תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

שירותים ותשלומים ארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/Pages/arnonapay.aspxשירותים ותשלומים ארנונהשירותים ותשלומים ארנונה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי
בעלי עסקים שימו לב - עדכון בנושא הנחה בתשלום ארנונה לעסקיםhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article55.aspxבעלי עסקים שימו לב - עדכון בנושא הנחה בתשלום ארנונה לעסקיםעדכון בנוגע להנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותית בעקבות משבר הקרונה. עדכון בנוגע להנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותית בעקבות משבר הקרונה. תמונת פריטעסקים ותעשיה;עסקים ותעשיה:רישוי עסקיםtext/html; charset=utf-8 כתבה
תשלום ארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/CSRC/Pages/PropertyTaxesPayment.aspxתשלום ארנונהתשלום ארנונה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. רשימה ופירוט לגבי דרכי תשלום חשבונות ארנונה בעיריית נתניהללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי
הנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותיתhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article30.aspxהנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותיתבתאריך 16 לספטמבר 2020 פורסמו תקנות המאפשרות מתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. הנחה בגובה של 95% תינתן לעסקים העומדים בתנאים הקבועים בתקנות כאשר בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. לאחר קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים ההנחה תינתן באופן אוטומטי על ידי הרשות, ללא צורך בכל פנייה נוספת במשרד הכלכלה והתעשייה ולא על ידי העירייה.בתאריך 16 לספטמבר 2020 פורסמו תקנות המאפשרות מתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. הנחה בגובה של 95% תינתן לעסקים העומדים בתנאים הקבועים בתקנות כאשר בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. לאחר קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים ההנחה תינתן באופן אוטומטי על ידי הרשות, ללא צורך בכל פנייה נוספת במשרד הכלכלה והתעשייה ולא על ידי העירייה.תמונת פריטארנונה;עסקים ותעשיהtext/html; charset=utf-8 כתבה
הנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותיתhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article12.aspxהנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותיתבתאריך 16 לספטמבר 2020 פורסמו תקנות המאפשרות מתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. בתאריך 16 לספטמבר 2020 פורסמו תקנות המאפשרות מתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. תמונת פריטעסקים ותעשיה;ארנונהtext/html; charset=utf-8 כתבה
הנדון: בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית למחזיק שהוא הבעל הראשון בבניין חדש ריקhttps://www.netanya.muni.il/Documents/טפסים שימושיים/arnonadiscount5.docxהנדון: בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית למחזיק שהוא הבעל הראשון בבניין חדש ריקapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document מסמך