תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

פינוי גזםhttps://www.netanya.muni.il/City/CityAppearance/Pages/TreesCutting.aspxפינוי גזםהנחיות עיריית נתניה לגבי פינוי גזם: היכן ניתן למקם ערימות גזם, מתי מתבצע הפינוי ובאיזו תדירות ומידע רלוונטי נוסף מידע בנוגע לתוכניות פינוי וגזם באגף הניקיון של עיריית נתניההנחיות עיריית נתניה לגבי פינוי גזם: היכן ניתן למקם ערימות גזם, מתי מתבצע הפינוי ובאיזו תדירות ומידע רלוונטי נוסףתמונת פריטניקיון העירtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי1212
פינוי גזםhttps://www.netanya.muni.il/treescuttingפינוי גזםהנחיות עיריית נתניה לגבי פינוי גזם: היכן ניתן למקם ערימות גזם, מתי מתבצע הפינוי ובאיזו תדירות ומידע רלוונטי נוסף מידע בנוגע לתוכניות פינוי וגזם באגף הניקיון של עיריית נתניההנחיות עיריית נתניה לגבי פינוי גזם: היכן ניתן למקם ערימות גזם, מתי מתבצע הפינוי ובאיזו תדירות ומידע רלוונטי נוסףתמונת פריטניקיון העירכללי בסיסי1212
פינוי גזםhttps://www.netanya.muni.il/sites/Business/PublishingImages/Forms/DispForm.aspx?ID=949פינוי גזםרכיב תמונה949949
פינוי גזם ופסולת גושית לקראת חג הפסחhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2023gez.aspxפינוי גזם ופסולת גושית לקראת חג הפסחלקראת חג הפסח ובמהלכו, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ביתית ברחבי העיר. נא תשומת לבכם לשינויים בימי הפינוי.לקראת חג הפסח ובמהלכו, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ביתית ברחבי העיר. נא תשומת לבכם לשינויים בימי הפינוי.תמונת פריטניקיון העיר;שירותים ומידע לתושב:חדשותtext/html; charset=utf-8 כתבה14641464
רענון הנחיות לפינוי גזם ופסולת גושית בנתניהhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article173.aspxרענון הנחיות לפינוי גזם ופסולת גושית בנתניהעיריית נתניה משקיעה מאמצים מרובים בטיפוח העיר ובשמירה על ניקיונה.עיריית נתניה משקיעה מאמצים מרובים בטיפוח העיר ובשמירה על ניקיונה.תמונת פריטפינוי אשפה;ניקיון העירtext/html; charset=utf-8 כתבה177177
פינוי גזם, פסולת גושית ואשפה בחגי תשריhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article3053.aspxפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה בחגי תשרילקראת חגי תשרי ובמהלכם, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ביתית ברחבי העיר. לקראת חגי תשרי ובמהלכם, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ביתית ברחבי העיר. תמונת פריטשירותים ומידע לתושב:חדשות;ניקיון העירtext/html; charset=utf-8 כתבה17511751
רענון הנחיות לפינוי גזם ופסולת גושית בנתניהhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article658.aspxרענון הנחיות לפינוי גזם ופסולת גושית בנתניהעיריית נתניה משקיעה מאמצים מרובים בטיפוח העיר ובשמירה על ניקיונה.עיריית נתניה משקיעה מאמצים מרובים בטיפוח העיר ובשמירה על ניקיונה.תמונת פריטניקיון העירtext/html; charset=utf-8 כתבה636636
פינוי גזםhttps://www.netanya.muni.il/City/CityAppearance/Icons/Forms/DispForm.aspx?ID=2פינוי גזםמסמך22
פינוי גזם, פסולת גושית ואשפה בחגי תשריhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2255.aspxפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה בחגי תשרילקראת חגי תשרי ובמהלכם, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ביתית ברחבי העיר. לקראת חגי תשרי ובמהלכם, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ביתית ברחבי העיר. תמונת פריטפינוי אשפה;ניקיון העירtext/html; charset=utf-8 כתבה12411241
איזה פסולת אסור להוציא למדרכה בימי פינוי גזם?https://www.netanya.muni.il/City/CityAppearance/Pages/Q2.aspxאיזה פסולת אסור להוציא למדרכה בימי פינוי גזם?איזה פסולת אסור להוציא למדרכה בימי פינוי גזם?. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטtext/html; charset=utf-8 שאלה תשובה99
פינוי גזם, פסולת ואשפה ביתית לקראת חג הסוכותhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article90.aspxפינוי גזם, פסולת ואשפה ביתית לקראת חג הסוכותלקראת חג הסוכות תוגברו זמני פינוי גזם ואשפה ביתית לנוחיות התושבים.לקראת חג הסוכות תוגברו זמני פינוי גזם ואשפה ביתית לנוחיות התושבים.תמונת פריטפינוי אשפה;ניקיון העירtext/html; charset=utf-8 כתבה9494
פינוי גזם, פסולת גושית ואשפה לקראת יום הכיפורים וסוכות בנתניהhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article75.aspxפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה לקראת יום הכיפורים וסוכות בנתניהלקראת יום הכיפורים וחג הסוכות, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ברחבי העיר.לקראת יום הכיפורים וחג הסוכות, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ברחבי העיר.תמונת פריטשירותים ומידע לתושב;שירותים ומידע לתושב:שירותים;טבע וסביבהtext/html; charset=utf-8 כתבה7878
פינוי גזם ופסולת גושית לקראת חג הפסחhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2018.aspxפינוי גזם ופסולת גושית לקראת חג הפסחלקראת חג הפסח ובמהלכו, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ביתית ברחבי העיר. לקראת חג הפסח ובמהלכו, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ביתית ברחבי העיר. תמונת פריטניקיון העיר;שירותים ומידע לתושב:חדשותtext/html; charset=utf-8 כתבה999999
מהו גזם?https://www.netanya.muni.il/City/CityAppearance/Pages/Q1.aspxמהו גזם?מהו גזם?. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטtext/html; charset=utf-8 שאלה תשובה77
פינוי אשפהhttps://www.netanya.muni.il/garbagedisposalפינוי אשפהמידע שימושי לגבי נהלי פינוי ומיחזור סוגי אשפה שונים: אשפה ביתית, קרטונים, פסולת אלקטרונית, זכוכית, טקסטיל ועודמידע שימושי לגבי נהלי פינוי ומיחזור סוגי אשפה שונים: אשפה ביתית, קרטונים, פסולת אלקטרונית, זכוכית, טקסטיל ועודתמונת פריטפינוי אשפהלובי22
פינוי אשפהhttps://www.netanya.muni.il/City/garbagedisposalפינוי אשפהמידע שימושי לגבי נהלי פינוי ומיחזור סוגי אשפה שונים: אשפה ביתית, קרטונים, פסולת אלקטרונית, זכוכית, טקסטיל ועודמידע שימושי לגבי נהלי פינוי ומיחזור סוגי אשפה שונים: אשפה ביתית, קרטונים, פסולת אלקטרונית, זכוכית, טקסטיל ועודתמונת פריטפינוי אשפהtext/html; charset=utf-8 לובי22
פינויים מיוחדיםhttps://www.netanya.muni.il/City/garbagedisposal/Pages/SpecialCollection.aspxפינויים מיוחדיםאיזה מענה מספקת עיריית נתניה למקרים מיוחדים בהם נדרש פינוי פסולת? כל התשובות ומידע רלוונטי נוסף מידע לגבי ביצוע פינוי אשפה מיוחד, שלא בתדירות הקבועה, בנתניהאיזה מענה מספקת עיריית נתניה למקרים מיוחדים בהם נדרש פינוי פסולת? כל התשובות ומידע רלוונטי נוסףתמונת פריטניקיון העיר;פינוי אשפהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי1212
פינוי ומיחזור קרטוניםhttps://www.netanya.muni.il/City/garbagedisposal/Pages/CardboardRecycling.aspxפינוי ומיחזור קרטוניםלאן יש לפנות פסולת קרטונים? איזה מענה מספקת עיריית נתניה לפינוי כמויות קרטון גדולות? וגם הסבר על תהליך המיחזור של פסולת קרטון ברחבי העיר נתניה נקבעו כ-180 נקודות לפינוי קרטונים, כמו כן בנייני מגורים בהם יש מעל 50 יחידות דיור, מחויבים בהפעלת חדר קרטון ומכבש.לאן יש לפנות פסולת קרטונים? איזה מענה מספקת עיריית נתניה לפינוי כמויות קרטון גדולות? וגם הסבר על תהליך המיחזור של פסולת קרטוןתמונת פריטניקיון העירtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי1414
פינוי פסולת טקסטילhttps://www.netanya.muni.il/City/garbagedisposal/Pages/TextileWaste.aspxפינוי פסולת טקסטילמיקומם של מתקנים ייעודיים לפינוי פסולת טקסטיל בנתניה, תדירות פינוי המתקנים, וגם הסבר קצר על תהליך המיחזור של פסולת טקסטיל מידע בנוגע לפינוי פסולת טקסטיל למתקנים ייעודיים בנתניהמיקומם של מתקנים ייעודיים לפינוי פסולת טקסטיל בנתניה, תדירות פינוי המתקנים, וגם הסבר קצר על תהליך המיחזור של פסולת טקסטילללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי77
פינוי גזםhttps://www.netanya.muni.il/sites/Business/PublishingImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2826פינוי גזםרכיב תמונה28262826