תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

פינוי גזם ופסולת גושית לקראת חג הפסחhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2018.aspxפינוי גזם ופסולת גושית לקראת חג הפסחלקראת חג הפסח ובמהלכו, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ביתית ברחבי העיר. לקראת חג הפסח ובמהלכו, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ביתית ברחבי העיר. תמונת פריטניקיון העיר;שירותים ומידע לתושב:חדשותtext/html; charset=utf-8 כתבה
פינוי גזם ופסולת גושית בשבוע של יום הכיפוריםhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article726.aspxפינוי גזם ופסולת גושית בשבוע של יום הכיפוריםתושבים יקרים, אגף ניקיון העיר ואגף איסוף אשפה במינהל תפעול קשובים לתושבים ולשירותכםתושבים יקרים, אגף ניקיון העיר ואגף איסוף אשפה במינהל תפעול קשובים לתושבים ולשירותכםתמונת פריטניקיון העירtext/html; charset=utf-8 כתבה
פינוי גזם, פסולת ואשפה ביתית לקראת ראש השנהhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article711.aspxפינוי גזם, פסולת ואשפה ביתית לקראת ראש השנהלקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה, להלן ההיערכות העירונית לפינוי גזם, פסולת ואשפה ביתית ברחבי העיר.לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה, להלן ההיערכות העירונית לפינוי גזם, פסולת ואשפה ביתית ברחבי העיר.תמונת פריטפינוי אשפה;ניקיון העירtext/html; charset=utf-8 כתבה
רענון הנחיות לפינוי גזם ופסולת גושית בנתניהhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article658.aspxרענון הנחיות לפינוי גזם ופסולת גושית בנתניהעיריית נתניה משקיעה מאמצים מרובים בטיפוח העיר ובשמירה על ניקיונה.עיריית נתניה משקיעה מאמצים מרובים בטיפוח העיר ובשמירה על ניקיונה.תמונת פריטניקיון העירtext/html; charset=utf-8 כתבה
פינוי גזםhttps://www.netanya.muni.il/City/CityAppearance/Pages/TreesCutting.aspxפינוי גזםהנחיות עיריית נתניה לגבי פינוי גזם: היכן ניתן למקם ערימות גזם, מתי מתבצע הפינוי ובאיזו תדירות ומידע רלוונטי נוסף מידע בנוגע לתוכניות פינוי וגזם באגף הניקיון של עיריית נתניההנחיות עיריית נתניה לגבי פינוי גזם: היכן ניתן למקם ערימות גזם, מתי מתבצע הפינוי ובאיזו תדירות ומידע רלוונטי נוסףתמונת פריטניקיון העירtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי
פינוי גזם, פסולת גושית ואשפה לקראת יום הכיפורים וסוכות בנתניהhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article75.aspxפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה לקראת יום הכיפורים וסוכות בנתניהלקראת יום הכיפורים וחג הסוכות, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ברחבי העיר.לקראת יום הכיפורים וחג הסוכות, עיריית נתניה תפעל לפינוי גזם, פסולת גושית ואשפה ברחבי העיר.תמונת פריטשירותים ומידע לתושב;שירותים ומידע לתושב:שירותים;טבע וסביבהtext/html; charset=utf-8 כתבה
רענון הנחיות לפינוי גזם ופסולת גושית בנתניהhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article173.aspxרענון הנחיות לפינוי גזם ופסולת גושית בנתניהעיריית נתניה משקיעה מאמצים מרובים בטיפוח העיר ובשמירה על ניקיונה.עיריית נתניה משקיעה מאמצים מרובים בטיפוח העיר ובשמירה על ניקיונה.תמונת פריטפינוי אשפה;ניקיון העירtext/html; charset=utf-8 כתבה
איזה פסולת אסור להוציא למדרכה בימי פינוי גזם?https://www.netanya.muni.il/City/CityAppearance/Pages/Q2.aspxאיזה פסולת אסור להוציא למדרכה בימי פינוי גזם?איזה פסולת אסור להוציא למדרכה בימי פינוי גזם?. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת פריטtext/html; charset=utf-8 שאלה תשובה
פינוי גזם, פסולת ואשפה ביתית לקראת חג הסוכותhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article90.aspxפינוי גזם, פסולת ואשפה ביתית לקראת חג הסוכותלקראת חג הסוכות תוגברו זמני פינוי גזם ואשפה ביתית לנוחיות התושבים.לקראת חג הסוכות תוגברו זמני פינוי גזם ואשפה ביתית לנוחיות התושבים.תמונת פריטפינוי אשפה;ניקיון העירtext/html; charset=utf-8 כתבה