תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

תשלום ארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/CSRC/Pages/PropertyTaxesPayment.aspxתשלום ארנונהתשלום ארנונה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. רשימה ופירוט לגבי דרכי תשלום חשבונות ארנונה בעיריית נתניהללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי33
שירותים ותשלומים ארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/Pages/arnonapay.aspxשירותים ותשלומים ארנונהשירותים ותשלומים ארנונה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי66
הצטרפות להוראת קבע בנקאית לתשלום ארנונה עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/List/DispForm.aspx?ID=22הצטרפות להוראת קבע בנקאית לתשלום ארנונה עסקיםשירותים ותשלומיםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=31תשלומיםהוראת קבע לבנק בגין מיסים ואגרותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/DirectDebitform.docxGP0|#11cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1 L0|#011cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1|ארנונה עסקים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad32222
הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום ארנונה עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/List/DispForm.aspx?ID=23הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום ארנונה עסקיםשירותים ותשלומיםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=23תשלומיםהוראת קבע לחברת אשראי בגין מיסים ואגרותGP0|#11cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1 L0|#011cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1|ארנונה עסקים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad32323
הצטרפות להוראת קבע בנקאית לתשלום ארנונה מגוריםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/List/DispForm.aspx?ID=13הצטרפות להוראת קבע בנקאית לתשלום ארנונה מגוריםשירותים ותשלומיםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=12תשלומיםהוראת קבע לבנק בגין מיסים ואגרותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/DirectDebitform.docxGP0|#bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8 L0|#0bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8|ארנונה מגורים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad31313
הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום ארנונה מגוריםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/List/DispForm.aspx?ID=14הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום ארנונה מגוריםשירותים ותשלומיםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=28תשלומיםהוראת קבע לחברת אשראי בגין מיסים ואגרותGP0|#bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8 L0|#0bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8|ארנונה מגורים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad31414
תשלום חשבון ארנונה עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/List/DispForm.aspx?ID=17תשלום חשבון ארנונה עסקיםשירותים ותשלומיםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=21תשלומיםGP0|#11cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1 L0|#011cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1|ארנונה עסקים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad31717
הנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותיתhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article30.aspxהנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותיתבתאריך 16 לספטמבר 2020 פורסמו תקנות המאפשרות מתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. הנחה בגובה של 95% תינתן לעסקים העומדים בתנאים הקבועים בתקנות כאשר בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. לאחר קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים ההנחה תינתן באופן אוטומטי על ידי הרשות, ללא צורך בכל פנייה נוספת במשרד הכלכלה והתעשייה ולא על ידי העירייה.בתאריך 16 לספטמבר 2020 פורסמו תקנות המאפשרות מתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. הנחה בגובה של 95% תינתן לעסקים העומדים בתנאים הקבועים בתקנות כאשר בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. לאחר קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים ההנחה תינתן באופן אוטומטי על ידי הרשות, ללא צורך בכל פנייה נוספת במשרד הכלכלה והתעשייה ולא על ידי העירייה.תמונת פריטארנונה;עסקים ותעשיהtext/html; charset=utf-8 כתבה3232
תשלום חשבון ארנונה מגוריםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/List/DispForm.aspx?ID=16תשלום חשבון ארנונה מגוריםשירותים ותשלומיםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=25תשלומיםGP0|#bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8 L0|#0bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8|ארנונה מגורים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad31616
קבלת אישור תשלומים לשנת מס - ארנונה עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/List/DispForm.aspx?ID=26קבלת אישור תשלומים לשנת מס - ארנונה עסקיםשירותים ותשלומיםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=30תשלומיםGP0|#11cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1 L0|#011cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1|ארנונה עסקים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad32626
תעריפי מס ארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/2021/Pages/chaptera2.aspxתעריפי מס ארנונהתעריפי מס ארנונה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. מידע על תעריפי מס ארנונה לשנת הכספים 2021ללא תמונהארנונה;שקיפות וחופש המידע:חופש המידע;שקיפות וחופש המידע:צו המיסיםtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי44
פרק א'- תעריפי מס ארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/Chaptera3.aspxפרק א'- תעריפי מס ארנונהפרק א'- תעריפי מס ארנונה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהארנונה;חופש המידע;חופש המידע:ספרים;חופש המידע:ספרים:צו המיסיםtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי2121
ארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnonaארנונה​​​אמון על גביית המסים העירוניים מהתושב בכל התחומים אשר נושקים לעבודת העירייה מול התושב.​​​אמון על גביית המסים העירוניים מהתושב בכל התחומים אשר נושקים לעבודת העירייה מול התושב.תמונת פריטארנונהtext/html; charset=utf-8 לובי22
ארנונה לעסקיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/BusinessPropertyTaxארנונה לעסקיםארנונה לעסקים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלארנונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
ארנונה לעסקיםhttps://www.netanya.muni.il/businesspropertytaxארנונה לעסקיםארנונה לעסקים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלארנונהכללי בסיסי11
הנחות בארנונה למגוריםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/CSRC/RPTDהנחות בארנונה למגוריםהנחות בארנונה למגורים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלארנונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
מידע ובירורים בנושאי ארנונה והיטל שמירהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/CSRC/Pages/PIPTST.aspxמידע ובירורים בנושאי ארנונה והיטל שמירהמידע ובירורים בנושאי ארנונה והיטל שמירה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. מידע כללי בנוגע לתשלומים ובירורים בנושאי ארנונה והיטל שמירה בעיריית נתניהללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי22
טפסים שימושיים ארנונה https://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/Pages/arnonabtof.aspxטפסים שימושיים ארנונה טפסים שימושיים ארנונה . באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי77
תשלום אגרת חינוךhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Payments.aspxתשלום אגרת חינוךתשלום אגרת חינוך. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטחינוך;חינוך:חינוך לגיל הרךtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי1919
שעורי הארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/arnonas2023.aspxשעורי הארנונהביום רביעי ל' בסיוון תשפ"ב ( 29.6.22 ) אישרה מועצת העירייה את הצעת צו המיסים לשנת הכספים 2023 בנוסח כדלקמן :ללא תמונהחופש המידע:ספרים:צו המיסיםtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי4646