תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

מנהל/ת אזור דרום מרכז העיר, מחלקת גני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=641מנהל/ת אזור דרום מרכז העיר, מחלקת גני ילדיםספר טלפונים/אנשים09-8649063מנהל/ת מחלקת גני ילדים, אזור דרום העירשובל בן צור ארי072-3201898[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדיםGP0|#00cbc0c1-dbbd-485d-9e2c-827ee9813a7e;L0|#000cbc0c1-dbbd-485d-9e2c-827ee9813a7e|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים641641
מנהל/ת מחלקת רישום לגני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1117מנהל/ת מחלקת רישום לגני ילדיםספר טלפונים/אנשים09-8649063מנהל/ת מחלקת רישום גני ילדיםמזל דדון09-8362841[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים:איזור רישום דרום מרכז – מאיה זטלאויבעלי תפקידים11171117
סגן/ית מנהל/ת האגף לגיל הרך, מנהל/ת מחלקת גני ילדים, אזור מזרח העירhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=649סגן/ית מנהל/ת האגף לגיל הרך, מנהל/ת מחלקת גני ילדים, אזור מזרח העירספר טלפונים/אנשים09-9743699 סגן/ית ראש אגף מנהל/ת מחלקת גני ילדים, איזור מזרח העירסמדר שמש09-8362838 [email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדיםבעלי תפקידים649649
מזכיר/ת מחלקת רישום לגני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=650מזכיר/ת מחלקת רישום לגני ילדיםספר טלפונים/אנשים09-8649063מזכיר/הרוית שקורי09-8362899[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדיםGP0|#98439509-b1a3-4a97-bd81-90685cdb2a50;L0|#098439509-b1a3-4a97-bd81-90685cdb2a50|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים650650
תעודת זהות- גני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/Kindergartensתעודת זהות- גני ילדיםתעודת זהות- גני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
בדיקת קרינה - גני ילדים אדר/לוטם/מרגניותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation2013.pdfבדיקת קרינה - גני ילדים אדר/לוטם/מרגניותחופש המידע:דוחות:קרינה;מסמכים ​סקר קרינה אלקטרומגנטית בגני ילדים בנתניה, ביוני 2013 עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן אדר עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן לוטם עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן מרגניות חופש המידע:קרינהGP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#adac3b10-4b29-4d09-b2dc-df4e931a7a97;L0|#0adac3b10-4b29-4d09-b2dc-df4e931a7a97|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן אדר;GPP|#2b038e76-5606-4069-ac4a-7f2157b96460;GPP|#1f0562d2-63dc-4ed1-b77d-93e207eb391e;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#9b88b822-d183-41c3-8c8f-0165c3fdc5ba;L0|#09b88b822-d183-41c3-8c8f-0165c3fdc5ba|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן לוטם;GP0|#30b93e0a-f2b2-4286-bcb6-8e2dcb455b19;L0|#030b93e0a-f2b2-4286-bcb6-8e2dcb455b19|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן מרגניות;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625capplication/pdf הצפת מסמכיםstring;#בדיקת קרינה - גני ילדים אדר/לוטם/מרגניות2013קרינה689689
רישום גני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Documents/טפסים שימושיים/חינוך/Kindergarten2.docxרישום גני ילדיםapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document מסמך22372237
גני ילדים בחינוך המיוחדhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/Pages/kindergartensList.aspxגני ילדים בחינוך המיוחדבעיר נתניה פועלים עשרות גני חינוך מיוחד. הגנים נותנים מענה לאפיוני מוגבלויות וצרכים שונים של ילדים, לכל הזרמים המוכרים על ידי משרד החינוך. השיבוץ לגנים נערך על פי אפיוני מוגבלויות, שנתון הגיל של כל ילד וקרבה למקום המגורים. שיבוצים לגנים אלה מזכים בהסעה ובדברים נוספים.בעיר נתניה פועלים עשרות גני חינוך מיוחד. הגנים נותנים מענה לאפיוני מוגבלויות וצרכים שונים של ילדים, לכל הזרמים המוכרים על ידי משרד החינוך. השיבוץ לגנים נערך על פי אפיוני מוגבלויות, שנתון הגיל של כל ילד וקרבה למקום המגורים. שיבוצים לגנים אלה מזכים בהסעה ובדברים נוספים.ללא תמונהחינוך;חינוך:חינוך מיוחדtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי6868
מנהלי/ות גני ילדים נתניהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/Pages/Staff.aspxמנהלי/ות גני ילדים נתניהמנהלי/ות גני ילדים נתניה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי292292
רשימת גני ילדים תשפ"אhttps://www.netanya.muni.il/SiteAssets/חינוך/Kindergardens2020.xlsxרשימת גני ילדים תשפ"אapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet מסמך5151
שאלה: מבין אלו גני ילדים ניתן לבחור בתהליך הרישום?https://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Q4.aspxשאלה: מבין אלו גני ילדים ניתן לבחור בתהליך הרישום?שאלה: מבין אלו גני ילדים ניתן לבחור בתהליך הרישום?. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 שאלה תשובהGP0|#8178c314-e6c7-478c-a1ea-3bff85d1bde9 L0|#08178c314-e6c7-478c-a1ea-3bff85d1bde9|חינוך לגיל הרך GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093 GPP|#76f2294c-02b4-47d2-8619-d23b7c2d2ad366
רישום ושיבוץ לגני ילדים תשפגhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2107.aspxרישום ושיבוץ לגני ילדים תשפגחופשת הקיץ בפתח ובאגף הגיל הרך במינהל חינוך, בעיריית נתניה ,עמלים על סיום שיבוץ ילדי העיר נתניה לגני הילדים בשנת הלימודים תשפ״ג.חופשת הקיץ בפתח ובאגף הגיל הרך במינהל חינוך, בעיריית נתניה ,עמלים על סיום שיבוץ ילדי העיר נתניה לגני הילדים בשנת הלימודים תשפ״ג.תמונת פריטחינוך;חינוך:חינוך לגיל הרך;חינוך:חינוך לגיל הרך:גני ילדיםtext/html; charset=utf-8 כתבה11161116
רישום לגני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistrationרישום לגני ילדיםרישום לגני ילדים - שנת הלימודים תשפ''ג. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. מידע בנוגע לרישום לגני ילדים בעיר נתניה בשנת הלימודים תשפ"בתמונת פריטחינוך;חינוך:חינוך לגיל הרךtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
דרוש/ה פקיד/ה רישום ארעי/ת לגני ילדים באגף הגיל הרךhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/darush2.docxדרוש/ה פקיד/ה רישום ארעי/ת לגני ילדים באגף הגיל הרךמכרזיםעץ ארגוני:מינהל כללי:אגף משאבי אנושGP0|#5618e032-e995-410d-9d43-461c290a35e6;L0|#05618e032-e995-410d-9d43-461c290a35e6|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף משאבי אנוש;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document דרושים2021דרוש/ה פקיד/ה רישום ארעי/ת לגני ילדים באגף הגיל הרךדרושים278278
רשימת גני הילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/Pages/KindergardenList.aspxרשימת גני הילדיםרשימת גני הילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי308308
טופס הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גhttps://www.netanya.muni.il/Documents/טפסים שימושיים/חינוך/Kindergarten-creditpayment2022.docxטופס הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"גapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document מסמך353353
טופס הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"בhttps://www.netanya.muni.il/Documents/טפסים שימושיים/directdebitform3.docxטופס הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"בapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document מסמך160160
דוגמאות ליוזמות חינוכיות בגני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/EIדוגמאות ליוזמות חינוכיות בגני ילדיםדוגמאות ליוזמות חינוכיות בגני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
הרשאה לחיוב חשבון בגין תשלום גני ילדים לשנה"ל תשפ"גhttps://www.netanya.muni.il/Documents/טפסים שימושיים/חינוך/Kindergarten-bank-payment2022.docxהרשאה לחיוב חשבון בגין תשלום גני ילדים לשנה"ל תשפ"גapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document מסמך352352
תשלומי הורים בגני ילדים שנה"ל תשפ"א-תשפ"ב 2021/22https://www.netanya.muni.il/News/Pages/Article788.aspxתשלומי הורים בגני ילדים שנה"ל תשפ"א-תשפ"ב 2021/22חוזר תשלומי הורים לשנהחוזר תשלומי הורים לשנה"ל תשפ"ב נקבע בכפוף ובהלימה לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך, ובהחלטה משותפת של האגף לגיל הרך עם נציגות וועד ההורים העירוני ועם הפיקוח על גני הילדים. תמונת פריטחינוך:חינוך לגיל הרך:גני ילדים;חינוך:חינוך לגיל הרך;ארנונה;חינוךtext/html; charset=utf-8 כתבה768768