תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

מנהל/ת אזור דרום מרכז העיר, מחלקת גני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=641מנהל/ת אזור דרום מרכז העיר, מחלקת גני ילדיםספר טלפונים/אנשים09-8649063מנהל/ת מחלקת גני ילדים, אזור דרום העירשובל בן צור ארי072-3201898[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדיםGP0|#00cbc0c1-dbbd-485d-9e2c-827ee9813a7e;L0|#000cbc0c1-dbbd-485d-9e2c-827ee9813a7e|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים641641
מנהל/ת מחלקת רישום לגני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1117מנהל/ת מחלקת רישום לגני ילדיםספר טלפונים/אנשים09-8649063מנהל/ת מחלקת רישום גני ילדיםמזל דדון09-8362841[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים:איזור רישום דרום מרכז – מאיה זטלאויבעלי תפקידים11171117
סגן/ית מנהל/ת האגף לגיל הרך, מנהל/ת מחלקת גני ילדים, אזור מזרח העירhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=649סגן/ית מנהל/ת האגף לגיל הרך, מנהל/ת מחלקת גני ילדים, אזור מזרח העירספר טלפונים/אנשים09-9743699 סגן/ית ראש אגף מנהל/ת מחלקת גני ילדים, איזור מזרח העירסמדר שמש09-8362838 [email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדיםבעלי תפקידים649649
מזכיר/ת מחלקת רישום לגני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=650מזכיר/ת מחלקת רישום לגני ילדיםספר טלפונים/אנשים09-8649063מזכיר/הרוית שקורי09-8362899[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדיםGP0|#98439509-b1a3-4a97-bd81-90685cdb2a50;L0|#098439509-b1a3-4a97-bd81-90685cdb2a50|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים650650
בדיקת קרינה - גני ילדים אדר/לוטם/מרגניותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation2013.pdfבדיקת קרינה - גני ילדים אדר/לוטם/מרגניותחופש המידע:דוחות:קרינה;מסמכים ​סקר קרינה אלקטרומגנטית בגני ילדים בנתניה, ביוני 2013 עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן אדר עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן לוטם עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן מרגניות חופש המידע:קרינהGP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#adac3b10-4b29-4d09-b2dc-df4e931a7a97;L0|#0adac3b10-4b29-4d09-b2dc-df4e931a7a97|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן אדר;GPP|#2b038e76-5606-4069-ac4a-7f2157b96460;GPP|#1f0562d2-63dc-4ed1-b77d-93e207eb391e;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#9b88b822-d183-41c3-8c8f-0165c3fdc5ba;L0|#09b88b822-d183-41c3-8c8f-0165c3fdc5ba|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן לוטם;GP0|#30b93e0a-f2b2-4286-bcb6-8e2dcb455b19;L0|#030b93e0a-f2b2-4286-bcb6-8e2dcb455b19|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן מרגניות;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625capplication/pdf הצפת מסמכיםstring;#בדיקת קרינה - גני ילדים אדר/לוטם/מרגניות2013קרינה689689
תעודת זהות- גני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/Kindergartensתעודת זהות- גני ילדיםתעודת זהות- גני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
מנהל המחלקה לחינוך מיוחדhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=652מנהל המחלקה לחינוך מיוחדספר טלפונים/אנשים 09-9743723מנהל מחלקת גני ילדים חינוך מיוחדתומר קסאהון09-8362846[email protected]עץ קהלי יעד:תושבים:חינוך:חינוך מיוחדGP0|#2ea92d00-53ad-45a8-9fe7-3358361d1f32;L0|#02ea92d00-53ad-45a8-9fe7-3358361d1f32|עץ קהלי יעד:תושבים:חינוך:חינוך מיוחד;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d91d0abd-9e04-43f5-9525-324d72952148;GPP|#3308b170-3a3a-476d-9977-ee80faa48319;GPP|#70d337a0-869d-4c18-b785-598bbb5ca126בעלי תפקידים652652
מנהלי/ות גני ילדים נתניהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/Pages/Staff.aspxמנהלי/ות גני ילדים נתניהמנהלי/ות גני ילדים נתניה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי292292
גני ילדים בחינוך המיוחדhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/Pages/kindergartensList.aspxגני ילדים בחינוך המיוחדבעיר נתניה פועלים עשרות גני חינוך מיוחד. הגנים נותנים מענה לאפיוני מוגבלויות וצרכים שונים של ילדים, לכל הזרמים המוכרים על ידי משרד החינוך. השיבוץ לגנים נערך על פי אפיוני מוגבלויות, שנתון הגיל של כל ילד וקרבה למקום המגורים. שיבוצים לגנים אלה מזכים בהסעה ובדברים נוספים.בעיר נתניה פועלים עשרות גני חינוך מיוחד. הגנים נותנים מענה לאפיוני מוגבלויות וצרכים שונים של ילדים, לכל הזרמים המוכרים על ידי משרד החינוך. השיבוץ לגנים נערך על פי אפיוני מוגבלויות, שנתון הגיל של כל ילד וקרבה למקום המגורים. שיבוצים לגנים אלה מזכים בהסעה ובדברים נוספים.ללא תמונהחינוך;חינוך:חינוך מיוחדtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי6868
דרוש/ה פקיד/ה רישום ארעי/ת לגני ילדים באגף הגיל הרךhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/darush2.docxדרוש/ה פקיד/ה רישום ארעי/ת לגני ילדים באגף הגיל הרךמכרזיםעץ ארגוני:מינהל כללי:אגף משאבי אנושGP0|#5618e032-e995-410d-9d43-461c290a35e6;L0|#05618e032-e995-410d-9d43-461c290a35e6|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף משאבי אנוש;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document דרושים2021דרוש/ה פקיד/ה רישום ארעי/ת לגני ילדים באגף הגיל הרךדרושים278278
רישום ושיבוץ לגני ילדים תשפגhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2107.aspxרישום ושיבוץ לגני ילדים תשפגחופשת הקיץ בפתח ובאגף הגיל הרך במינהל חינוך, בעיריית נתניה ,עמלים על סיום שיבוץ ילדי העיר נתניה לגני הילדים בשנת הלימודים תשפ״ג.חופשת הקיץ בפתח ובאגף הגיל הרך במינהל חינוך, בעיריית נתניה ,עמלים על סיום שיבוץ ילדי העיר נתניה לגני הילדים בשנת הלימודים תשפ״ג.תמונת פריטחינוך;חינוך:חינוך לגיל הרך;חינוך:חינוך לגיל הרך:גני ילדיםtext/html; charset=utf-8 כתבה11161116
רישום גני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Documents/טפסים שימושיים/חינוך/Kindergarten2.docxרישום גני ילדיםapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document מסמך22372237
מזכירת מחלקת גני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=2421מזכירת מחלקת גני ילדים09-9743723מזכיר/ההדס טל09-8362836[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרךGP0|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;L0|#05ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים24212421
תוכניות העשרה בגני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/EPKתוכניות העשרה בגני ילדיםתוכניות העשרה בגני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. ​האגף לגיל הרך בעיריית נתניה מפעיל מגוון של תכניות העשרה המותאמות לגילאי הילדים, בנושאים כמו זהירות בדרכים, מוסיקה ואמנויות, העשרה שפתית ושילוב טכנולוגיות בלמידה.תמונת פריטtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
רשימת גני הילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/Pages/KindergardenList.aspxרשימת גני הילדיםרשימת גני הילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי308308
דוגמאות ליוזמות חינוכיות בגני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/EIדוגמאות ליוזמות חינוכיות בגני ילדיםדוגמאות ליוזמות חינוכיות בגני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
שאלה: מבין אלו גני ילדים ניתן לבחור בתהליך הרישום?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q4.aspxשאלה: מבין אלו גני ילדים ניתן לבחור בתהליך הרישום?שאלה: מבין אלו גני ילדים ניתן לבחור בתהליך הרישום?. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 שאלה תשובהGP0|#8178c314-e6c7-478c-a1ea-3bff85d1bde9 L0|#08178c314-e6c7-478c-a1ea-3bff85d1bde9|חינוך לגיל הרך GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad366
רישום למאחרים לגני ילדים ולכיתה א'https://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article509.aspxרישום למאחרים לגני ילדים ולכיתה א'הורים יקרים, תקופת הרישום לפי חוק לגני ילדים ולכיתה א' הסתיימה. אתר הרישום ייפתח למאחרים מיום שני 1.3.2021 משעה 10.00 ועד יום ראשון 21.3.2021 בשעה 8.00. הורים יקרים, תקופת הרישום לפי חוק לגני ילדים ולכיתה א' הסתיימה. אתר הרישום ייפתח למאחרים מיום שני 1.3.2021 משעה 10.00 ועד יום ראשון 21.3.2021 בשעה 8.00. תמונת פריטחינוך;חינוך:חינוך לגיל הרך;חינוך:חינוך לגיל הרך:גני ילדים;חינוך:חינוך יסודי;חינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודייםtext/html; charset=utf-8 כתבה526526
כנס הכרות גני ילדים והצהרוניםhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2333.aspxכנס הכרות גני ילדים והצהרוניםלגילאי 3 לקראת שנת הלימודים תשפלגילאי 3 לקראת שנת הלימודים תשפ"דתמונת פריטחינוך;חינוך:חינוך לגיל הרךtext/html; charset=utf-8 כתבה13541354
רישום במחלקת רישום לגני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/OnsiteRegistration.aspxרישום במחלקת רישום לגני ילדיםרישום במחלקת רישום לגני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. מידע מפורט בנוגע להליך הרישום לגני ילדים עירוניים בנתניהללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי1414