​​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#97b0ed97-4b3f-4fdd-ac84-6a29c234c32a;L0|#097b0ed97-4b3f-4fdd-ac84-6a29c234c32a|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר נעמי שמר;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c1720radiation23102018AB.pdf22/10/2018 21:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר נעמי שמרhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation12122013.pdf2013דוחותקרינה דוח מדידת קרינה אלקטרומגנטית בתדרי RF ​בבית ספר נעמי שמר, בתאריך 12.12.2013 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#97b0ed97-4b3f-4fdd-ac84-6a29c234c32a;L0|#097b0ed97-4b3f-4fdd-ac84-6a29c234c32a|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר נעמי שמר;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c183radiation12122013.pdf11/12/2013 22:00:00

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

כתובת:

רייך לאון 4

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

  מפה ורשימה של שירותי/מתקני העירייה לפי איזור הכתובת שבחיפוש לפי כתובת. כברירת מחדל יוצגו תוצאות לכל העיר.

  סינון לפי מתקנים