גן חינוך מיוחד, גן דולב

​גן דולב, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 3. בגן דולב ניתן דגש מיוחד לסיוע בהתמודדות עם עיכוב שפתי. כתובת הגן: רחוב אצ"ל 13, נתניה.

 • גן ילדים מונגש

  לא
 • גיל

  3
 • זרם

  ממלכתי
 • מגמה

  חינוך מיוחד - עיכוב שפתי
 • שכונה

  רמת אפרים
 • גן ילדים ירוק:
  לא
 • רובע:
  רובע ב
 • סמל מוסד:
  466417
 • מספר גן:
  9418

 

 

שתילי בצל בגן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5516&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91%209418שתילי בצל בגן דולב26/11/2018 10:30:00
לוח חגים בגן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5515&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91%209418לוח חגים בגן דולב26/11/2018 10:32:00
פינת הטבע בגן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5523&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91%209418פינת הטבע בגן דולב26/11/2018 10:47:00
דוגמת משקאות שונים בגן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5517&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91%209418דוגמת משקאות שונים בגן דולב26/11/2018 10:48:00
כלים וחפצים מאויירים בחצר גן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5510&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91%209418כלים וחפצים מאויירים בחצר גן דולב26/11/2018 10:52:00
מזרוני ג'ימבורי בגן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5511&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91%209418מזרוני ג'ימבורי בגן דולב26/11/2018 10:21:00
משחקי רכבת בגן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5512&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91%209418משחקי רכבת בגן דולב26/11/2018 10:27:00
לוח דליים לחומרים שונים בגן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5513&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91%209418לוח דליים לחומרים שונים בגן דולב26/11/2018 10:28:00
חשבונייה מעץ בגן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5514&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91%209418חשבונייה מעץ בגן דולב26/11/2018 10:28:00
חצר גן המשחקים בגן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5508&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91%209418חצר גן המשחקים בגן דולב26/11/2018 10:29:00
פינת ספרייה בגן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5509&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91%209418פינת ספרייה בגן דולב26/11/2018 10:48:00
פעילות יצירה בגן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5518&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91%209418פעילות יצירה בגן דולב26/11/2018 10:33:00

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#בדיקת קרינה - גן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation07042019.pdf2019דוחותקרינה ​דוח מדידת שטף שדה מגנטי ELF (רשת חשמל) ​בגן חינוך מיוחד דולב, בתאריך 7.4.2019 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#93775740-38b5-40b8-92b9-224d381aca87;L0|#093775740-38b5-40b8-92b9-224d381aca87|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מבני חינוך מיוחד:גני ילדים חינוך מיוחד:גן חינוך מיוחד- גן דולב;GPP|#7e322c5f-9b8b-4be2-b351-6f06ec471340;GPP|#aebc32f5-6667-4803-8348-443175fd5fb4;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c536radiation07042019.pdf06/04/2019 21:00:00
string;#בדיקת קרינה - גן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation03112014G.pdf2014דוחותקרינה ​​דוח מדידת שדה מגנטי ELF ׁ(רשת חשמל) ​בגן חינוך מיוחד דולב, בתאריך 3.11.2014 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#93775740-38b5-40b8-92b9-224d381aca87;L0|#093775740-38b5-40b8-92b9-224d381aca87|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מבני חינוך מיוחד:גני ילדים חינוך מיוחד:גן חינוך מיוחד- גן דולב;GPP|#7e322c5f-9b8b-4be2-b351-6f06ec471340;GPP|#aebc32f5-6667-4803-8348-443175fd5fb4;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c632radiation03112014G.pdf02/11/2014 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - גן דולבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation21092014C.pdf2014דוחותקרינה ​​דוח מדידת שדה מגנטי ELF ׁ(רשת חשמל) ​בגן חינוך מיוחד דולב, בתאריך 21.9.2014 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#93775740-38b5-40b8-92b9-224d381aca87;L0|#093775740-38b5-40b8-92b9-224d381aca87|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מבני חינוך מיוחד:גני ילדים חינוך מיוחד:גן חינוך מיוחד- גן דולב;GPP|#7e322c5f-9b8b-4be2-b351-6f06ec471340;GPP|#aebc32f5-6667-4803-8348-443175fd5fb4;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c225radiation21092014C.pdf20/09/2014 21:00:00

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

כתובת:

אצ"ל 13

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

  מפה ורשימה של שירותי/מתקני העירייה לפי איזור הכתובת שבחיפוש לפי כתובת. כברירת מחדל יוצגו תוצאות לכל העיר.

  סינון לפי מתקנים