תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2017.pdfתוכנית עבודה שנתיתחופש המידע:ספרים:ספר תוכניות עבודה;מסמכים ​ספר תוכניות עבודה עירוני לשנת 2017 עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי חופש המידע:ספר תוכניות עבודהGP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625capplication/pdf הצפת מסמכיםstring;#תוכנית עבודה שנתית2017ספר תוכניות עבודה940940
מפת רובעי העיר נתניהhttps://www.netanya.muni.il/SiteAssets/חירום/District map.pdfמפת רובעי העיר נתניהapplication/pdf מסמך5353
page0003https://www.netanya.muni.il/MDocuments/M2018/files/assets/common/downloads/page0003.pdfpage0003application/pdf מסמך2589825898
תוכנית עבודה שנתיתhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/work2020.pdfתוכנית עבודה שנתיתחופש המידע:ספרים:ספר תוכניות עבודה;מסמכים ​ספר תכניות עבודה עירוני לשנת 2020 עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי חופש המידע:ספר תוכניות עבודהGP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#6740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56;L0|#06740f385-3b27-40b2-854c-6e1767b1ce56|חופש המידע:ספר תוכניות עבודה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625capplication/pdf הצפת מסמכיםstring;#תוכנית עבודה שנתית2020ספר תוכניות עבודה928928
פרוייקטי דגל https://www.netanya.muni.il/DocLib1/PROJECT23.pdfפרוייקטי דגל חופש המידע:דוחות:דוחות סטטיסטיים ​פרוייקטי הדגל לשנת 2023 עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגיGP0|#4a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284;L0|#04a338835-9a0e-4357-8408-b9be05c43284|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף איכות ותכנון אסטרטגי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf הצפת מסמכיםstring;#פרוייקטי דגל 2023דוחות סטטיסטיים28372837