בית ספר יסודי ביאליק

בית ספר ביאליק

למידה חוץ כיתתית

הבטחה חינוכית

בית הספר פועל לטיפוח חברת ילדים פעילה ומעורבת בביה"ס ובקהילה, תוך שדרוג היכולות האישיות של התלמידים והטמעת ערכים הומניסטיים, דמוקרטיים, אהבת האדם והארץ. פיתוח תכנית המבוססת על למידה חוץ כיתתית, מתוך ההבנה כי שילוב התלמידים במרחבים השונים מעודד למידה.

איים של חדשנות

​בביאליק קיימים מרחבים המותאמים ללמידה חוץ כיתתית - כגון חצר ביה"ס, מוזיאון נתניה וכמובן תוכנית ה"אדם והים" - למידה חוץ בית ספרית המתקיימת בחוף הים הסמוך, בשילוב גורמים ירוקים ובית ספר לגלישת גלים.​"כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שמאמין בו" הרב שלמה קרליבך
 • מימד פדגוגי

  בביאליק יצרנו מרחב הזדמנויות ללמידה מאתגרת גם מחוץ לכיתה. לאחר הטמעת החומר בכיתה, התלמידים יוצאים לחקור את הסיטואציות האמיתיות בשטח בית הספר, בשכונה ובחוף הים. פרויקט "האדם והים" מדגישה את החינוך למודעות חברתית סביבתית המשלבת את חקר הים וסביבתו
 • מימד קהילתי

  בית הספר דוגל בשילוב הקהילה כחלק מתפיסת הייחודיות המדגישה חינוך למודעות חברתית וסביבתית. אנו מקיימים ימים קהילתיים, בהם כל קהילת בית הספר לוקחת חלק. בנוסף, התלמידים פעילים בהדרכת הקהל במוזיאון נתניה. אנו מעודדים את תלמידנו לפעילות אזרחית התורמת לחברה
 • מימד ארגוני

  בביאליק נעשים מאמצים לנתב את כל המשאבים הבית ספריים, בכללם המשאבים הפדגוגיים, צוותיים, שגרות, תקציבים, ועוד, לשם פיתוח הייחודיות ושמירה על איכות הסביבה. אנו יוצרים איגום משאבים כדי למנף את מרחבי הלמידה הן ברמה הפדגוגית והן ברמה היצירתית
 • מימד הון אנושי

  כל הצוות הבית ספרי רתום לתהליך פיתוח ייחודיות ולוקח בו חלק פעיל. נבנו תכניות לימודים בית ספריות בכל תחומי הדעת והם מיושמים על ידי המורים במהלך שנת הלימודים
 • מספר תלמידים:
  377
 • שכונה:
  מרכז העיר
 • זרם:
  ממלכתי
 • סמל מוסד:
  411389

 

 

הפסקה פעילה בבית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1304&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7הפסקה פעילה בבית ספר ביאליק
תלמידים משחקים בחצר בית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1300&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7תלמידים משחקים בחצר בית ספר ביאליק
תלמידה מתבוננת בפינת ההנצחה לשואה בבית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1301&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7תלמידה מתבוננת בפינת ההנצחה לשואה בבית ספר ביאליק
פינת הנצחה לשואה בבית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1302&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7פינת הנצחה לשואה בבית ספר ביאליק
תלמידים משחקים בבית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1303&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7תלמידים משחקים בבית ספר ביאליק
פעילות בבית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1292&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7פעילות בבית ספר ביאליק
פעילות תלמידים בחצר בית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1293&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7פעילות תלמידים בחצר בית ספר ביאליק
פעילות בחצר בית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1294&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7פעילות בחצר בית ספר ביאליק
פעילות כיתתית בבית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1295&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7פעילות כיתתית בבית ספר ביאליק
שיעור בבית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1296&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7שיעור בבית ספר ביאליק
תלמידים בבית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1297&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7תלמידים בבית ספר ביאליק
קבוצת למידה בבית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1298&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99/%D7%AA%D7%96/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7קבוצת למידה בבית ספר ביאליק

הנהלת בית הספר

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
{{bc.name}} {{bc.name}} >

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#בדיקת קרינה - בית ספר בית ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation23102018.pdf2018דוחותקרינה ​דוח מדידת שטף שדה מגנטי ELF רשת חשמל בבית ספר ביאליק, בתאריך 23.10.2018 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#37e2a5ad-8d2c-4eb4-ae6e-a4b957fac510;L0|#037e2a5ad-8d2c-4eb4-ae6e-a4b957fac510|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר ביאליק;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c263radiation23102018.pdf22/10/2018 21:00:00
string;#בדיקת גז ראדון - בית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/Radon18052017A.pdf2017דוחותאיכות אוויר / זיהום אוויר ​​דיווח תוצאות בדיקת ריכוזי גז ראדון בבית ספר ביאליק, בתאריך 18.05.2017​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#37e2a5ad-8d2c-4eb4-ae6e-a4b957fac510;L0|#037e2a5ad-8d2c-4eb4-ae6e-a4b957fac510|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר ביאליק;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#1eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230;L0|#01eba4595-34da-435e-b18a-69370c426230|חופש המידע:איכות אוויר;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c461Radon18052017A.pdf17/05/2017 21:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation03112015.pdf2015דוחותקרינה ​דוח מדידה של עוצמת קרינת החשמל​ בבית ספר ביאליק, בתאריך 3.11.2015 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#37e2a5ad-8d2c-4eb4-ae6e-a4b957fac510;L0|#037e2a5ad-8d2c-4eb4-ae6e-a4b957fac510|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר ביאליק;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c136radiation03112015.pdf02/11/2015 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - בית ספר ביאליקhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation27112013A.pdf2013דוחותקרינה ​דוח מדידה של עוצמת קרינת החשמל בבית ספר ביאליק, בתאריך 27.11.2013 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#37e2a5ad-8d2c-4eb4-ae6e-a4b957fac510;L0|#037e2a5ad-8d2c-4eb4-ae6e-a4b957fac510|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר ביאליק;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c253radiation27112013A.pdf26/11/2013 22:00:00

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים