שאלה: האם יש צורך לרשום שוב ילד הממשיך לשנה שנייה באותו גן?