שאלה:אילו תוכניות העשרה מוצעות בגני הילדים והאם הן בתשלום?