תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

מרכז שליטה ובקרה/מוקד עירוניhttps://www.netanya.muni.il/CityHall/ServicesInnovation/Pages/CallCenter.aspxמרכז שליטה ובקרה/מוקד עירוניבאילו סוגי פניות מטפל המוקד העירוני? כיצד ניתן לפנות למוקד? תשובות ומידע שימושי נוסף ​המוקד העירוני מהווה כתובת זמינה לקבלת מידע וטיפול בפניות אשר אכיפתם מתבצעת על ידי עיריית נתניה.באילו סוגי פניות מטפל המוקד העירוני? כיצד ניתן לפנות למוקד? תשובות ומידע שימושי נוסףתמונת פריטשירות וחדשנות לתושב;שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוניtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי55
מרכז שליטה ובקרה/מוקד עירוניhttps://www.netanya.muni.il/callcenterמרכז שליטה ובקרה/מוקד עירוניבאילו סוגי פניות מטפל המוקד העירוני? כיצד ניתן לפנות למוקד? תשובות ומידע שימושי נוסף ​המוקד העירוני מהווה כתובת זמינה לקבלת מידע וטיפול בפניות אשר אכיפתם מתבצעת על ידי עיריית נתניה.באילו סוגי פניות מטפל המוקד העירוני? כיצד ניתן לפנות למוקד? תשובות ומידע שימושי נוסףתמונת פריטשירות וחדשנות לתושב;שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוניכללי בסיסי55
מוקד עירוני להסעת תלמידיםhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article709.aspxמוקד עירוני להסעת תלמידיםעוד מיום שני 22.8.21 מפעילה עיריית נתניה מוקד ייעודי לקבלת מידע ומענה על מערך הסעות התלמידים בחינוך המיוחד והרגיל.עוד מיום שני 22.8.21 מפעילה עיריית נתניה מוקד ייעודי לקבלת מידע ומענה על מערך הסעות התלמידים בחינוך המיוחד והרגיל.תמונת פריטחינוךtext/html; charset=utf-8 כתבה683683
מודעה מס 42/22 דרוש/ה לעיריית נתניה מ"מ מוקדן/ית למוקד העירוני במוקד העירוני https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/D4222.pdfמודעה מס 42/22 דרוש/ה לעיריית נתניה מ"מ מוקדן/ית למוקד העירוני במוקד העירוני מכרזיםעץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mAE7EQw1bM8Nhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/D4222.pdf2022מודעה מס 42/22 דרוש/ה לעיריית נתניה מ"מ מוקדן/ית למוקד העירוני במוקד העירוני דרושים581581
הגשת טופס 106 למוקד עירוניhttps://www.netanya.muni.il/Pages/106_submission.aspxהגשת טופס 106 למוקד עירוניהגשת טופס 106 למוקד עירוני. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי4949
מכרז חיצוני מס' 57/22 מוקדנים למוקד העירוניhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/5722.pdfמכרז חיצוני מס' 57/22 מוקדנים למוקד העירוניעץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוני/מרכז שליטה ובקרהGP0|#5ee717b9-8f25-4e83-ba70-88c9a9491655;L0|#05ee717b9-8f25-4e83-ba70-88c9a9491655|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוני/מרכז שליטה ובקרה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4GOMDPLw1bM8Nhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/5722.pdf2022מכרז חיצוני מס' 57/22 מוקדנים למוקד העירונימכרזי כח אדם חיצוניים480480
דרוש מ"מ מוקדנים במוקד העירוניhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/09221.pdfדרוש מ"מ מוקדנים במוקד העירונימכרזיםעץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4rdzmpkw1bM8N2022דרוש מ"מ מוקדנים במוקד העירונימכרזי כח אדם חיצוניים361361
בדיקת קרינה - מוקד עירוניhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation15062016B.pdfבדיקת קרינה - מוקד עירוניחופש המידע:דוחות:קרינה;מסמכים סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בתדירויות רשת חשמל בכתובת- הצורן 2, נתניה, בתאריך 16.6.2016 עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה חופש המידע:קרינהGP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625capplication/pdf הצפת מסמכיםstring;#בדיקת קרינה - מוקד עירוני2016קרינה11951195
מכרז פנימי מס 132/23 מוקדן למוקד העירוני משרה יעודית לבעלי מוגבלויותhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/13223.pdfמכרז פנימי מס 132/23 מוקדן למוקד העירוני משרה יעודית לבעלי מוגבלויותעץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/qEV67W4ld2l9D3Ww1bM8https://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/13223.pdf2023מכרז פנימי מס 132/23 מוקדן למוקד העירוני משרה יעודית לבעלי מוגבלויותמכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)10641064
מכרז חיצוני מס 1124/23 מוקדן למוקד העירוני משרה יעודית לבעלי מוגבלויותhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/112423.pdfמכרז חיצוני מס 1124/23 מוקדן למוקד העירוני משרה יעודית לבעלי מוגבלויותעץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/qEV67W4ldgepPlWw1bM8https://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/112423.pdf2023מכרז חיצוני מס 1124/23 מוקדן למוקד העירוני משרה יעודית לבעלי מוגבלויותמכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)10651065
מכרז חיצוני מס 221/22מוקדן במוקד העירוניhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/22122.pdfמכרז חיצוני מס 221/22מוקדן במוקד העירוניעץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4ovaDB3Lw1bM8https://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/22122.pdf2022מכרז חיצוני מס 221/22מוקדן במוקד העירונימכרזי כח אדם חיצוניים712712
מכרז פנימי מס' 38/21 למשרות של מוקדנים במוקד העירוניhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/3821A.pdfמכרז פנימי מס' 38/21 למשרות של מוקדנים במוקד העירונימכרזיםעץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוני/מרכז שליטה ובקרהGP0|#5ee717b9-8f25-4e83-ba70-88c9a9491655;L0|#05ee717b9-8f25-4e83-ba70-88c9a9491655|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוני/מרכז שליטה ובקרה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/3821A.pdf2021מכרז פנימי מס' 38/21 למשרות של מוקדנים במוקד העירונימכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)138138
מכרז חיצוני מס 36/21 למשרות של מוקדנים במוקד העירוניhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/3621.pdfמכרז חיצוני מס 36/21 למשרות של מוקדנים במוקד העירונימכרזיםעץ ארגוני:מינהל כלליGP0|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;L0|#0fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d|עץ ארגוני:מינהל כללי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/3621.pdf2021מכרז חיצוני מס 36/21 למשרות של מוקדנים במוקד העירונימכרזי כח אדם חיצוניים4444
בדיקת קרינה - מוקד עירוני הצורן 2 נתניהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation26042021.pdfבדיקת קרינה - מוקד עירוני הצורן 2 נתניהחופש המידע:דוחות:קרינה;מסמכים ​דוח מדידת שטף שדה מגנטי ELF (רשת חשמל) מוקד עירוני, הצורן 2 נתניה בתאריך 26.04.21 עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה נושאי משנה:מוקד עירוני עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוני/מרכז שליטה ובקרהGP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#1fb988f4-691c-4dc6-b30a-bcd7111570cb;L0|#01fb988f4-691c-4dc6-b30a-bcd7111570cb|נושאי משנה:מוקד עירוני;GPP|#9d3b9ad0-8286-45f3-a86c-4b0e65044f96;GP0|#5ee717b9-8f25-4e83-ba70-88c9a9491655;L0|#05ee717b9-8f25-4e83-ba70-88c9a9491655|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוני/מרכז שליטה ובקרה;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673fapplication/pdf הצפת מסמכיםstring;#בדיקת קרינה - מוקד עירוני הצורן 2 נתניהhttps://edit.netanya.muni.il/DocLib1/radiation26042021.pdf2021קרינה21772177
מוקד עירוניhttps://www.netanya.muni.il/sites/Business/PublishingImages/Forms/DispForm.aspx?ID=543מוקד עירונירכיב תמונה543543
מוקד עסקיםhttps://www.netanya.muni.il/Business/BusinessDevelopment/News/Pages/BusinessCenter.aspxמוקד עסקיםמוקד עסקים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי44
מנהל/ת המוקד העירוני לעולי אתיופיהhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1935מנהל/ת המוקד העירוני לעולי אתיופיהספר טלפונים/אנשיםמנהל/ת מוקדאליאס מהרי09-8856324[email protected]עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף קליטה:בית הידידותGP0|#b8bc5528-3a7c-4af3-9800-e6171ade8819;L0|#0b8bc5528-3a7c-4af3-9800-e6171ade8819|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף קליטה:בית הידידות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#133f1035-64ce-4483-995f-50fb60c7e463;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים19351935
מכרז פנימי מס' 90/23 מוקדן למוקד העירוני באגף שרות לתושבhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/9023.pdfמכרז פנימי מס' 90/23 מוקדן למוקד העירוני באגף שרות לתושבעץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ"ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/qEV67W4lAwJb7wWw1bM8https://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/9023.pdf2023מכרז פנימי מס' 90/23 מוקדן למוקד העירוני באגף שרות לתושבמכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)936936
מוקד מגןhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Welfare/Administration/Pages/Magen.aspxמוקד מגןמוקד מגן הינו מוקד טלפוני לדיווח אודות קטינים עד גיל 18 אשר נמצאים בסיכון. כתובת המוקד: תל חי 8, נתניה מוקד מגן הינו מוקד טלפוני לדיווח אודות קטינים עד גיל 18 אשר נמצאים בסיכון. כתובת המוקד: תל חי 8, נתניה.מוקד מגן הינו מוקד טלפוני לדיווח אודות קטינים עד גיל 18 אשר נמצאים בסיכון. כתובת המוקד: תל חי 8, נתניהתמונת פריטרווחה וביטחון חברתי09-8608881text/html; charset=utf-8 רווחה44
שירותי חירום עירונייםhttps://www.netanya.muni.il/City/SecurityAndEmergency/EssentialServices/Pages/MES.aspxשירותי חירום עירונייםשירותי חירום עירוניים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. בשעת חירום מתפקד המוקד העירוני כלשכת מידע ראשית לתושבי העיר, מסייע לגורמים המטפלים לטפל באירועי חירום ובסיום אירוע חירום מוודא את החזרת המצב לקדמותו.ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי3232