תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

מודעה מס 42/22 דרוש/ה לעיריית נתניה מ"מ מוקדן/ית למוקד העירוני במוקד העירוני https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/D4222.pdfמודעה מס 42/22 דרוש/ה לעיריית נתניה מ"מ מוקדן/ית למוקד העירוני במוקד העירוני מכרזיםעץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4mAE7EQw1bM8Nhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/D4222.pdf2022מודעה מס 42/22 דרוש/ה לעיריית נתניה מ"מ מוקדן/ית למוקד העירוני במוקד העירוני דרושים581581
מרכז שליטה ובקרה/מוקד עירוניhttps://www.netanya.muni.il/CityHall/ServicesInnovation/Pages/CallCenter.aspxמרכז שליטה ובקרה/מוקד עירוניבאילו סוגי פניות מטפל המוקד העירוני? כיצד ניתן לפנות למוקד? תשובות ומידע שימושי נוסף ​המוקד העירוני מהווה כתובת זמינה לקבלת מידע וטיפול בפניות אשר אכיפתם מתבצעת על ידי עיריית נתניה.באילו סוגי פניות מטפל המוקד העירוני? כיצד ניתן לפנות למוקד? תשובות ומידע שימושי נוסףתמונת פריטשירות וחדשנות לתושב;שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוניtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי55
מרכז שליטה ובקרה/מוקד עירוניhttps://www.netanya.muni.il/callcenterמרכז שליטה ובקרה/מוקד עירוניבאילו סוגי פניות מטפל המוקד העירוני? כיצד ניתן לפנות למוקד? תשובות ומידע שימושי נוסף ​המוקד העירוני מהווה כתובת זמינה לקבלת מידע וטיפול בפניות אשר אכיפתם מתבצעת על ידי עיריית נתניה.באילו סוגי פניות מטפל המוקד העירוני? כיצד ניתן לפנות למוקד? תשובות ומידע שימושי נוסףתמונת פריטשירות וחדשנות לתושב;שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוניכללי בסיסי55
מכרז חיצוני מס' 1081/23 מוקדן למוקד העירוניhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/108123.pdfמכרז חיצוני מס' 1081/23 מוקדן למוקד העירוניעץ ארגוני:מינהל כלליGP0|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;L0|#0fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d|עץ ארגוני:מינהל כללי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/qEV67W4lAwYEyyWw1bM8https://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/108123.pdf2023מכרז חיצוני מס' 1081/23 מוקדן למוקד העירונימכרזי כח אדם חיצוניים941941
הגשת טופס 106 למוקד עירוניhttps://www.netanya.muni.il/Pages/106_submission.aspxהגשת טופס 106 למוקד עירוניהגשת טופס 106 למוקד עירוני. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי4949
מכרז חיצוני מס' 1092/23 מוקדן למוקד העירוניhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1092.23.pdf מכרז חיצוני מס' 1092/23 מוקדן למוקד העירוניעץ ארגוני:מינהל כלליGP0|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;L0|#0fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d|עץ ארגוני:מינהל כללי;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/qEV67W4lmXRRVlWw1bM8https://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1092.23.pdf2023 מכרז חיצוני מס' 1092/23 מוקדן למוקד העירונימכרזי כח אדם חיצוניים968968
מכרז חיצוני מס' 131/22 מוקדן למוקד העירוני https://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1312222.pdfמכרז חיצוני מס' 131/22 מוקדן למוקד העירוני עץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4BrZJAVkw1bM8https://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/1312222.pdf2022מכרז חיצוני מס' 131/22 מוקדן למוקד העירוני מכרזי כח אדם חיצוניים648648
דרוש מ"מ מוקדנים במוקד העירוניhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/09221.pdfדרוש מ"מ מוקדנים במוקד העירונימכרזיםעץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4rdzmpkw1bM8N2022דרוש מ"מ מוקדנים במוקד העירונימכרזי כח אדם חיצוניים361361
מכרז חיצוני מס 221/22מוקדן במוקד העירוניhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/22122.pdfמכרז חיצוני מס 221/22מוקדן במוקד העירוניעץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4ovaDB3Lw1bM8https://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/22122.pdf2022מכרז חיצוני מס 221/22מוקדן במוקד העירונימכרזי כח אדם חיצוניים712712
מכרז חיצוני מס' 132/22 מוקדן למוקד העירוני משרה יעודית לבעלי מוגבלויותhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/132222.pdfמכרז חיצוני מס' 132/22 מוקדן למוקד העירוני משרה יעודית לבעלי מוגבלויותapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4j89Grwkw1bM8https://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/132222.pdf2022 חיצוני מס' 132/22 מוקדן למוקד העירוני משרה יעודית לבעלי מוגבלויותמכרזי כח אדם חיצוניים645645
מכרז חיצוני מס 1124/23 מוקדן למוקד העירוני משרה יעודית לבעלי מוגבלויותhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/112423.pdfמכרז חיצוני מס 1124/23 מוקדן למוקד העירוני משרה יעודית לבעלי מוגבלויותעץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/qEV67W4ldgepPlWw1bM8https://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/112423.pdf2023מכרז חיצוני מס 1124/23 מוקדן למוקד העירוני משרה יעודית לבעלי מוגבלויותמכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)10651065
מכרז פנימי מס' 90/23 מוקדן למוקד העירוני באגף שרות לתושבhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/9023.pdfמכרז פנימי מס' 90/23 מוקדן למוקד העירוני באגף שרות לתושבעץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/qEV67W4lAwJb7wWw1bM8https://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/9023.pdf2023מכרז פנימי מס' 90/23 מוקדן למוקד העירוני באגף שרות לתושבמכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)936936
מכרז חיצוני מס 1015/23 מוקדן למוקד העירוני משרה ייעודית לבעלי מוגבלויותhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/101523.pdfמכרז חיצוני מס 1015/23 מוקדן למוקד העירוני משרה ייעודית לבעלי מוגבלויותעץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W49rdEqbQw1bM8https://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/101523.pdf2023מכרז חיצוני מס 1015/23 מוקדן למוקד העירוני משרה ייעודית לבעלי מוגבלויותמכרזי כח אדם חיצוניים765765
מכרז חיצוני מס 101/21 למשרות של מוקדנים במוקד העירוני - עיריית נתניהhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/10121.pdfמכרז חיצוני מס 101/21 למשרות של מוקדנים במוקד העירוני - עיריית נתניהמכרזיםעץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושבGP0|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;L0|#0b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113|עץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/10121.pdf2021מכרז חיצוני מס 101/21 למשרות של מוקדנים במוקד העירוני - עיריית נתניהמכרזי כח אדם חיצוניים209209
דוח בדיקת קרינה מוקד עירוני נתניה-זנגביל 6https://www.netanya.muni.il/DocLib1/KrinaReport.pdfדוח בדיקת קרינה מוקד עירוני נתניה-זנגביל 6חופש המידע:דוחות:קרינה;מסמכים ​ דוח קרינה במוקד עירוני רח' זנגביל 6 ​ חופש המידע:קרינה נושא:חופש המידעGP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c;GP0|#7f77b040-4617-4341-9bb6-16fe3d91944d;L0|#07f77b040-4617-4341-9bb6-16fe3d91944d|נושא:חופש המידע;GPP|#6f090f29-e00f-492e-b840-1460c867199dapplication/pdf הצפת מסמכיםstring;#דוח בדיקת קרינה מוקד עירוני נתניה-זנגביל 62021קרינה21942194
מכרז חיצוני מס' 57/22 מוקדנים למוקד העירוניhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/5722.pdfמכרז חיצוני מס' 57/22 מוקדנים למוקד העירוניעץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוני/מרכז שליטה ובקרהGP0|#5ee717b9-8f25-4e83-ba70-88c9a9491655;L0|#05ee717b9-8f25-4e83-ba70-88c9a9491655|עץ ארגוני:מנכ''ל העירייה:אגף שירות וחדשנות לתושב:מוקד עירוני/מרכז שליטה ובקרה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#b66e9390-2d40-47dc-9862-a3b702974113;GPP|#c959fb5f-df55-4d5c-a258-5ccc391e673f;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/dqEV67W4GOMDPLw1bM8Nhttps://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/5722.pdf2022מכרז חיצוני מס' 57/22 מוקדנים למוקד העירונימכרזי כח אדם חיצוניים480480
מוקד עירוניhttps://www.netanya.muni.il/sites/Business/PublishingImages/Forms/DispForm.aspx?ID=543מוקד עירונירכיב תמונה543543
מנהל/ת המוקד העירוני לעולי אתיופיהhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1935מנהל/ת המוקד העירוני לעולי אתיופיהספר טלפונים/אנשיםמנהל/ת מוקדאליאס מהרי09-8856324[email protected]עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף קליטה:בית הידידותGP0|#b8bc5528-3a7c-4af3-9800-e6171ade8819;L0|#0b8bc5528-3a7c-4af3-9800-e6171ade8819|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף קליטה:בית הידידות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#133f1035-64ce-4483-995f-50fb60c7e463;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים19351935
מוקד ערב"הhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article3201.aspxמוקד ערב"המוקד ערבמוקד ערב"ה - מוקד מענים טכנולוגיים של חברות ההייטק בישראל בשיתוף מערך הדיגיטל הלאומי, מציע אתר אדפטיבי חדש המסייע במימוש זכויות של מי שנפגעו מהמלחמה או מפעולות האיבה. תמונת פריטשירותים ומידע לתושב:חדשותtext/html; charset=utf-8 כתבה19161916
מוקד מגןhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Welfare/Administration/Pages/Magen.aspxמוקד מגןמוקד מגן הינו מוקד טלפוני לדיווח אודות קטינים עד גיל 18 אשר נמצאים בסיכון. כתובת המוקד: תל חי 8, נתניה מוקד מגן הינו מוקד טלפוני לדיווח אודות קטינים עד גיל 18 אשר נמצאים בסיכון. כתובת המוקד: תל חי 8, נתניה.מוקד מגן הינו מוקד טלפוני לדיווח אודות קטינים עד גיל 18 אשר נמצאים בסיכון. כתובת המוקד: תל חי 8, נתניהתמונת פריטרווחה וביטחון חברתי09-8608881text/html; charset=utf-8 רווחה44