בקשות להנחה לפי מבחן הכנסות – קריטריונים לשנת 2023

תאריך 09/07/2023

עצמאי:

 • טופס בקשה להנחה -2023
 • צילום תעודת זהות + ספח (שבו מופיעים כל הילדים וכתובת נתניה)
 • דו"ח שומה מאושר ממס הכנסה עבור שנת 2022
 • כל מקורות הכנסה – חודשים : אוקטובר , נובמבר ודצמבר 2022 ( כגון : תלושי שכר ,תשלום בגין  שכירות , מלגה מהכולל  ועוד...)
 • עו"ש חשבונות כל הבנקים - חודשים : אוקטובר , נובמבר ודצמבר 2022
 • במידה ואחד מבני הזוג לא עובד או בוגר מעל גיל 18 שאינו עובד

  יש להביא אישור מביטוח לאומי שנקרא : " תקופות עבודה/ עיסוק " ( ולא אישור מעמד לא עובד!!!)
 • פירוט קצבאות לכל שנת 2022 מביטוח לאומי ( לחלופין עבור חודשים : אוקטובר , נובמבר ודצמבר 2022)
 • חייל / שירות לאומי – יש להביא תעודת חוגר / או משרת בשירות לאומי / צבאי
 • במידה וישנו בקשה חריגה – יש לצרף מכתב נלווה
 

שכיר:

 • טופס בקשה להנחה -2023
 • צילום תעודת זהות + ספח (שבו מופיעים כל הילדים וכתובת נתניה)
 • כל מקורות הכנסה – חודשים : אוקטובר , נובמבר ודצמבר 2022 ( כגון : תלושי שכר ,תשלום בגין  שכירות , מלגה מהכולל  ועוד...)
 • עו"ש חשבונות כל הבנקים - חודשים : אוקטובר , נובמבר ודצמבר 2202
 • במידה ואחד מבני הזוג לא עובד או בוגר מעל גיל 18 שאינו עובד

  יש להביא אישור מביטוח לאומי שנקרא : " תקופות עבודה/ עיסוק " ( ולא אישור מעמד לא עובד!!!)
 • פירוט קצבאות לכל שנת 2022 מביטוח לאומי ( לחלופין עבור חודשים : אוקטובר , נובמבר ודצמבר 2022)
 • חייל / שירות לאומי – יש להביא תעודת חוגר / או משרת בשירות לאומי / צבאי
 • במידה וישנו בקשה חריגה – יש לצרף מכתב נלווה
 • *הסבר* בגין הפקדות בחשבון כולל אסמכתאות
 

דגשים חשובים: 


 • על הזכאי להנחה להיות מחזיק בנכס
 • הזכאי להנחה חייב להיות רשום בנתניה המשרד הפנים / ביטוח לאומי *
 • במידה והזכאי להנחה אינו רשום בנתניה , יש להביא אישור מהרשות הקודמת על " אי מתן הנחה " / " הפסקת הנחה " לטובת עיריית נתניה
 • ההנחות להלן יינתנו בדירת מגורים אחת המוחזקת בפועל ע"י הזכאי להנחה
 • בהתאם להחלטת פקידת הנחות – על המבקש להמציא כל מסמך נוסף שיידרש מעבר לרשימה לעיל
 
 
שים לב! המידע לעיל הינו תמצית בלבד. הנוסח המחייב המלא הקבוע בצו הארנונה שנקבע ע"ח מועצת העירייה
 
יש לצרף את כל המסכים יחדיו !

מצ"ב קישור לבקשה להנחה עפ"י מבחן הכנסות 

 לשאלות נוספות ניתן לפנות  למוקד הטלפוני במס' : 0765300943
​​​​

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

 • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
 • ימי ושעות פעילות:

 • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}