שאלה:האם יש מענה בגן העירוני לילדים שאינם גמולים מחיתולים?