שאלה: בכוונתנו לעבור דירה בתוך נתניה בעוד מספר חודשים כיצד עלינו לבצע את הרישום ?