האם אפשר להגיע כשעדיין משתמשים בסמים/אלכוהול/מכורים להימורים?