גן חינוך מיוחד, גן אביבים

​גן אביבים, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 3. בגן אביבים ניתן דגש מיוחד לסיוע בהתמודדות עם עיכוב תקשורתי. כתובת הגן: רחוב גבעתי 5, נתניה.

 • גן ילדים מונגש

  לא
 • גיל

  3
 • זרם

  ממלכתי
 • מגמה

  חינוך מיוחד - עיכוב תקשורתי
 • שכונה

  נווה עוז
 • גן ילדים ירוק:
  כן
 • רובע:
  רובע ד
 • סמל מוסד:
  205419
 • מספר גן:
  9307

 

 

רחבת הכניסה אל גן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5258&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%209307רחבת הכניסה אל גן אביבים12/12/2018 11:09:00
שולחן עבודה קבוצתי בגן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5255&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%209307שולחן עבודה קבוצתי בגן אביבים12/12/2018 11:24:00
גלגלי עזר לתמיכה בגן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5256&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%209307גלגלי עזר לתמיכה בגן אביבים12/12/2018 11:18:00
פינת עבודה ויצירה בגן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5257&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%209307פינת עבודה ויצירה בגן אביבים12/12/2018 11:19:00
שלט השראה משפחת גן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5259&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%209307שלט השראה משפחת גן אביבים12/12/2018 11:19:00
חצר הנוי בגן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5260&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%209307חצר הנוי בגן אביבים12/12/2018 11:11:00
ערוגת ירקות בגן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5249&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%209307ערוגת ירקות בגן אביבים12/12/2018 11:10:00
לוח משחקי הרכבה ותנועה בגן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5250&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%209307לוח משחקי הרכבה ותנועה בגן אביבים12/12/2018 11:11:00
מבט על חלל פנימי בגן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5251&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%209307מבט על חלל פנימי בגן אביבים12/12/2018 11:12:00
מרחב לימוד ומשחק בגן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5252&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%209307מרחב לימוד ומשחק בגן אביבים12/12/2018 11:12:00
מזרני פעילות ומשחקי תנועה בגן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5253&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%209307מזרני פעילות ומשחקי תנועה בגן אביבים12/12/2018 11:17:00
פינת משחקי קופסא והרכבה בגן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5254&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D%209307פינת משחקי קופסא והרכבה בגן אביבים12/12/2018 11:15:00

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

string;#בדיקת קרינה- גן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation24112021m.pdf2021דוחותקרינה ​דוח מדידת שדה מגנטי ELF (רשת החשמל) בגן אביבים, בתאריך 24.11.21 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#64183a38-a267-4194-8dac-eb0856eba0d1;L0|#064183a38-a267-4194-8dac-eb0856eba0d1|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מבני חינוך מיוחד:גני ילדים חינוך מיוחד:גן חינוך מיוחד- גן אביבים;GPP|#7e322c5f-9b8b-4be2-b351-6f06ec471340;GPP|#aebc32f5-6667-4803-8348-443175fd5fb4;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e2302radiation24112021m.pdf23/11/2021 22:00:00
string;#בדיקת קרינה - גן אביביםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation21092014I.pdf2014דוחותקרינה ​דוח מדידת שדה מגנטי ELF ׁ(רשת חשמל) בגן חינוך מיוחד אביבים, בתאריך 21.9.2014 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#64183a38-a267-4194-8dac-eb0856eba0d1;L0|#064183a38-a267-4194-8dac-eb0856eba0d1|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מבני חינוך מיוחד:גני ילדים חינוך מיוחד:גן חינוך מיוחד- גן אביבים;GPP|#7e322c5f-9b8b-4be2-b351-6f06ec471340;GPP|#aebc32f5-6667-4803-8348-443175fd5fb4;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c306radiation21092014I.pdf20/09/2014 21:00:00

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

כתובת:

חטיבת גבעתי 5

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה
באיזה אופן תרצה/י שנחזור אליך?

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

  מפה ורשימה של שירותי/מתקני העירייה לפי איזור הכתובת שבחיפוש לפי כתובת. כברירת מחדל יוצגו תוצאות לכל העיר.

  סינון לפי מתקנים