תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

תשלום ארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/CSRC/Pages/PropertyTaxesPayment.aspxתשלום ארנונהתשלום ארנונה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. רשימה ופירוט לגבי דרכי תשלום חשבונות ארנונה בעיריית נתניהללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי33
שירותים ותשלומים ארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/Pages/arnonapay.aspxשירותים ותשלומים ארנונהשירותים ותשלומים ארנונה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי66
הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום ארנונה מגורים/עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/List/DispForm.aspx?ID=14הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום ארנונה מגורים/עסקיםשירותים ותשלומיםhttps://por138.cityforms.co.il/ApplicationBuilder/eFormRender.html?code=81010050568A4D0111BB0DDFA3DD5257&Process=ProcessHok138תשלומיםהוראת קבע לחברת אשראי בגין מיסים ואגרותGP0|#bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8 L0|#0bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8|ארנונה מגורים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3 GP0|#11cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1 L0|#011cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1|ארנונה עסקים1414
הצטרפות להוראת קבע בנקאית לתשלום ארנונה מגורים/עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/List/DispForm.aspx?ID=13הצטרפות להוראת קבע בנקאית לתשלום ארנונה מגורים/עסקיםשירותים ותשלומיםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=101&SUG=12תשלומיםהוראת קבע לבנק בגין מיסים ואגרותhttps://edit.netanya.muni.il/Documents/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/DirectDebitform.docxGP0|#bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8 L0|#0bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8|ארנונה מגורים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3 GP0|#11cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1 L0|#011cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1|ארנונה עסקים1313
הנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותיתhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article30.aspxהנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותיתבתאריך 16 לספטמבר 2020 פורסמו תקנות המאפשרות מתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. הנחה בגובה של 95% תינתן לעסקים העומדים בתנאים הקבועים בתקנות כאשר בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. לאחר קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים ההנחה תינתן באופן אוטומטי על ידי הרשות, ללא צורך בכל פנייה נוספת במשרד הכלכלה והתעשייה ולא על ידי העירייה.בתאריך 16 לספטמבר 2020 פורסמו תקנות המאפשרות מתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. הנחה בגובה של 95% תינתן לעסקים העומדים בתנאים הקבועים בתקנות כאשר בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. לאחר קבלת האישור מהסוכנות לעסקיים קטנים ובינוניים ההנחה תינתן באופן אוטומטי על ידי הרשות, ללא צורך בכל פנייה נוספת במשרד הכלכלה והתעשייה ולא על ידי העירייה.תמונת פריטארנונה;עסקים ותעשיהtext/html; charset=utf-8 כתבה3232
הנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותיתhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article12.aspxהנחה בתשלום ארנונה לעסקים אשר מחזור פעילותם נפגע משמעותיתבתאריך 16 לספטמבר 2020 פורסמו תקנות המאפשרות מתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. בתאריך 16 לספטמבר 2020 פורסמו תקנות המאפשרות מתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים - עד יוני 2021. תמונת פריטעסקים ותעשיה;ארנונהtext/html; charset=utf-8 כתבה1313
בקשה לקבלת הנחה מתשלום מארנונה כללית 2024https://www.netanya.muni.il/Documents/טפסים שימושיים/הכנסות/discount2024.pdfבקשה לקבלת הנחה מתשלום מארנונה כללית 2024מסמכיםapplication/pdf מסמך1349613496
תשלום חשבון ארנונה מגורים/עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/List/DispForm.aspx?ID=16תשלום חשבון ארנונה מגורים/עסקיםשירותים ותשלומיםhttps://city4u.co.il/PortalServicesSite/cityPay/274000/mislaka/1תשלומיםGP0|#bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8 L0|#0bd25a697-99e7-45ea-b5ec-12dbcf8108a8|ארנונה מגורים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad3 GP0|#11cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1 L0|#011cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1|ארנונה עסקים1616
קבלת אישור תשלומים לשנת מס - ארנונה עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/List/DispForm.aspx?ID=26קבלת אישור תשלומים לשנת מס - ארנונה עסקיםשירותים ותשלומיםhttps://por138.cityforms.co.il/appbuilder/forms?code=81030050568A4D0111BB33BA9A6234DE&Process=ProcessOneClick&NOSE=1&TAT=102&SUG=30תשלומיםGP0|#11cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1 L0|#011cc43d2-27bd-4961-9172-2b4160f64cf1|ארנונה עסקים GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad32626
תעריפי מס ארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/2021/Pages/chaptera2.aspxתעריפי מס ארנונהתעריפי מס ארנונה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. מידע על תעריפי מס ארנונה לשנת הכספים 2021ללא תמונהארנונה;שקיפות וחופש המידע:חופש המידע;שקיפות וחופש המידע:צו המיסיםtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי44
ארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnonaארנונה​​​אמון על גביית המסים העירוניים מהתושב בכל התחומים אשר נושקים לעבודת העירייה מול התושב.​​​אמון על גביית המסים העירוניים מהתושב בכל התחומים אשר נושקים לעבודת העירייה מול התושב.תמונת פריטארנונהtext/html; charset=utf-8 לובי22
פרק א'- תעריפי מס ארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/2022/Chaptera3.aspxפרק א'- תעריפי מס ארנונהפרק א'- תעריפי מס ארנונה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהארנונה;חופש המידע;חופש המידע:ספרים;חופש המידע:ספרים:צו המיסיםtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי3232
ארנונה לעסקיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/BusinessPropertyTaxארנונה לעסקיםארנונה לעסקים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלארנונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
מידע ובירורים בנושאי ארנונה והיטל שמירהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/CSRC/Pages/PIPTST.aspxמידע ובירורים בנושאי ארנונה והיטל שמירהמידע ובירורים בנושאי ארנונה והיטל שמירה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. מידע כללי בנוגע לתשלומים ובירורים בנושאי ארנונה והיטל שמירה בעיריית נתניהללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי22
הנחות בארנונה למגוריםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/CSRC/RPTDהנחות בארנונה למגוריםהנחות בארנונה למגורים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלארנונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
הנחות בארנונה למגוריםhttps://www.netanya.muni.il/hanahaהנחות בארנונה למגוריםהנחות בארנונה למגורים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלארנונהכללי בסיסי11
פרק א'- תעריפי מס ארנונהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/TaxOrder/Pages/Chaptera3.aspxפרק א'- תעריפי מס ארנונהפרק א'- תעריפי מס ארנונה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהארנונה;חופש המידע;חופש המידע:ספרים;חופש המידע:ספרים:צו המיסיםtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי2121
טפסים שימושיים ארנונה https://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/Pages/arnonabtof.aspxטפסים שימושיים ארנונה טפסים שימושיים ארנונה . באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי77
הנחות בארנונה לעוסק זעירhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Arnona/BusinessPropertyTax/Pages/SmallBusinessDiscounts.aspxהנחות בארנונה לעוסק זעירהנחות בארנונה לעוסק זעיר. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי77
ארנונה לעסקיםhttps://www.netanya.muni.il/businesspropertytaxארנונה לעסקיםארנונה לעסקים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלארנונהכללי בסיסי11