שאלה: מה תאריכי הלידה של הילדים הזכאים לרישום לגן עירוני?