תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

מנהל/ת אזור דרום מרכז העיר, מחלקת גני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=641מנהל/ת אזור דרום מרכז העיר, מחלקת גני ילדיםספר טלפונים/אנשים09-8649063מנהל/ת מחלקת גני ילדים, אזור דרום העירשובל בן צור ארי072-3201898[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדיםGP0|#00cbc0c1-dbbd-485d-9e2c-827ee9813a7e;L0|#000cbc0c1-dbbd-485d-9e2c-827ee9813a7e|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים641641
רישום לגני ילדים מרכז-דרוםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1117רישום לגני ילדים מרכז-דרוםספר טלפונים/אנשים09-8649063מנהלת איזור רישום מרכז דרוםרוית שקורי09-8362840[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים:איזור רישום דרוםGP0|#af94972d-286a-4eac-a0d6-b894ee2d6c83;L0|#0af94972d-286a-4eac-a0d6-b894ee2d6c83|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים:איזור רישום דרום;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#98439509-b1a3-4a97-bd81-90685cdb2a50;GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים11171117
סגן/ית מנהל/ת האגף לגיל הרך, מנהל/ת מחלקת גני ילדים, אזור מזרח העירhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=649סגן/ית מנהל/ת האגף לגיל הרך, מנהל/ת מחלקת גני ילדים, אזור מזרח העירספר טלפונים/אנשים09-9743699 סגן/ית ראש אגף מנהל/ת מחלקת גני ילדים, איזור מזרח העירסמדר שמש09-8362838 [email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת גני ילדיםבעלי תפקידים649649
מזכיר/ת מחלקת רישום לגני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=650מזכיר/ת מחלקת רישום לגני ילדיםספר טלפונים/אנשים09-8649063מזכיר/החופית ג'אן09-8362899[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדיםGP0|#98439509-b1a3-4a97-bd81-90685cdb2a50;L0|#098439509-b1a3-4a97-bd81-90685cdb2a50|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך:מחלקת רישום לגני ילדים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים650650
מזכירת מחלקת גני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=2421מזכירת מחלקת גני ילדים09-9743723מזכיר/ההדס טל09-8362837[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרךGP0|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;L0|#05ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים24212421
בדיקת קרינה - גני ילדים אדר/לוטם/מרגניותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation2013.pdfבדיקת קרינה - גני ילדים אדר/לוטם/מרגניותחופש המידע:דוחות:קרינה;מסמכים ​סקר קרינה אלקטרומגנטית בגני ילדים בנתניה, ביוני 2013 עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן אדר עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן לוטם עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן מרגניות חופש המידע:קרינהGP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#adac3b10-4b29-4d09-b2dc-df4e931a7a97;L0|#0adac3b10-4b29-4d09-b2dc-df4e931a7a97|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן אדר;GPP|#2b038e76-5606-4069-ac4a-7f2157b96460;GPP|#1f0562d2-63dc-4ed1-b77d-93e207eb391e;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#9b88b822-d183-41c3-8c8f-0165c3fdc5ba;L0|#09b88b822-d183-41c3-8c8f-0165c3fdc5ba|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן לוטם;GP0|#30b93e0a-f2b2-4286-bcb6-8e2dcb455b19;L0|#030b93e0a-f2b2-4286-bcb6-8e2dcb455b19|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:מרכזי הגיל הרך:תעודת זהות גני ילדים:גן מרגניות;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625capplication/pdf הצפת מסמכיםstring;#בדיקת קרינה - גני ילדים אדר/לוטם/מרגניות2013קרינה689689
תעודת זהות- גני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/Kindergartensתעודת זהות- גני ילדיםתעודת זהות- גני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
רישום גני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Documents/טפסים שימושיים/חינוך/Kindergarten2.docxרישום גני ילדיםמסמכיםapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document מסמך22372237
מנהלי/ות גני ילדים נתניהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/Pages/Staff.aspxמנהלי/ות גני ילדים נתניהמנהלי/ות גני ילדים נתניה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי292292
גני ילדים בחינוך המיוחדhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/Pages/kindergartensList.aspxגני ילדים בחינוך המיוחדבעיר נתניה פועלים עשרות גני חינוך מיוחד. הגנים נותנים מענה לאפיוני מוגבלויות וצרכים שונים של ילדים, לכל הזרמים המוכרים על ידי משרד החינוך. השיבוץ לגנים נערך על פי אפיוני מוגבלויות, שנתון הגיל של כל ילד וקרבה למקום המגורים. שיבוצים לגנים אלה מזכים בהסעה ובדברים נוספים.בעיר נתניה פועלים עשרות גני חינוך מיוחד. הגנים נותנים מענה לאפיוני מוגבלויות וצרכים שונים של ילדים, לכל הזרמים המוכרים על ידי משרד החינוך. השיבוץ לגנים נערך על פי אפיוני מוגבלויות, שנתון הגיל של כל ילד וקרבה למקום המגורים. שיבוצים לגנים אלה מזכים בהסעה ובדברים נוספים.ללא תמונהחינוך;חינוך:חינוך מיוחדtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי6868
רישום ושיבוץ לגני ילדים תשפגhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article2107.aspxרישום ושיבוץ לגני ילדים תשפגחופשת הקיץ בפתח ובאגף הגיל הרך במינהל חינוך, בעיריית נתניה ,עמלים על סיום שיבוץ ילדי העיר נתניה לגני הילדים בשנת הלימודים תשפ״ג.חופשת הקיץ בפתח ובאגף הגיל הרך במינהל חינוך, בעיריית נתניה ,עמלים על סיום שיבוץ ילדי העיר נתניה לגני הילדים בשנת הלימודים תשפ״ג.תמונת פריטחינוך;חינוך:חינוך לגיל הרך;חינוך:חינוך לגיל הרך:גני ילדיםtext/html; charset=utf-8 כתבה11161116
דרוש/ה פקיד/ה רישום ארעי/ת לגני ילדים באגף הגיל הרךhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/darush2.docxדרוש/ה פקיד/ה רישום ארעי/ת לגני ילדים באגף הגיל הרךמכרזיםעץ ארגוני:מינהל כללי:אגף משאבי אנושGP0|#5618e032-e995-410d-9d43-461c290a35e6;L0|#05618e032-e995-410d-9d43-461c290a35e6|עץ ארגוני:מינהל כללי:אגף משאבי אנוש;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#fe0fc1cc-88c4-4d87-b1d9-44d05d0afe4d;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document דרושים2021דרוש/ה פקיד/ה רישום ארעי/ת לגני ילדים באגף הגיל הרךדרושים278278
רשימת גני הילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/Pages/KindergardenList.aspxרשימת גני הילדיםרשימת גני הילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי308308
טופס הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"בhttps://www.netanya.muni.il/Documents/טפסים שימושיים/directdebitform3.docxטופס הסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי לתשלום גני ילדים לשנת הלימודים תשפ"בapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document מסמך160160
מנהל המחלקה לחינוך מיוחדhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=652מנהל המחלקה לחינוך מיוחדספר טלפונים/אנשים 09-9743723מנהל מחלקת גני ילדים חינוך מיוחדתומר קסאהון09-8362846[email protected]עץ קהלי יעד:תושבים:חינוך:חינוך מיוחדGP0|#2ea92d00-53ad-45a8-9fe7-3358361d1f32;L0|#02ea92d00-53ad-45a8-9fe7-3358361d1f32|עץ קהלי יעד:תושבים:חינוך:חינוך מיוחד;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d91d0abd-9e04-43f5-9525-324d72952148;GPP|#3308b170-3a3a-476d-9977-ee80faa48319;GPP|#70d337a0-869d-4c18-b785-598bbb5ca126בעלי תפקידים652652
תוכניות העשרה בגני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/EPKתוכניות העשרה בגני ילדיםתוכניות העשרה בגני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. ​האגף לגיל הרך בעיריית נתניה מפעיל מגוון של תכניות העשרה המותאמות לגילאי הילדים, בנושאים כמו זהירות בדרכים, מוסיקה ואמנויות, העשרה שפתית ושילוב טכנולוגיות בלמידה.תמונת פריטtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
מכרז פנימי מס' 63/23 מזכיר/ת מחלקת רישום גני ילדים באגף לגיל הרךhttps://www.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/6323.pdfמכרז פנימי מס' 63/23 מזכיר/ת מחלקת רישום גני ילדים באגף לגיל הרךעץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרךGP0|#5ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee;L0|#05ec92d87-96ca-477b-95c8-efb37a4cbeee|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף הגיל הרך;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdapplication/pdf מכרזיםhttps://hrm-cand.malam-payroll.com/job/Netanya/5917/qEV67W4lRapRXwWw1bM8https://edit.netanya.muni.il/Lists/TendersAndJobsList/6323.pdf2023מכרז פנימי מס' 63/23 מזכיר/ת מחלקת רישום גני ילדים באגף לגיל הרךמכרזי כוח אדם -לעובדי עיריית נתניה בלבד (מכרזים פנימיים)872872
דוגמאות ליוזמות חינוכיות בגני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/EIדוגמאות ליוזמות חינוכיות בגני ילדיםדוגמאות ליוזמות חינוכיות בגני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
רשימת גני ילדים תשפ"אhttps://www.netanya.muni.il/SiteAssets/חינוך/Kindergardens2020.xlsxרשימת גני ילדים תשפ"אapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet מסמך5151
תהליך שיבוץ לגני ילדיםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/Preschool/KRegistration/Pages/Placement.aspxתהליך שיבוץ לגני ילדיםתהליך שיבוץ לגני ילדים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. השיבוץ של הילדים לכיתות הגן נעשה על ידי גורמים מקצועיים, תוך התייחסות לשיקולים פדגוגיים, לגילאים ולאיזון מגדרי השיבוץ (במידת האפשר), לצרכים מערכתיים, יצירת אקלים גן מיטבי ועוד.תמונת פריטחינוך;חינוך:חינוך לגיל הרךtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי1515