גן חינוך מיוחד, גן עמירים

​גן עמירים, גן חינוך מיוחד בזרם הממלכתי, המיועד לילדים בגיל 3. בגן עמירים ניתן דגש מיוחד לסיוע בהתמודדות עם עיכוב שפתי. כתובת הגן: רחוב אייר 2, נתניה.

 • גן ילדים מונגש

  לא
 • גיל

  3
 • זרם

  ממלכתי
 • מגמה

  חינוך מיוחד - עיכוב שפתי
 • שכונה

  קריית השרון
 • גן ילדים ירוק:
  לא
 • סמל מוסד:
  577411
 • מספר גן:
  9442

 

 

שתילי ירקות בגן עמיריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5768&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%209442שתילי ירקות בגן עמירים20/12/2018 09:48:00
לוח טבע ועונות השנה בגן עמיריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5769&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%209442לוח טבע ועונות השנה בגן עמירים20/12/2018 09:47:00
מרחב תנועה ופעילות בגן עמיריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5770&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%209442מרחב תנועה ופעילות בגן עמירים20/12/2018 09:40:00
כלי נגינה בגן עמיריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5760&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%209442כלי נגינה בגן עמירים20/12/2018 09:27:00
אורגן בגן עמיריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5761&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%209442אורגן בגן עמירים20/12/2018 09:26:00
חצר המשחקים של גן עמיריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5762&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%209442חצר המשחקים של גן עמירים20/12/2018 09:48:00
קוביות משחק גדולות בגן עמיריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5763&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%209442קוביות משחק גדולות בגן עמירים20/12/2018 09:44:00
פינת הספרייה בגן עמיריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5764&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%209442פינת הספרייה בגן עמירים20/12/2018 09:45:00
כרטיסיות פעילות בגן עמיריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5765&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%209442כרטיסיות פעילות בגן עמירים20/12/2018 09:44:00
פינת מטבחון ומשפחה בגן עמיריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5766&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%209442פינת מטבחון ומשפחה בגן עמירים20/12/2018 09:46:00
פינת ישיבה בגן עמיריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5767&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%209442פינת ישיבה בגן עמירים20/12/2018 09:46:00
מבט אל רחבת הכניסה של גן עמיריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=5771&RootFolder=/DocLib/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%92%D7%A0%D7%99%20%D7%97.%20%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93/%D7%AA%D7%96/%D7%92%D7%9F%20%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%209442מבט אל רחבת הכניסה של גן עמירים20/12/2018 09:14:00

 דוחות ומסמכים רלוונטיים

 

 

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

מפה ורשימה של שירותי/מתקני העירייה לפי איזור הכתובת שבחיפוש לפי כתובת. כברירת מחדל יוצגו תוצאות לכל העיר.

סינון לפי מתקנים