תוצאות חיפוש

פילטר תוצאות:

 

 

מנהל/ת בית ספר יסודי שלהבותhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1988מנהל/ת בית ספר יסודי שלהבותספר טלפונים/אנשיםמנהל/ת בית ספרגאולה לייאנסמידע בעניין זה יעודכן בקרובעץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר שלהבותGP0|#b4fe50bc-b9ee-4e4a-a4c2-a201b747c38e;L0|#0b4fe50bc-b9ee-4e4a-a4c2-a201b747c38e|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר שלהבות;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#0dfb1500-0624-4686-8a57-dffafe40f864;GPP|#7fad4676-c7d6-4836-b655-66a44e26ea9a;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים19881988
מנהל בית ספר יסודי אורות רש"יhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=36מנהל בית ספר יסודי אורות רש"יספר טלפונים/אנשים09-8852277מנהל/ת בית ספרשמעון לוי09-8650488[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר אורות רש"יGP0|#9f7a2445-97e1-4dbf-b218-b9c8e6fa4c85;L0|#09f7a2445-97e1-4dbf-b218-b9c8e6fa4c85|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר אורות רש"י;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#0dfb1500-0624-4686-8a57-dffafe40f864;GPP|#7fad4676-c7d6-4836-b655-66a44e26ea9a;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים3636
מנהל/ת בית ספר יסודי אורחות שרה (הדר ישראל בנות)https://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=2037מנהל/ת בית ספר יסודי אורחות שרה (הדר ישראל בנות)ספר טלפונים/אנשים09-8856621מנהל/ת בית ספראודליה קריאף09-9612404עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר אורחות שרה (הדר ישראל בנות)GP0|#75371065-ac3d-4e90-bb9c-583ff353a069;L0|#075371065-ac3d-4e90-bb9c-583ff353a069|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:בית ספר אורחות שרה (הדר ישראל בנות);GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#0dfb1500-0624-4686-8a57-dffafe40f864;GPP|#7fad4676-c7d6-4836-b655-66a44e26ea9a;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים20372037
מנהל/ת בית ספר מחונניםhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=2049מנהל/ת בית ספר מחונניםספר טלפונים/אנשים09-8855623מנהל/ת בית ספרעמית רומנו09-8855623עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:מרכז מטמון (בית ספר למחוננים)GP0|#d04c67d1-b15a-4c5f-a6b7-09f32b2cfaa3;L0|#0d04c67d1-b15a-4c5f-a6b7-09f32b2cfaa3|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך יסודי וחטיבה צעירה:בתי ספר יסודיים:מרכז מטמון (בית ספר למחוננים);GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#0dfb1500-0624-4686-8a57-dffafe40f864;GPP|#7fad4676-c7d6-4836-b655-66a44e26ea9a;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים20492049
מנהל/ת בית ספר בית אקשטייןhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=2045מנהל/ת בית ספר בית אקשטייןספר טלפונים/אנשים09-9586783מנהל/ת בית ספרערן נגר09-9586783 [email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך מיוחד:בתי ספר יסודיים חינוך מיוחד:בית ספר יסודי חינוך מיוחד בית אקשטייןGP0|#eb4ef97f-6efc-4ea3-b5c2-3cab10d43a93;L0|#0eb4ef97f-6efc-4ea3-b5c2-3cab10d43a93|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך מיוחד:בתי ספר יסודיים חינוך מיוחד:בית ספר יסודי חינוך מיוחד בית אקשטיין;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#ee592450-0f8f-48c6-ab52-628a7cf7acc5;GPP|#01b813b8-af6a-4cb7-9ce7-37accf52098e;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים20452045
מנהל/ת בית ספר זיו אורhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=1969מנהל/ת בית ספר זיו אורספר טלפונים/אנשיםמנהל/ת בית ספרנועם גרינבוים076-5393640[email protected]עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך על יסודי:בתי ספר על יסודיים:בית ספר זיו אורGP0|#863e2d70-2adf-40fa-9aa4-8211078b91ad;L0|#0863e2d70-2adf-40fa-9aa4-8211078b91ad|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך על יסודי:בתי ספר על יסודיים:בית ספר זיו אור;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#9ddbfd64-443f-4478-afe2-cd2b3c1dbe05;GPP|#2975a906-41ac-459e-a87f-3139566e2a7f;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים19691969
מנהל/ת בית ספר הדסה ויצ”ו קנדהhttps://www.netanya.muni.il/Lists/Responsibles/DispForm.aspx?ID=341מנהל/ת בית ספר הדסה ויצ”ו קנדהספר טלפונים/אנשים09-8352842מנהל/ת בית ספרכרמית דנה09-8652682telaviv365.org.il@1002326027עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך על יסודי:בתי ספר על יסודיים:מרכז טכנולוגי הדסה ויצו קנדהGP0|#f629819c-51a6-4dda-9b88-e97e0a1018cd;L0|#0f629819c-51a6-4dda-9b88-e97e0a1018cd|עץ ארגוני:מינהל חינוך וחברה:אגף חינוך על יסודי:בתי ספר על יסודיים:מרכז טכנולוגי הדסה ויצו קנדה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#9ddbfd64-443f-4478-afe2-cd2b3c1dbe05;GPP|#2975a906-41ac-459e-a87f-3139566e2a7f;GPP|#71b04661-5c57-418b-b38f-e3d8739f573e;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cdבעלי תפקידים341341
בתי ספר יסודייםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchoolsבתי ספר יסודייםבתי ספר יסודיים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
בתי הספר העל יסודייםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SecondaryEducation/SSchoolsבתי הספר העל יסודייםבתי הספר העל יסודיים. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..ללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11
בתי ספר על יסודיים בחינוך המיוחדhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SpecialEducation/Pages/SESL.aspxבתי ספר על יסודיים בחינוך המיוחדבתי ספר על יסודיים בחינוך המיוחד. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי7171
פתיחת מרכזי למידה לאנגלית לתלמידי בתי הספר היסודייםhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article1355.aspxפתיחת מרכזי למידה לאנגלית לתלמידי בתי הספר היסודייםעוד מיזם יוצא לדרך: האגף לחינוך יסודי מכריז על פתיחת מרכזי אנגלית לתלמידי בתי הספר היסודיים בנתניה: KIDS CLUBS KIDS PROJECT עוד מיזם יוצא לדרך: האגף לחינוך יסודי מכריז על פתיחת מרכזי אנגלית לתלמידי בתי הספר היסודיים בנתניה: KIDS CLUBS KIDS PROJECT תמונת פריטשירותים ומידע לתושב:חדשות;חינוךtext/html; charset=utf-8 כתבה20862086
icons2_בתי הספר העל יסודייםhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/SecondaryEducation/Icons/Forms/DispForm.aspx?ID=1icons2_בתי הספר העל יסודייםמסמך11
בתי הספר ומרחבי הרישום תשפ"הhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/FCR/Pages/RegistrationAreas.aspxבתי הספר ומרחבי הרישום תשפ"הבתי הספר ומרחבי הרישום תשפ רשימת בתי הספר ומרחבי הרישום ברישום לכתה א', מחלקת רישום תלמידיםללא תמונהחינוך;חינוך:חינוך יסודיtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי1616
בתי ספר מקדמי בריאותhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/EI/Pages/PromotingHealth.aspxבתי ספר מקדמי בריאותבתי ספר מקדמי בריאות. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד.. מידע על פעילות תוכנית "בתי ספר מקדמי בריאות", האגף לחינוך יסודי וחטיבה צעירהללא תמונהחינוך;חינוך:חינוך יסודיtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי1616
בתי ספר מאיצי אנגלית בנתניהhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/pnini,june22L.aspxבתי ספר מאיצי אנגלית בנתניהבישראל ובעולם התעצמה המודעות לכך שאנגלית היא שפה קריטית להצלחה, לקריירה ולמוביליות חברתית. תשעה בתי ספר בעיר, יסודיים ועל יסודיים, נבחרו להיות בתי ספר מאיצי אנגלית.בישראל ובעולם התעצמה המודעות לכך שאנגלית היא שפה קריטית להצלחה, לקריירה ולמוביליות חברתית. תשעה בתי ספר בעיר, יסודיים ועל יסודיים, נבחרו להיות בתי ספר מאיצי אנגלית.תמונת פריטחינוךtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי11001100
אליפויות בתי הספרhttps://www.netanya.muni.il/City/SportsAndSociety/Pages/SchoolChampionships.aspxאליפויות בתי הספרמידע לגבי תחרויות ואליפויות הספורט הנערכות בנתניה בין נבחרות בתי הספר בעיר, בענפי ספורט שוניםמידע לגבי תחרויות ואליפויות הספורט הנערכות בנתניה בין נבחרות בתי הספר בעיר, בענפי ספורט שוניםתמונת פריטספורטtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי55
בתי הספר ומרחבי הרישום תשפ"דhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/FCR/Pages/RegistrationAreas22.aspxבתי הספר ומרחבי הרישום תשפ"דבתי הספר ומרחבי הרישום תשפללא תמונהtext/html; charset=utf-8 כללי בסיסי2424
נחנכו בתי ספר לילדי שדרות ועלומים בנתניהhttps://www.netanya.muni.il/News/Pages/article3237.aspxנחנכו בתי ספר לילדי שדרות ועלומים בנתניהמשרד החינוך בשיתוף עיריית נתניה – חנכו השבוע 3 בתי ספר לטובת ילדי המפונים משדרות ומקיבוץ עלומים. מדובר בבתי ספר זמניים, שלצורך הקמתם הקצה מנהל החינוך בעירייה מבנים , משאבים תפעוליים והכל בכדי לסייע לבתי הספר לקרום עור וגידים.משרד החינוך בשיתוף עיריית נתניה – חנכו השבוע 3 בתי ספר לטובת ילדי המפונים משדרות ומקיבוץ עלומים. מדובר בבתי ספר זמניים, שלצורך הקמתם הקצה מנהל החינוך בעירייה מבנים , משאבים תפעוליים והכל בכדי לסייע לבתי הספר לקרום עור וגידים.תמונת פריטשירותים ומידע לתושב:חדשות;חינוךtext/html; charset=utf-8 כתבה19571957
בית ספר יסודי צופיהhttps://www.netanya.muni.il/Residents/Education/PrimaryEducation/PrimarySchools/Pages/Tzofia.aspxבית ספר יסודי צופיהבית ספר יסודי צופיה. באתר עיריית נתניה תוכלו למצוא שירותים מקוונים, מידע על ארנונה, מידע על תכנון ובניה, מכרזים ודרושים, תרבות ואירועים בנתניה ועוד..תמונת ברירת מחדלחינוך:חינוך יסודי:בתי ספר יסודייםtext/html; charset=utf-8 בתי ספר יסודיים4545
רחובות - רישום בתי ספר https://www.netanya.muni.il/SiteAssets/חינוך/יסודי/streets24.pdfרחובות - רישום בתי ספר application/pdf מסמך234234